ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชี



Download File บัญชี - ภาษี

                    

            

  คำแนะนำในการ Download File ชนิดต่างๆ 

   ไฟล์ PDF คืออะไร (doc)  / ( pdf ) 

   Download Program Adobe Reader Version 7.0  Freeware (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ที่ลือชื่อ ) ที่นี่  

  Download แบบฟอร์มภาษีต่างๆ

  โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี  ภ.ง.ด. 90 ปี 49

   โปรแกรมคำนวณ ภ.ง.ด.91 ปี 49 ของกรมสรรพากร (2.90 MB 

   โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี ภ.ง.ด.91 (Freeware)  ของเอกชน

   โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.50 ปี 49 (3.52 MB

   โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

   Download เอกสารสัมมนา  "หักภาษี ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆที่ไม่ธรรมดา"

   ตัวอย่างการหักภาษี ณ ที่จ่าย

   ตารางสรุปอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย (pdf) (242.43 KB 

   งบการเงินในตลาดหลักทรัพย์

   อัตราแลกเปลี่ยน กรมศุลกากร

   อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย

   บทความเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของ อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (File PowerPoint)

   การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ของ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (File PowerPoint)

   การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  ของ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (File PowerPoint)

   การบริการจัดเก็บภาษีสรรพากร  ของ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (File PowerPoint)

   Download เอกสารสัมมนา "ระวังไว้...ไม่เผลอใช้ภาษีต้องห้าม"

  Download แบบฟอร์มต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี 

   สมุดบัญชี รับ - จ่าย ในครัวเรือน

   Download แบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานด้านบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   กฏหมายภาษี

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

   การวางแผนภาษีสำหรับครอบครัว โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร

   แนวทางการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

   การวางแผนภาษีนั้นสำคัญไฉน

   การวางแผนภาษีของแพทย์

   จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

   หลักเกณฑ์ วิธีการ นับชั่วโมงอบรมผู้ทำบัญชี

   เรียนรู้จาก... "สุวรรณ วลัยเสถียร" กลยุทธ์ "จ่ายภาษีน้อย แบบถูกกฎหมาย" 

   การวางแผนภาษี เงินประกันและเงินมัดจำ สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

   แม่บทการบัญชี งบการเงิน และแนวความคิดบางประการเกี่ยวกับการบัญชี  

   วางแผนภาษีอย่างไรให้มีกำไรมากขึ้น  โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร 

   การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ (663.07 KB)  ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   Tax Mapping (แผนที่ทางภาษีอากร) โดย อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (PowerPoint) (266.50 KB

   แผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร

   การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม  

   ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ (pdf) / ( doc)

   รุ้ไหม ซื้อรถ 1 คัน ต้องจ่ายภาษีเท่าไร

   แฟคตอริ่ง ( Factoring ) คืออะไร

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

   ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (1.15 MB(pdf)

   การเฉลี่ยภาษีซื้อ

   เตรียมให้พร้อมไว้...ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 (2.53 MB)

   เสียภาษีไม่ถูกต้อง อาจถูกยึดทรัพย์และถูกฟ้องล้มละลายได้ pdf (779.62 KB/ doc (756.00 KB)

   อัตราค่าปรับกรณีไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นงบการเงินล่าช้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (349.33 KB) (pdf) / (doc) (265.00 KB)

   ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยแผนภาษีที่รอบคอบ โดย วิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ที่มา: เครดิตบูโร)(461.64 KB 

   วางแผนให้รอบด้านก่อนมีบ้านเป็นของตนเอง โดย วิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ที่มา : เครดิตบูโร)(490.96 KB