ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีมุมภาษี ( หน้า 8 )

 

  

 

   ภาระภาษีจากการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น 

   ปัญหาคณะบุคคล 

  บริหารภาษีให้ถูกวิธี

    วางแผนการเงินออนไลน์เพื่อประหยัดภาษี (เครื่องคำนวณเพื่อการลงทุน : LTF / RMF)

    อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน 

    คลอดแล้ว...หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ พร้อมวิธีคำนวณ

    ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
   สนใจสักนิด ถ้าคิดขอคืน VAT
   ภาษีอากรกับการลงทุนในหลักทรัพย์
  
การยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ผ่านอินเตอร์เน็ต 
   คู่มือประชาชน เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะกรณีนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
  
การบริจาคกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
   ปี 2553 กรมสรรพากรออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายฉบับ และปรับปรุงแบบ ภ.ง.ด.90/91 ดังนี้ 
   คู่มือการยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร แก่บุคคลตามสัญญาว่าด้วย การเว้นการเก็บภาษีซ้อน 
   
การบริจาคให้ผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่นและสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี
   
จัดทำเอกสารตามกฎหมายภาษีอากรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
   
ตารางเปรียบเทียบการหักค่าลดหย่อน เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระหว่างปี 2552 และปี 2553
   
ขอเชิญร่วมสัมมนาภาษี ตรวจสุขภาพ ภ.ง.ด. 50 ก่อนใคร ธุรกิจก้าวไกลไปทั้งปี ฟรี 500 ที่นั่ง 
   
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง

   โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2553 - แบบภาษีต่างๆ ปี 2553 พร้อมวิธีการกรอกแบบภาษี 

   ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

    ทุกเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับ "ภาษีป้าย" (ไฟล์ pdf 1.4 MB)  

   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ไฟล์ pdf 1.3 MB)

   สถิติผลการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องที่ ของ กทม. ปี 2553 โดยแยกตามสำนักงานเขต  

   จดทะเบียนสรรพากร - จด Vat /จดเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ลด สาขา/ย้ายเข้า-ย้ายออก/เลิกกิจการ ต้องใช้เอกสารอะไร

    หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก 

    ครม. อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท คืนภาษี 10 %

   มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชน

   คู่มือประชาชน - ข้อมูลเผยแพร่ เรื่องภาษีต่างๆเพื่อการเข้าถึงบริการของกรมสรรพากร 

   คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้

   วิธีคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1

   ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร

   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

   เริ่มใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2555

 กรมสรรพากรเปิดให้ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 ผ่านอินเตอร์เน็ตได้

   กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย

   การหักค่าลดหย่อนค่าซ่อมบ้าน ค่าซ่อมรถ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ 4/1/2555

   เรื่องของภาษีเงินได้

   ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุุคคล 

    สรรพากรขยายกำหนดเวลายื่นหลายแบบภาษี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออกไปอีก 8 วันตั้งแต่ 1 ก.พ. 2555 - 31 ม.ค. 2557

   ภาษีเงินปันผล

   แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   เรื่องรอบระยะเวลาบัญชีกับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 51

    ภาษีรถยนต์นั่ง

   สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ

    กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี

   ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรม

    สรรพากรผ่อนปรนใช้เลขผู้เสียภาษี 10 หลัก ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

    ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง

   พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

   อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ปีภาษี 2556

   ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่ 

    ตรวจสอบภาษีรถยนต์และภาษีค้างชำระ - กรมการขนส่งทางบก

    โปรแกรมคำนวณ วางแผนซื้อกองทุนรวม RMF / และ LTF จำนวนเท่าไรดี สามารถช่วยท่านประหยัดภาษีได้เท่าไร

    คลินิคภาษี ของการกระทรวงการคลัง ( มีเป็น App ให้โหลดใน App Store และ Android ด้วยชื่อแอป Tax Clinic )

   หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง " ปักธง "  

   ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา

   นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!! 

    ของฟรีก็ต้องมีภาษีนะ อย่าลืม...

   แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน

    เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค 

    สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SMEs

   แนวทางปฎิบัติเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภรรยา (ฉบับที่ 2)

    จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี หรือทำบัญชีเองดี

    ปฎิทินภาษี ปี 2556

    ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว

    อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา

    กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกำกับภาษีใหม่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557

   การจ่ายเงินโบนัส  

   ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ

    คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 / 90 ผ่านอินเตอร์เน็ต

    วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเตอร์เน็ต

   วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3 ผ่านอินเตอร์เน็ต

    วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 53 ผ่านอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

                                                           หน้า  8  :   [  1  / 2  / 3  /  4  /  5  / 6 / 8  ]   
มุมภาษี

มุมภาษี ( หน้า 7 )
มุมภาษี (หน้า 6)
มุมภาษี (หน้า 5)
มุมภาษี ( หน้า 4 )
มุมภาษี (หน้า 3 ) article
มุมภาษี (หน้า 2 ) article
มุมภาษี (รวม)