ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีเทคนิคการสัมภาษณ์งาน

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

    โดยปกติแล้วในการสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน ถ้าผู้สัมภาษณ์มีการเตรียมตัวดีหรือมีประสบการณ์มามากพอสมควร ลักษณะการตั้งคำถามของเขาจะตั้งเป็นชุด ๆ ไปเลยทีเดียว และส่วนใหญ่จะตั้งคำถามตามแบบพิมพ์ของใบสมัคร โดยมีการตั้งคำถามเริ่มต้นจากนั้นก็จะตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบคำตอบจากคำตอบที่คุณตอบไป ซึ่งเป็นการถามแบบขยายขอบเขตของเรื่องนั้นไปเรื่อย ๆ โดยที่ผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะไม่รู้ตัว ซึ่งคำถามเหล่านี้หากผู้รับการสัมภาษณ์เตรียมตัวไว้ไม่ดี หรือมิได้ให้ข้อความตามความเป็นจริงหรือเป็นคนที่ขาดจุดยืน มักจุตกม้าตายโดยไม่รู้ตัว
                   ลักษณะของข้อผิดพลาดก็คือ ผู้รับการสัมภาษณ์ให้คำตอบในเรื่องเดียวกัน 2 ครั้ง ไม่เหมือนกัน อันอาจจะเกิดจากการจำเรื่องที่เคยพูดไว้แล้วไม่ได้ เพราะไม่ได้พูดความจริง หรอืพูดเกินเลยความจริง ประเภทขี้โม้หรือมีลักษณะที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง พอถูกสัมภาษณ์คัดค้านหรือแสดงความขัดแย้ง ผู้รับสัมภาษณ์ก็คล้อยตามทันที ทั้ง ๆ ที่ผู้สัมภาษณ์เองก็มิได้ตั้งในคัดค้านอะไร แน่วแน่แค่ไหน หรือรู้อะไรจริงบ้าง พอผู้รับการสัมภาษณ์เริ่มไขว้เขว นั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับการสัมภาษณ์ขาดความมั่นใจในตัวเอง
                   จุดอ่อนต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้รับการสัมภาษณ์สามารถจะแก้ไขได้โดยการเตรียมตัวตั้งคำถามตนเอง ตอบตนเอง โดยคำตอบนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งคุณไม่ต้องไปกังวลว่า คำตอบของคุณ 2 ครั้งไม่เหมือนกัน ถ้าคุณตอบคำถามตามความเป็นจริง ไม่ว่าผู้สัมภาษณ์จะมารบกวนคุณอย่างไร หรือกี่คนที่สัมภาษณ์คุณก็จะได้คำตอบแบบเดียวกัน
                   ลองตั้งคำถามในการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานโดยจะแยกคำถามเป็นชุด ๆ ไปตามลำดับในใบสมัครโดยทั่วไปให้คุณทดสอบตอบตัวเองหรือจะให้เพื่อนช่วยถามและคุณตอบ แล้วให้เพื่อวิจารณ์ว่าฟังคำตอบคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไร เข้าท่าแค่ไหน หรือฟังแล้วเหมือนเล่านิทานจับต้นชนปลายไม่ถูดแม้ได้พูดความจริงแล้วก็ตาม
                   คำถามที่จะนำมาเสนอนี้เป้นคำถามที่อยู่ทั่วไป ซึ่งพอจะแย่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ชีวประวัติเบื้องต้น
2. การศึกษา
3. ประสบการณ์ในการทำงาน
4. ความสามารถส่วนตัว
5. เรื่องทั่วไป

1. ชีวประวัติเบื้องต้น

- กรุณาเล่าชีวิตในวัยเด็กให้ผมฟัง
- คุณเกิดที่ไหน หรือคุณเติบโตที่ไหน
- กรุณาเล่าเรื่องครอบครัวของคุณให้ฟัง
- กรุณาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบิดามารดาของคุณ
- คุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรบ้าง
- ทำไมคุณจึงมิได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของคุณ
- คุณมีความภูมิใจในคุณพ่อคุณแม่ของคุณอย่างไรบ้าง
- ชีวิตของคุณในวัยเด็ก ใครเป็นผู้มีอิทธิพลต่อคุณมากที่สุด และมีอิทธิพลในทางไหนมากที่สุด
- คุณมีความรู้สึกอย่างไรในการที่คุณพ่อ คุณแม่ของคุณต้องแยกกันอยู่

2. การศึกษา

- คุณเรียนชั้นมัธยมฯ ที่ไหน
- ผลการเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
- คุณเรียนรู้อะไรจากการศึกษาในระดับมัธยม
- ใครมีอิทธิพลต่อคุณมากที่สุดในช่วงเรียนชั้นมัธยมฯ และในด้านใด
- คุณเรียนที่มหาวิทยาลัยอะไร
- ทำไมคุณจึงเลือกเรียนสาขาวิชานี้
- ผลการเรียนของคุณเป็นอย่างไร
- คุณชอบวิชาไหนมากที่สุด เพราะอะไร
- คุณสามารถทำคะแนนได้ดีในวิชาใด เพราะอะไร
- คุณคิดว่าคุณจะใช้วิชาความรู้ที่คุณเรียนมานี้ให้เป็นประโยชน์กับงานที่คุณสมัครนี้อย่างไร
- เวลาว่างจากการเรียนทำอะไรบ้าง
- ในระหว่างการเรียนคุณใช้จ่ายเงินอย่างไร
- คุณชอบกีฬาหรือไม่ คุณเล่นกีฬาอะไร
- คุณเป็นสมาชิกชมรมอะไรต่าง ๆ บ้างหรือไม่ เพราะอะไร
- ในระหว่างการศึกษานี้คุณมีเพื่อนสนิทกี่คน เพื่อน ๆ ที่สนิทกันนี้ได้งานทำแล้วหรือยัง ที่ไหน
- ระหว่างที่คุณอยู่ในกลุ่มเพื่อน ใครเป็นผู้นำหรือชักจูงให้เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ

3. ประสบการณ์ในการทำงาน

- ขอให้เล่าถึงประวัติการทำงานของคุณโดยย่อตั้งแต่เริ่มทำงานครั้งแรก
- คุณเปลี่ยนบริษัทกี่ครั้ง แต่ละครั้งมีสาเหตุอะไร
- ขอให้เล่าหน้าที่งานที่ผ่านมาว่าทำอะไร
- สิ่งจูงในให้คุณเข้าทำงานในแต่ละบริษัท มีอะไรบ้าง
- คุณคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตในการทำงานของคุณ
- อะไรเป็นสิ่งชักนำให้คุณมาดำรงตำแหน่งนี้
- ถ้าเราพูดคุยกับหัวหน้าเก่าของคุณที่บริษัท คุณคิดว่าเขาจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับตัวคุณและผลงานของคุณ
- ในชีวิตการทำงานที่ผ่านมา คุณคิดว่าคุณประสบความสำเร็จอะไรบ้าง
- ในการทำงานของคุณ คุณเคยพลาดอะไรบ้าง
- บรรดาตำแหน่งงานที่คุณเคยทำมา ตำแหน่งไหนที่คุณชอบมากที่สุด ตำแหน่งไหนที่คุณชอบน้อยที่สุด เพราะอะไร
- คุณคิดว่าคุณมีจุดอ่อนหรือไม่ และควรปรับปรุงอย่างไร
- คุณคิดว่าคุณมีจุดเด่นหรือความสามารถพิเศษอะไร และจะเป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครนี้อย่างไร
- คุณมีแผนการในชีวิตการทำงานของคุณอย่างไร
- ถ้าคุณเป็นบริษัท คุณจะจ้างตัวคุณสำหรับตำแหน่งนี้ไหม ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น


ที่มา www.thaihomemasterหน้า 1/1
1
[Go to top]