ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีมุมบัญชี (หน้า 2)

 

                                                                                               มุมบัญชี (หน้า 2)

 

  Download แบบฟอร์มต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี

   คำแนะนำในการ Download File PDF

   มาเตรียมตัวเป็น CPA กันเถอะ

   อาชีพอิสระนักบัญชี

   นักบัญชี..เพื่อนซี้..ยันป้าย

   ข้อมูลบัญชีจำเป็นต่อเจ้าของกิจการอย่างไร   

   ความแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (pdf)

   คลินิกบัญชี

   พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 (pdf)

   หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี

   มาตรฐานการบัญชี ที่ใช้ในปัจจุบัน

   รายงานทางการเงินกับความโปร่งใสของธุรกิจ SMEs (Powerpoint) (429.00 KB)

   จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

   แม่บทการบัญชี งบการเงินและแนวคิดบางประการเกี่ยวกับการบัญชี

   แบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานด้านบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  กรณีจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆจากการส่งเสริมการขาย 

   รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (pdf) (303.97 KB)

   บัญชีอัตราภาษีเงินได้ (pdf)

   ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนได้ต้องดำเนินการอย่างไร (pdf)

   คำถามที่พบบ่อยเรื่องบัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

   คู่มือการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

   อัตราค่าปรับในการยื่นภาษี

   การจัดทำกระดาษทำการ

   สมการบัญชีในขวดโหล (จากคณะบัญชี จุฬาฯ) (Powerpoint 1.71 MB)

   สภาวิชาชีพค้านกฎหมายหุ้น ให้ผู้สอบบัญชี จับผู้บริหารขี้โกง   

   ดันมาตรฐานบัญชีไทยเทียบสากล สร้างหน้าตาตลาดทุนไทยไม่ขี้เหร่ 

   เตือนผู้ทำบัญชี แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 

   การวางแผนภาษี เงินประกันและเงินมัดจำ สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

   ค้นหาฐานข้อมูลของธุรกิจ เช่น ข้อมูลงบการเงิน จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   ร่าง - ผังบัญชี สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   งบกระแสเงินสด และการจัดทำงบกระแสเงินสด (pdf)

   รายจ่ายในการดำเนินกิจการ

   รายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน

   ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย

   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

   เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม (Powerpoint) (285.50 KB)

   ตรวจสอบสถานภาพผู้ประกอบการ Vat และเลขผู้เสียภาษีอากร

   สภาวิชาชีพบัญชีเปิดบริการต่ออายุสมาชิกและผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ออนไลน์แล้ว 

   มาตรฐานบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน (pdf)

   เมื่อต้องเป็นนักบัญชี (โดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ คณะบัญชี จุฬาฯ) ไฟล์ Powerpoint 

   คุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการ (pdf) (623.72 KB)

   การบัญชีการเกษตร - ร่างมาตรฐานและตัวอย่าง จากคณะบัญชี จุฬาฯ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 "การรวมกิจการ" (Powerpoint) (389.00 KB)

   การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี (pdf)

   การแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย(pdf) 

   การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น(pdf)

   ปัจจัยต่างๆในการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (pdf) / (doc)

   งบการเงินในตลาดหลักทรัพย์ 

   มารยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

   การยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี

   Tax Knowledge - ขายสินค้าต่ำกว่าทุน 

   การขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

   การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย (pdf)

   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบแทน ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

   คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น (pdf)

   มูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สิน

   Download File บัญชี - ภาษี ที่น่าสนใจ

 

 

 

                         

                                                 หน้า  1    2    3     4
มุมบัญชี

มุมบัญชี (หน้า 4)
มุมบัญชี (หน้า 3)