ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีกฎหมายน่ารู้ (หน้าที่ 2)

 

 

  เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินที่กฎหมายกำหนดย่อมตกเป็นโมฆะ  

  กฎหมายแรงงาน

  กฎหมายประกันสังคม

  กฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัว

  คำแนะนำเมื่อไปติดต่อที่สถานีตำรวจ

  มีไฟล์เพลงละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมฯ อย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย

  ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล (pdf) (841.76 KB)

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่ง

   คลิป : สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

  ค่าชดเชย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก พ.ร.บ. ประกันสังคม 

  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ เป็นอย่างไร 

  เกร็ดกฎหมาย จากสภาทนายความ ภาค 6

   ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค (ตอนที่ 1)

   ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค (ตอนที่ 2)

   ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค (ตอนที่ 3)

  กฎหมายควรรู้ สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาและขั้นตอนการประกันตัว (pdf)

  ความไม่รู้กฎหมาย จะอ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้

  เมื่อมีปืน แล้วต้องรู้จักคำว่า ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่อง หุ้นส่วนบริษัท (pdf) (517.44 KB)

  พระราชบัญญัติต่างๆ มีให้ Download ที่นี่ 

  คู่มือสิทธิประชาชนเมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ราชการ (1.44 MB) (pdf)

  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (pdf)

  ความยินยอมของคุ่สมรส

  ทำอย่างไร...เมื่อได้รับ "หมายศาล" 

  กฎหมายแรงงานน่ารู้ 

  หมิ่นประมาท

  ฉ้อโกงกับยักยอก (pdf) (335.57 KB)

  หมิ่นประมาท เหยียดหยาม

  วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ

  กฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต (pdf)

  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (pdf)

  สัญญาจ้างแรงงาน

  ลิขสิทธิ์ Copyright Law

  หลักประกันตัวในคดีอาญา 

   ข้อควรปฎิบัติเมื่อถูกฟ้อง 

  อายุความบัตรเครดิต 2 ปี หมายความว่าอย่างไร

  ผู้ต้องหามีสิทธิพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นพนักงานสอบสวน 

  ไม้ตายจัดการเจ้าหนี้นอกระบบ 

   กรรมการบริษัทต้องจ่ายเงินประกันสังคมหรือไม่

  ถ้าคุณเป็นหนี้ต้องทำอย่างไร 

  การทวงหนี้
กฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้ (หน้า 3)
กฎหมายใกล้ตัว(รวม)