ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีสุขบัญญัติ 6 ประการเพื่อสุขภาพที่ดี

 

                  สุขบัญญัติ 6 ประการเพื่อสุขภาพที่ดี

    สุขภาพดีเป็นหัวใจของความสำเร็จทั้งปวง มีคำถาม 10 ข้อให้ท่านตอบเพียงว่า ใช่หรือไม่ใช่
เท่านั้น ถ้าท่านตอบได้คะแนน 10 ข้อ ท่านจะมีโอกาสสูงมากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุขัยของท่าน
แต่ถ้าท่านตอบไม่ได้คะแนนหลายข้อ ท่านควรต้องคิดทบทวนแก้ไขว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร


1. ตัวท่านเองมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช่หรือไม่
2. ท่านนอนหลับได้ดีทุกคืนและตื่นขึ้นมาสดชื่นทุกวัน ใช่หรือไม่
3. ท่านออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 ครั้งขึ้นไปเป็นประจำ ใช่หรือไม่
4. ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ใช่หรือไม่
5. ท่านสูบบุหรี่ ใช่หรือไม่
6. ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดตึกไปชั้นที่ 3 โดยไม่ต้องหยุดพัก ได้หรือไม่
7. ท่านไปรับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ใช่หรือไม่
8. ท่านใช้ยาที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ใช่หรือไม่
9. ท่านทราบถึงสาเหตุ วิธีการติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์เป็นอย่างดีแล้ว ใช่หรือไม่
10. ในปัจจุบัน ท่านมีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ใช่หรือไม่


การมีสุขภาพดีจะต้องอาศัยการดูแลตนเอง โดยการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมอย่าง
สม่ำเสมอตลอดเวลา แนวทางเพื่อสุขภาพดีตลอดไป ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้


สุขบัญญัติข้อที่ 1 คือ การควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดี
โดยดูจากค่าดัชนีความหนาของร่างกาย ซึ่งจะบอกได้ว่าเราอ้วน หรือผอม วิธีคำนวณหาค่าดัชนี
ความหนาของร่างกาย
น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม / (ความสูงเป็นเมตร)2
ค่าปกติ คือ ผลลัพธ์จะอยู่ระหว่าง 20 – 25 ถ้าต่ำกว่า 20 จัดว่าผอม ถ้ามากกว่า 25 ถือว่าอ้วน


สุขบัญญัติข้อที่ 2 คือการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
ปริมาณอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวัน
แกง ซุป ของกินเล่นและผลไม้ รวมประมาณ 10% ของแต่ละมื้อ
ถั่วต่างๆและผลิตผลจากถั่ว เช่น เต้าหู้ ประมาณ 15% ของแต่ละมื้อ
ผักดิบและสุกล้างให้สะอาดด้วยการแช่น้ำนานๆ ประมาณ 25% ของแต่ละมื้อ
อาหารประเภทแป้ง ซึ่งไม่ได้ขัดขาว เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ประมาณ 25% ของแต่ละมื้อ
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
รับประทานอาหารอย่างสายกลางคือไม่มากไปและไม่น้อยไป ไม่กินจุบจิบ เลือกรับประทาน
อาหารที่หลากหลาย จำกัดไขมัน และน้ำตาลให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม รับประทานอาหารอย่าง
สมดุลระหว่างพลังงานที่กิน กับพลังงานที่ใช้


สุขบัญญัติข้อที่ 3 คือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในหนทางสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้าง
สมรรถภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายทุกส่วนให้เป็นไปด้วยดี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งระบบไหลเวียนโลหิต การทำงานของหัวใจและปอด


                 วิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุด

                 
1. จะต้องเป็นการออกกำลังกายที่ทุกส่วนของร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว ยืดหด เพื่อให้
ทุกๆส่วนได้ใช้พลังงาน
2. เริ่มออกกำลังกายในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งในผู้สูงอายุ(เข่าอาจเกิด
การอักเสบ) แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณทีละน้อยเพิ่มระยะเวลาและความยากให้มากขึ้นตามลำดับ ควรออก
กำลังกสยอย่างน้อย 20-30 นาที/ครั้ง
3. ออกกำลังกายโดยสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
4. ในขณะที่ออกกำลังกาย ห้ามคิดถึงเรื่องงาน ปล่อยจิตให้ว่าง
5. ควรออกกำลังกายทุกคน ไม่จำกัดอายุ เพศและเวลา แต่ถ้าเป็นเวลาเช้าจะดีที่สุด เพราะจิตใจ
ผ่องใสได้รับอากาศบริสุทธิ์และแสงแดดยามเช้า
6. ไม่ควรออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารน้อยกว่า 4 ชั่วโมง ดังนั้นควรออกกำลังกายก่อน
รับประทานอาหาร


สุขบัญญัติข้อที่ 4 คือหลีกเลี่ยงการบริโภคสารที่อันตรายต่อร่างกาย


สุขบัญญัติข้อที่ 5 คือ รู้จักบริหารจัดการกับความวิตกกังวลและการพักผ่อนที่เพียงพอ
การพักผ่อนมีความสำคัญมากกับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายคนเรา สมอง
ต้องการหยุดคิด หยุดตัดสินใจ สายตาต้องการหยุดมอง กล้ามเนื้อต่างๆต้องการพัก
กระเพาะลำไส้ต้องการหยุดย่อยอาหาร อวัยวะทุกชนิดต้องการพักผ่อนทั้งสิ้น แม้
กระทั่งหัวใจก็ต้องการหยุดพักในขณะนอนหลับ หัวใจจะเต้นช้าลง ก็ถือว่าการพัก
ผ่อนของหัวใจผู้ใหญ่อาจนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละคนคงต้องดูความ
เหมาะสมของตนเองว่า นอนเพียงใดทำให้ร่างกายสดชื่น มีความพร้อมสำหรับทำงานใน
วันรุ่งขึ้น สมองมีความปลอดโปร่งคิดตัดสินใจได้ดี


สุขบัญญัติข้อที่ 6 คือ การตรวจเช็คร่างกายตามระยะเวลาที่เหมาะสม

    
การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค
ร้ายบางโรคได้ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เป็นต้น โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี
ขึ้นไป และผู้สูงอายุควรจะเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี
ทำไมต้องตรวจสุขภาพ
ในคนที่อายุเลย 25 ปีขึ้นไป ขบวนการ “ สร้าง “ ของเซลล์อวัยวะ
ต่างๆมีปริมาณน้อยลง แต่กลับเกิดการสูญเสียเซลล์จากอวัยวะโดยเฉพาะ
เซลล์ของหัวใจ กล้ามเนื้อตาย เซลล์สมอง กระดูกอ่อน และไต


การละเลยต่อการดูแลสุขภาพ ผลที่เกิดตามมาเมือ่มีอายุมากขึ้นคือ
เป็นโรคเรื้อรัง มีอาการหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน โรคที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุหนึ่งมาจากการ
เสื่อมของอวัยวะ และเกิดขึ้นรวมกันหลายๆโรค
ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงไม่ควรเน้นเฉพาะผู้สูงอายุที่พ้นวัยทำงานแล้วเท่านั้น ควรเริ่มตั้งแต่วัย
ที่พละกำลัง และสมรรถภาพของร่างกายเริ่มเสื่อมลง คือ กลุ่มอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปCreated by: ปกรณ์ เชนพูน (
www.thaisafety.net)
ที่มา : Health, Environment and Safety Bulletin /Unocal Thailand

  หน้า 1/1
1
[Go to top]