ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

 

 จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

 

   ปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจตกต่ำและผันผวนมาก ทำให้ต้องเขียนแต่เรื่อง "หนักๆ" เกี่ยวกับเศรษฐกิจมาตลอดทั้งปี  ผมจึงขอเปลี่ยนแนวมาสรุปบทความจากนิตยสาร Fortune เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมีชื่อบทความว่า "What it takes to be great" 
 

ทำไม Tiger Woods จึงเป็นนักกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ของโลก ทำไม Warren Buffet จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักลงทุนมือหนึ่ง คำตอบที่ได้ยินบ่อยๆ คือ "พรสวรรค์" Warren Buffet เองก็เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Fortune ว่า เขา "เกิดมาเพื่อจัดสรรทุน" ทำให้เชื่อกันว่าคนที่เป็นได้อย่าง Warren Buffet หรือ Tiger Woods นั้น เสมือนกับถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่ง คือ มีโอกาสหนึ่งในล้าน หรือเป็นคนมีโชคนั่นเอง
 

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ความยิ่งใหญ่และผู้ที่มีพรสวรรค์พบว่า ข้อสรุปดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นความจริง มนุษย์เราไม่ได้มี "พรสวรรค์" ในด้านใดด้านหนึ่ง กล่าวคือ มนุษย์มิได้เกิดมาพร้อมกับความสามารถเฉพาะเจาะจงที่จะเป็นนักเล่นกอล์ฟมืออาชีพ นักลงทุน หรือนักเล่นหมากรุกระดับแชมเปียน การจะได้มาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้น เกิดขึ้นจากการฝึกฝนและทำงานอย่างหนักหน่วงเป็นเวลาหลายปี "พรสวรรค์" จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
 

ผู้เชี่ยวชาญพบว่าผลวิจัยเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ และความสำเร็จในหลายแขนงให้คำตอบคล้ายคลึงกัน คือ ความ "พิเศษ" หรือ "พรสวรรค์" ของผู้ที่โดดเด่นในสาขาใดสาขาหนึ่งมิได้เป็นผลมาจากความฉลาด ความมุ่งมั่นหรืออุปนิสัยเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด บุคคลที่มีความสามารถเหนือผู้อื่นในการทำกิจกรรมบางอย่างได้ดีเป็นพิเศษ เป็นผลมาจากการฝึกฝนตนเองอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าในทุกแขนงวิชาชีพ คนส่วนใหญ่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในตอนแรก และจะใช้เวลามากขึ้นในการจะเพิ่มพูนความสามารถไปอีกระดับ และเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะไม่สามารถพัฒนาความสามารถต่อไปได้ แม้จะยังทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องก็ตาม
 

คำถาม คือ ทำไมคนบางคน (น้อยคน) จึงสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆ แต่คนส่วนใหญ่จะหยุดการพัฒนา งานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ปี 1993 ที่วิเคราะห์พัฒนาการของนักกีฬา นักดนตรีและผู้เล่นหมากรุก ตลอดจนนักธุรกิจในแขนงต่างๆ นำมาสู่ข้อสรุปสำคัญๆ คือ ความยิ่งใหญ่จะไม่เกิดขึ้น หากมิได้ทำงานอย่างหนักหน่วง กล่าวคือ ไม่มีใครที่มี "พรสวรรค์" ตั้งแต่วันแรก และได้มาซึ่งความยิ่งใหญ่อย่างง่ายดายโดยแทบจะไม่ต้องทำอะไร ความสามารถที่โดดเด่นจะต้องเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ยาวนาน และการฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี โดยเวลา 10 ปีนี้ใช้เป็นมาตรฐานได้กับทุกกิจกรรม หรือเรียกว่า "กฎ 10 ปี" (10 year rule) ของการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แม้แต่ Bobby Fisher ซึ่งเป็นแชมเปียนหมากรุกตอนอายุ 16 ปี ก็เริ่มฝึกเล่นหมากรุกตั้งแต่อายุ 7 ปี ข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญ คือ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 10 ปี จึงจะโดนเด่นขึ้นมาเหนือผู้อื่น แต่อาจต้องใช้เวลาอีก 10-20 ปี จึงจะพัฒนาความสามารถได้ถึงขีดสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านดนตรีและวรรณกรรม
 

แต่การฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือ จะต้องเป็นการฝึกฝนที่เฉพาะเจาะจงด้วย (deliberate practice) เพื่อให้ได้มาซึ่งพัฒนาการของฝีมือและความสามารถไปอีกระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การฝึกตีกอล์ฟด้วยไม้เหล็กเบอร์ 8 เป็นจำนวน 300 ครั้ง โดยมีเป้าหมายว่า 240 ลูก (80%) จะต้องตกลงไม่ไกลจากเป้าหมายเกิน 5 เมตร จึงจะถือว่าเป็นการฝึกฝนที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับแชมเปียน จะต้องกำหนดด้วยว่าจะฝึกซ้อมวันละกี่ชั่วโมงและกี่สัปดาห์ จึงจะพัฒนาความสามารถในด้านอื่นต่อไป
 

ดังนั้น นักวิจัยจึงพบว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดง นักกีฬาหรือนักดนตรี ก็จะมีตารางการฝึกฝนที่คล้ายกันในการกำหนดชั่วโมง และเวลาในการฝึกฝน โดยผู้ที่ฝึกฝนมากก็จะได้รับความสำเร็จมาก  อาทิเช่น ในกรณีของนักเล่นไวโอลินพบว่า กลุ่มที่มีความสามารถสูงสุด จะใช้เวลาฝึกฝนเฉลี่ย 10,000 ชั่วโมงตลอดชีวิตการเล่นไวโอลิน กลุ่มที่มีความสามารถลดลงมาหนึ่งขั้นใช้เวลาเฉลี่ย 7,500 ชั่วโมง กลุ่มที่ต่ำลงมาอีกขั้นหนึ่งจะใช้เวลา 5,000 ชั่วโมง เป็นต้น ทั้งนี้ การวิจัยในแขนงอาชีพอื่นๆ ก็ได้ผลสรุปในลักษณะเดียวกัน คือ การฝึกซ้อมอย่างเฉพาะเจาะจง มีระบบและต่อเนื่อง

บางคนอาจแย้งว่า บ่อยครั้งที่คนสองคนร่ำเรียนและฝึกฝนมาเหมือนกันทุกประการ แต่คนหนึ่งเก่งกว่าอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันว่าความได้เปรียบของคนบางคนนั้นมีอยู่มากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการถกเถียงในทำนองปลีกย่อย ไม่ได้นำไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับความสำคัญของการฝึกฝน บางคนอาจแย้งว่ามีหลายกรณีที่พบว่าเด็กอายุน้อยมีพรสวรรค์ ซึ่งนักวิชาการก็จะตอบว่าหากศึกษารายละเอียดของกรณีดังกล่าว ก็มักจะพบว่าเด็กมิได้มีความสามารถพิเศษแต่อย่างใด (เว้นแต่อาจมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์) แต่มักพบว่าสาเหตุหลักมาจากผู้ปกครองที่ให้ความสนใจกับเด็กและหมั่นกระตุ้นให้ลูกเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย
 

บิดาของ Tiger Woods เริ่มสอนลูกให้เล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุเพียง 18 เดือน และที่สำคัญ คือ ชี้นำให้ลูกฝึกซ้อมอย่างหนัก ทำให้ Tiger Woods ได้ US Amateur Champion ตอนอายุ 18 ปี เพราะได้เริ่มเล่นและฝึกฝนมาแล้ว 15 ปีก่อนหน้า ที่สำคัญ คือ Tiger Woods ก็ยังพยายามพัฒนาความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกซ้อมวันละหลายชั่วโมง

 

คำถามต่อมา คือ ในการทำธุรกิจนั้นเราจะฝึกซ้อมได้อย่างไร คำตอบคือบางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจนั้นสามารถฝึกฝนได้ อาทิเช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การเจรจาธุรกิจ การประเมินผล การวิเคราะห์ ฯลฯ แต่กิจกรรมดังกล่าวอาจไม่ใช่การนำไปสู่ความโดดเด่นด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการตัดสินใจภายใต้สภาวะที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ภายใต้แรงกดดันและสภาวการณ์ที่มีความไม่แน่นอน เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่เรายังมีแนวทางที่จะพัฒนาความสามารถดังกล่าวได้ อาทิเช่น แทนที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นไปตามหน้าที่ ก็สามารถเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ ว่า จะต้องทำงานให้มีคุณภาพสูง ซึ่งบังคับให้ต้องพัฒนาความสามารถของตนในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วน และหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการนำเสนอที่ทำให้ผู้รับฟังรู้สึกประทับใจ ความสามารถที่กล่าวมาทั้งหมด จะเป็นความสามารถพื้นฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งการนำเสนอความเห็น และโน้มน้าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและเพื่อนร่วมงานเห็นคล้อยตาม และให้ความร่วมมือประสานงานอย่างเต็มที่ เป็นต้น
 

การวิจัยพบว่าผู้ที่ตั้งใจทำงานและพยายามทำความเข้าใจกับงานอย่างลึกซึ้ง จะสามารถวิเคราะห์ จดจำข้อมูลและงานที่ตนรับผิดชอบได้แม่นยำและยาวนานกว่า คนกลุ่มนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของตนจากการทำงานตามความรับผิดชอบเป็นตั้งใจทำงานให้ได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้น
 

นักกีฬาหรือนักดนตรีนั้นสามารถวัดผลงานของตนได้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากนักธุรกิจที่ผลงานมักจะเห็นไม่ได้ชัดเจนในระยะสั้น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาข้อคิดเห็น อย่างเป็นระบบ มิฉะนั้น ก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นการเพิ่มความสามารถของตนหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะทำให้ความกระตือรือร้นจางหายไปในที่สุด แต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นสำหรับคนส่วนใหญ่ คือ จะรู้สึกตัวว่าได้ทำงานหนักมากไปแล้ว จึงไม่รู้สึกว่าจะต้องบังคับตัวเองให้ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม จะมีคนน้อยคนที่มีความมุ่งมั่นเกินกว่าปกติ ซึ่งทำให้เขาประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องยกนิ้วให้ และสรุปเอาว่าเขาจะต้องมีความสามารถพิเศษที่คนส่วนใหญ่ไม่มี

       อนุสรณ์แห่งความล้มเหลว

  "ทำไมต้องยอมแพ้"

  คุณค่าในตัวเอง

บทความโดย : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
รวมแนะนำบทความดีๆ

ทำไมผมถึงต้องกราบยาม
ครูกับนักเรียน
10 ไอเดียออมเงินง่ายๆ แต่ได้ผลดี
จะดีแค่ไหนที่เรารู้ว่า ยังมีคนที่คอยดูแล และเป็นที่พึ่งได้เสมอ
คลิปโฆษณาซึ้งๆ "เพราะอนาคตเด็กควรค่าแก่การเสียสละ"
10 นิสัยดีๆที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาด
10 สิ่งที่ผู้ชนะชอบทำ
มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ยามเกษียณ
ค่าของเงิน
Castaway คนติดเกาะ!! ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง
ฝึกนิสัยที่ดี จาก 5 ห้องในบ้าน กับ 'อนันต์ อัศวโภคิน' แห่งแลนด์แอนด์เฮาท์
สูตรออมเงินอย่างได้ผล
แรงบันดาลใจ เพื่อค้นหาตัวเอง
ความไว้ใจ
สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานกำลังมาถูกทาง
ก็ยังดีกว่า
พุทธสถาน สถานที่สำคัญทางศาสนา ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ
ทำอย่างไร ให้ได้งานทั้งคุณภาพและปริมาณ
เพื่อลูก...
นิทาน เรื่องน้ำกับทิฐิ
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย
ชาวนากับลาแก่
พระคุณครู...ไม่มีวันเกษียณ
ข้อคิดตามหลักพุทธวจน เพื่อนำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต
มือของแม่
เข้าใจชีวิต
"บทเรียนมีคุณค่าจากผู้สูงอายุ"...แนะนำให้สอนลูกหลาน
โรคแพ้ไม่เป็น
การลงโทษของพ่อ
จดหมายของพ่อ
สะกิดต่อมแมน...เปิดตำราการเป็นสุภาพบุรษยุคใหม่
6 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขัดสน
พ่อ...ผู้ชายที่ผมเคยเกลียด
ชีวิตคู่ กับ การทำธุรกิจ
ให้ยืมอย่างไร ตัวเราถึงไม่เจ็บปวด
รวมสุดยอด แรงบันดาลใจ
Book Of The Year : หนังสือที่คนดังได้อ่านในปี’54 แล้วประทับใจ
วิธีดูคน อ่านคน จากสามก๊ก
ความทะนงตนของแมลงวัน
คนมีเสน่ห์
จะเข้มแข็ง...หรือจะอ่อนแอ
ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้า
10 วิธีในการคิดต่างตามแบบแอปเปิล
ใช้บัตรเครดิตอย่างไร ไม่ให้เดือดร้อน
ระวังภัย!... “แก๊งโจรกรรมรถ”
ถามเถิดจะเกิดผล
แฉกลโกงใหม่ ! ...ภัยจาก แก๊งค์ Call Center
กำลังใจ
ทำอย่างไรให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา
Save Big - แนะวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต
ลัทธิบริโภคนิยม
จับมือฉัน (Hold My Hand)
"คุณเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือไม่ ? "
อยากได้เงินเดือนขึ้นทำอย่างไรดี
คุณค่าของคน : อยู่ที่ตัวเอง (นายสตีฟ จอบส์)
วิธีเอาชนะ...ความขี้เกียจ
ถ้าคุณเป็นหนี้ต้องทำอย่างไร
คนรวยด้วยการทำงาน
ทำอย่างไรในเมื่อคุณเกิด...ไม่มีความสุขในการทำงาน
ทำอย่างไรให้รวย
เพื่ออะไร...
งานทรมานกับงานในฝัน
ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง
ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้
แก้วที่ไม่เคยพอ
เค้าว่ากันว่า...(เรื่องเปรียบเทียบระหว่างหนังสือกับความรัก)
เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ประทับใจ
ใบลาออกจากความทุกข์
พฤติกรรมที่นำสู่ความสุข
วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
วิธีปฎิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่าน
ทำยังไงดี เมื่อเงินออมไม่มี เงินที่เป็นหนี้ก็ยังไม่หมด
ชีวิตนี้...ยังมีทิศตะวันออก
"เราควรเอาใจใส่ในงาน...แต่ไม่นำงานมาใส่ในใจ"
" เด็กขี้ขโมย"
สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
การเงินกับผู้หญิง
พ่อครับ...ผมขอโทษ
พ่อแห่งศตวรรษ (Father of the century)
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ได้ดี
นิทานของพ่อ
เงินที่หล่นหาย
10 หนทางสู่ความสำเร็จจากนักธุรกิจดัง
วางแผนการเงิน เรื่องของคนทุกวัย
คุณเคยดูถูกคนอื่นว่าแย่กว่าคุณบ้างหรือไม่
บทเรียนชีวิตจาก "ไมเคิล แจ็คสัน" ในแง่การใช้เงิน
วิธีคิดเมื่อต้องเป็นผู้แพ้
ออมสินเวลา
แก้ปัญหาหนี้ด้วยสติ
วางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
ปัญหามีให้สู้ ไม่ใช่ให้ถอย!!!
ความซื่อสัตย์
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
Clip ลุกขึ้น!! อีกครั้ง...กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้
ทำอย่างไรเมื่อ (ใจ) เป็นหนี้
หนุ่มบ้านนอก
คาถาหัวใจเศรษฐี
สัญญาณอันตรายที่เตือนว่า...คุณต้องปรับปรุงทักษะการฟังของคุณ
เคล็ดลับดีๆ..เพื่อเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่
สูตรเศรษฐี
เงินสดทันที หรือหนี้สินทันใด
"หมาไล่เนื้อ"
" แนะอย่างไร…ให้น่าฟัง "
เดินตามฝัน...ของคุณ
การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง (Auto - Suggestion)
" ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเติบโต "
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีทำให้คนที่เราเกลียดหายไปจากโลกนี้ (แบบพุทธ)
สิ่งที่พระพยอมเสียใจที่สุดในชีวิต
"โกรธ" หรือ "โมโห" อย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญา
เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน
วิธีปลดหนี้
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นเป้าเลย์ออฟ
9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน
ทำบัญชีรับ-จ่าย แล้วไม่จนจริงหรือ
คุณค่าของการมองกันในแง่ดี
เวลากับการตัดสินใจ
ปัญหาหนี้สินในครอบครัว
หมดหวัง..ท้อแท้ในชีวิต..คิดอย่างไรให้ใจสู้..
วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่างมีไอเดียแบบเฉพาะตัว
การมีเงินออม
ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย
เคล็ดลับ เติมกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต
ความแตกต่างที่โดดเด่น 10 ประการ ระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
พวก"อีโก้"สูงมาทางนี้ มีนิทานจะเล่าให้ฟัง
จัดการอย่างไรกับอารมณ์โกรธ
อุปสรรคของชีวิต
ทำอย่างไรดี เมื่อถูกเลิกจ้าง
วิธีสร้างความประทับใจในฉับพลัน
ข้อคิดดีๆ เมื่อมองต่างมุม
เมื่อมาถึงทางตันแห่งชีวิต
8 เคล็ดลับใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเอง
คำสอนดีๆ จากแม่
สร้างตนเองให้มีเครดิตด้วยบุคลิกดีๆ
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงาน
มั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”
6 ข้อคิดดีๆจากนิทานอีสป ที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
ของขวัญชุดพิเศษ
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
5 เทคนิคพิชิตใจนาย
3 สิ่งในชีวิตเรา ที่เราไม่สามารถเรียกร้องให้กลับมาได้
5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม !
สูตรเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิต ด้วยวิธีสร้าง...กำลังใจ
อิฐสองก้อนที่ไม่ดีในตัวคนเรา
โรคเบื่องาน...ต้องแก้ที่ความคิด
ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย
มรดกของพ่อ
เชือก กับ ปัญหา
คุณธรรม 8 ประการ
อนุสรณ์แห่งความล้มเหลว
"จงอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง"
ถั่วในมือลิง
เศรษฐี กับ สีเขียว
ทำอย่างไร เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงาน
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี
คำไหนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
กฎของเมล็ดพันธุ์ (The Apple Tree )
วิธีทำให้ชีวิตเบาขึ้น โล่งขึ้น สบายขึ้น
คติดีๆ เตือนตัวเองให้ก้าวหน้า
22 เคล็ด(ไม่)ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น
เคล็ดลับสอนหญิง...การครองคู่
คิดแบบนี้...ถึงรวย
สอนเด็กให้ใช้เงินเป็น และรู้จักออม
สายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
วางแผนเพื่อการเกษียณ (1)
“เมื่อฉันแก่ตัวลง”
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้
คิดสุข ทุกข์จาง
พ่อสอนลูกสาว
ฤาจะเป็นดั่งน้ำเต็มแก้ว
คำสอนของอาจารย์พ่อ
แม่โกหกผม
บทความเรื่อง "พ่อสอนลูก"
เรียนอย่างไรให้เก่ง
“เงินๆ ทองๆ” คำถามที่ต้องตอบก่อนใช้ชีวิตคู่
คิดให้ดีใช้ให้เป็น
คิดบวก ย่อมได้บวก
วิธีการอ่านและวิเคราะห์จิตใจคน
ความสุขจากการไม่มี
ทำไมไม่ก้าวหน้าเสียที
วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
12 นิสัยไม่ดี ที่ทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว
ชีวิตคุณย่ำแย่จริงหรือ
เฉื่อยชาพาล้มเหลว
โชคดี ที่มีความทุกข์
ความสุขจากจินตนาการ
ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน
เพิ่มไฟทำงานกันดีไหม
8 นิสัยช่วยให้เป็นเศรษฐีเงินล้าน
ทำงานเพื่อยังชีพ หรือมีชีวิตเพื่องาน
11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข
จงสู้ๆ...อย่าท้อ
เงินซื้อความสุขได้จริงหรือ
ศิลปะของการอยู่ด้วยกัน
ไม่มีใครเกิดมา ไร้ค่า . . .
ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ
ยาสามัญประจำใจ
เก็บเงินทำได้...แถมง่ายนิดเดียว
วิธีอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ
อยากมีความสุข...จงทำตัวเหมือนน้ำ
ข้ออ้างยอดนิยม
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
ทำอย่างไรให้ลูกน้องรัก
ทำยังไง ให้รักงานที่ทำ
สุภาษิตสอนนาย
วิธีทำงานให้สนุก
" ทำไมต้องยอมแพ้ "
วิธีทำตัวให้เป็นคนเด่นอย่างง่ายๆ
คัมภีร์จีน..ว่าไว้....!!
เปลี่ยน"ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา"
สูตรการคบเพื่อน
นิยามเพื่อนกับคำสอนของพ่อ
ฝึกสมองให้ไบร์ทด้วย 9 เทคนิค
“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน
12 วิธีวางแผนใช้เงินอย่างฉลาด
"วันหนึ่งที่พ่อต้องปล่อยหนูไป"
เรื่องเล่าจากหญิงชรา เรื่องดีๆที่น่าอ่าน
ความสุข ๕ ขั้น
6 Signs You Are In The Wrong Job
ทำอย่างไร…เบื่องานสุดๆ
ตั้งสติ เก็บสตางค์
ยังไม่จน...อยู่อย่างจน...จะไม่จน
ความก้าวร้าว
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง
ความสุขอยู่ตรงไหนกันแน่
ภาวะเสี่ยงทางการเงินของคนไทย
ถูกนินทาว่าร้าย คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์
ชายชรา กับ ลังเหล็ก
ไม่เป็นไร ใคร ๆ เขาก็ทำกัน
วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง
10 วิธีหยุดนิสัยชอบแก้ตัว
6 วิธีรักษาความนับถือตัวเองในออฟฟิศ
พ่อสอนลูก
ทำงานแบบไหน เจ้านายจึงจะปลื้ม
อยากเป็นคนเก่งต้องทำอย่างไร..." 7 Thinking method to be genius "
ลดลงแต่กลับได้มากขึ้น
หนทางสู่ความสำเร็จ
โรคจน : ความยุ่งยากทางการเงิน : ปัญหาสุขภาพจิต
10 แบบไทยๆ ที่ไม่น่านิยม
หลากหลายข้อคิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
8 วิธีดับอารมณ์ร้อน
โรคชอบเปรียบเทียบ
พ่อครับ...ผมขอยืมเงินสองร้อยครับ
วิธีการ...ลดความขัดแย้งในครอบครัว
อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง
คุณทำได้...หากคุณคิดว่า...คุณทำได้
พูดจาอย่างไร...ให้สง่างาม
สมประสงค์ แต่ไม่สมปราถนา
"ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร"
เทคนิคการคลายเครียด
มนุษย์สัมพันธ์สร้างความสุข
7 วิธีรับมือการทะเลาะกัน
อย่าสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ขึ้นเงินเดือนสักที
เมื่อชีวิตเกิดความทุกข์
วิธีหา "ความสุข" ให้กับตนเอง
คู่นั้นสำคัญไฉน
ตามล่า....หาความสุขในที่ทำงาน
เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง
เงินกับความสุข
วางแผนการเงินเมื่อเริ่มทำงาน
คำอธิษฐาน 10 ประการ
9 วิธีทำงานกับ "คนที่ไม่ชอบหน้า" article
ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพภายใน article