ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีมุมภาษี (หน้า 6)

 

                                                              มุมภาษี (หน้า 6)     

   

   ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

   หลักเกณฑ์การกำหนดราคาตลาดในทางภาษีสรรพากร (pdf)

   ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94

   ตารางสรุปวิธีการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ ของกรมสรรพากร (pdf)

   ตารางสรุป มาตรการภาษีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2551(pdf)

   กิจการของบุคคลธรรมดา ที่ไม่จด Vat  ทำบัญชีอย่างไร 

   ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญหาย

   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบโรคศิลปะ

   เรื่องของภาษี ที่ปฏิบัติง่ายๆ กับธุรกิจ SMEs

   ออร์แกไนเซอร์ เสียภาษีอย่างไร 

   ตารางสรุปแบบ/กำหนดเวลายื่นของแต่ละประเภทภาษี

   ตารางสรุปสถานที่ยื่นแบบฯ เสียภาษี

   วิธีการชำระภาษี

   ตารางสรุปแบบฯ และกำหนดเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

   การคำนวณภาษีเพื่อลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตกรณีมีเบี้ยประกันอื่นควบอยู่ด้วย

   ปิดบัญชีอย่างไร จึงปลอดภัยจากภาษี

   รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงรัษฎากร

       ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

       ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

       หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

       ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

       มาตรการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร

       มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

       การบริหารจัดเก็บภาษีอากรประเมิน

       การระงับข้อพิพาททางภาษีเงินได้

  หน้าที่และความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้

  ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับค่าจ้างทำของ 

   ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)

   ฎีกา คดีภาษี เรื่องของเงินได้วิชาชีพอิสระกับคณะบุคคล

   ภาษีบาป (Sin Tax)

   สิทธิในหนี้หลังการชำระบัญชี

   รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์ประจำศูนย์บริการให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs ของกรมสรรพากร (pdf) (1.13 MB)

   คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เรื่องภาษี ของธุรกิจ SMEs (pdf) (560.36 KB)

   สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (pdf) (439.04 KB)

   ฎีกาภาษี รายจ่ายในการผลิตโทรทัศน์ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือไม่

   การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี

   ข้อควรปฎิบัติ เมื่อกิจการถูกตรวจสอบภาษี  

 คาถาป้องกันสรรพากร "ห้ามขอคืนภาษี"

 ภาษีเงินได้ออกจากงาน

 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

   ทำบัญชีอย่างไร ให้สรรพากรยอมรับ (PowerPoint) (492.50 KB)

 การอุทธรณ์ภาษีตามประมวลรัษฎากร 

   ฏีกาภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม

   ภาษี & คู่สมรส

   “คำถามที่ถูกถามบ่อย: FAQ” จากเว็บไซต์กรมสรรพากร / คู่มือการใช้งาน FAQ

   บอกกล่าว เรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551

   ถ้าต้องการข้อมูลข่าวสารราชการกรมสรรพากรต้องทำอย่างไร

   ฎีกาคดีภาษี  กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่

   กรมสรรพากรขอเตือนลูกกตัญญูทุกท่าน...อย่าใช้สิทธิผิดเงื่อนไข เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ 91

   กรมสรรพากรยันกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิมก่อนปี 2552 เบี้ยประกันยังหักภาษีได้เต็ม

   พฤติการณ์ของการหลีกเลี่ยงภาษี หรือฉ้อโกงภาษี โดยการจัดตั้งคณะบุคคลเป็นเท็จ

   ฎีกาภาษี สินค้าส่วนที่ขาดจำนวน จากบัญชีคุมสินค้า ถือเป็นการขายสินค้าหรือไม่

 ของขวัญปีใหม่ลูกค้า 

   รู้ลึก CPTA (Certified Public Tax Accountant) (PowerPoint) (406.00 KB

   กรณีย้ายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่่

   หลักเกณฑ์การตัดสินค้าชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพ ออกจากบัญชีทำอย่างไร

   ภาษีอากรกับการไม่เห็นแก่ตัว

   ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

   คู่มือภาษี : สิทธิประโยชน์ทางภาษีและวิธีปฎิบัติสำหรับธุรกิจ SMEs (pdf) (768.49 KB

   ฎีกาภาษี  ผู้ชำระบัญชีต้องร่วมรับผิดในหนี้ภาษีอากรของบริษัทที่ตนเป็นผู้ชำระบัญชีหรือไม่

 

 

 

 

 

                           หน้า  6  :   [  1  / 2  / 3  /  4  /  5  / 6 / / 8  ]        
มุมภาษี

มุมภาษี ( หน้า 8 )
มุมภาษี ( หน้า 7 )
มุมภาษี (หน้า 5)
มุมภาษี ( หน้า 4 )
มุมภาษี (หน้า 3 ) article
มุมภาษี (หน้า 2 ) article
มุมภาษี (รวม)