ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีการประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

 

การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

 

   ตอนนี้ก็เข้าสู่ เดือน ธ.ค. ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำส่วนหนึ่งสามารถที่จะเพิ่มเงินออมของตนเองด้วยการลดภาษีเงินได้ และที่นิยมซื้อกันมากประการหนึ่งก็คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (หรือ LTF) ซึ่งกองทุนประเภทนี้ได้รับการสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการออมระยะยาวของประชาชน การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ไทยให้เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่มีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และการสนับสนุนผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาให้เป็นนักลงทุนระยะยาว (เพราะต้องถือหน่วยลงทุน LTF อย่างน้อย 5 ปีติดต่อกัน)
   
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการลงทุนใน LTF ที่สำคัญ ๆ มีดังนี้

 (1) เป็นผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่

 (2) สามารถจะนำเงินได้ประเภทใดก็ได้สำหรับมาลงทุน

 (3) จะซื้อกองทุนกี่กองทุนก็ได้ และไม่จำกัดจำนวนการซื้อในแต่ละปี จำนวนการซื้อขั้นต่ำในครั้งละ 5,000 บาท นอกจากนี้แล้วยังสามารถโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื่น ๆ โดยนับระยะเวลาที่ต่อเนื่องได้

 (4) ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน หมายถึงการถือ 5 ปี พ.ศ. ติด ต่อกัน

 (5) หากขายหน่วยลงทุนก่อนครบ 5 ปี ผู้ลงทุนจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีมาแล้วพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้การเสียภาษีให้คำนวณโดยวิธีการเข้าก่อนออกก่อน และ

 (6) จะต้องเป็นการซื้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

    
 
การลดหย่อนทางด้านภาษีสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กรมสรรพากรอนุญาตให้นำเอาเงินลงทุนไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีประจำปีได้เท่าจำนวนที่ลงทุนจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี  ทั้งนี้เป็นวงเงินที่ไม่รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและส่วนจ่ายสมทบเข้า กบข.และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพระยะยาว (ยอดเงินที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี 500,000 บาทนี้มีการปรับขึ้นจากเดิม 300,000 บาทต่อปี และกรณีพิเศษที่การลงทุนในช่วง ต.ค.-ธ.ค. 2551 ที่เกิดวิกฤติการณ์เงินนำมาหักลดหย่อนได้สูงถึง 700,000 บาท)  
    
  ในส่วนของผลตอบแทนการลงทุนหรือกำไรนั้นได้รับการยกเว้นภาษีถ้า

  (1) ถือหน่วยลงทุนครบ 5 ปีปฏิทินติดต่อกัน

  (2) ทุพพลภาพ และ

  (3) เสียชีวิต
   
สำหรับกองทุน LTF นี้ได้มีการเปิดเสนอขายโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มี ให้เลือกอย่างหลากหลายแต่จะมีคำว่า “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” ระบุอยู่ด้วยเสมอ  เงื่อนไขการลงทุนส่วนใหญ่ของ LTF จะลงทุนในตราสารหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 แต่ การเลือกหุ้นที่จะเข้าลงทุนจะแตกต่างกัน  ไปตามความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุน เช่น เป็นหุ้นในกลุ่ม SET 50 หุ้น SET 100 หรือหุ้นที่เน้นเงินปันผลเป็นต้น ดังนั้น ก่อนการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบให้เหมาะสมและสอดคล้องความต้องการของตัวผู้ลงทุนนะคะ

   
คนส่วนใหญ่จะรอลงทุนซื้อ LTF  ในเดือน ธ.ค. หลายคนจะซื้อกองทุนในสัปดาห์สุดท้าย ซึ่งไม่เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดเพราะการซื้อหน่วยลงทุนในเดือน ธ.ค. อาจจะทำให้ซื้อหน่วยลงทุนได้ในราคาแพง เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาหุ้นจะปรับตัว ขึ้นสูงมากกว่าช่วงอื่น ดังนั้นการลงทุนใน LTF ควรจะเป็นการทยอยลงทุน เช่น ลงทุนทุกเดือนด้วยจำนวนที่เท่ากันหรือลงทุนรายไตรมาส วิธีการนี้จะเป็นการเฉลี่ยทำให้ซื้อหน่วยลงทุนด้วยค่าเฉลี่ยที่ดีสุด และขอให้ประสบโชคดีในการลงทุนค่ะ และอย่าตื่นตกใจกับความผันผวนระยะสั้นของกองทุน เพราะคุณต้องถือนานถึง 5 ปี ปฏิทิน

      ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

       มารู้จักกับกองทุนรวม

ที่มา : คอลัมภ์ เข็มทิศลงทุน   นสพ.เดลินิวส์  วันที่ 5 ธันวาคม 2552
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT