ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีปัญหาและทางออก กรณีนักบัญชี เปลี่ยนงานบ่อย

 

ปัญหาและทางออก กรณีนักบัญชี เปลี่ยนงานบ่อย

 

  นักบัญชีเปลี่ยนงานบ่อย มีผลกระทบต่อธุรกิจเพราะงานขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถผลิตรายงานทางบัญชีเพื่อผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ เป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐต้องเข้ามาช่วยแก้ไข
  กว่า 90% ของ SMEs มีปัญหาเรื่องบัญชี สาเหตุใหญ่ของปัญหาคือนักบัญชีเข้า-ออกบ่อย ทำให้งานบัญชีล่าช้า ยุ่งเหยิงและไม่ทันการณ์ แม้เราจะส่งเสริมให้ SMEs เขียนแผนธุรกิจ ประมาณตัวเลขยอดขาย และกำไรไว้ให้ดีอย่างไร ก็ไม่มีประโยชน์หากเขาหานักบัญชีที่ดีมาช่วยไม่ได้

 

สำหรับ SMEs ที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติเขานิยมใช้บริการภายนอก ทำกันมานานแล้ว เพราะการบริหารธุรกิจที่ดีคือมุ่งทำในสิ่งที่ถนัดและเอาเรื่องไม่ถนัดให้บริการภายนอกทำ

ทางออกของการที่จะต่อสู้กับปัญหา กรณีนักบัญชีเปลี่ยนงานบ่อยก็คือการ Outsource งานบัญชีออกไปภายนอก

ผู้ประกอบการอาจแย้งว่าทุกวันนี้ก็จ้างสำนักงานบัญชีอยู่แล้ว ลองมาดูว่าใช่เรื่องเดียวกันหรือไม่ จุดมุ่งหมายคือการหาผู้ที่สามารถบริการ-งานบัญชีได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องดูแลเรื่องการยื่นภาษีให้ถูกต้องและทันกำหนด ปิดบัญชีและมีรายงานที่เจ้าของกิจการต้องการทันเวลาทุกเดือน สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การเสียภาษีอย่างโปร่งใส ถูกต้อง แต่ประหยัดด้วยการวางแผน

กรณีถูกสรรพากรเรียกพบหรือตรวจสอบเขาจะต้องเป็นตัวกลางที่จะประสานงานเพื่อให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปด้วยดี มีความรู้ที่จะสามารถโต้แย้งในประเด็นที่เราไม่ผิดและต่อรองให้โทษหนักเป็นเบาในกรณีที่เราทำผิด

หากสำนักงานบัญชีที่ท่านจ้างอยู่ไม่สามารถทำได้ตามที่กล่าวมานี้ ก็ถือว่ายังไม่ใช่ และขอให้มองหาผู้ที่สามารถทำได้ การจ้างจะมี 2 ระดับ คือ กรณีที่ธุรกิจยังไม่ใหญ่มาก อาจใช้บริการแบบให้เขาบันทึกบัญชีให้เราตั้งแต่ต้นจนจบ

ถ้าธุรกิจขยายตัวมากขึ้นก็ค่อยเปลี่ยนเป็นการมีพนักงานบัญชีที่ไม่ต้องมีประสบการณ์มากเป็นผู้บันทึกบัญชีบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ภายในกิจการ และให้บริการภายนอกมาดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและรับผิดชอบให้งานบัญชีเป็นไปตามแนวทางเดียวกับเงื่อนไข

ผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยที่มีหัวทันสมัยเริ่มคิดถึงการใช้บริการแบบนี้บ้างแล้ว แต่ข้อจำกัดที่เขายังลังเลหรือไม่กล้าใช้มีอยู่ 3 ประการ คือ

1. กลัวความลับของกิจการรั่วไหล

จริงๆ แล้วไม่ต้องกังวลเพราะผู้ให้บริการฯ จะทราบดีและให้ความสำคัญมากกับการรักษาความลับของลูกค้า หากทำไม่ได้ก็คือการทุบหม้อข้าวใบใหญ่ของเขาเอง

2. ราคาค่าบริการ

เป็นธรรมดาที่บริการบัญชีแบบมืออาชีพ จะต้องมีราคาที่แพงกว่าบริการทำบัญชีแบบดั้งเดิมที่ SMEs นิยมใช้กันอยู่เพราะเขาต้องใช้บุคคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้ประกอบการไทยมักเอาราคาค่าบริการทั้งสองมาเปรียบเทียบกันและทำใจไม่ได้กับราคาที่ต่างกัน โดยลืมเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และคุณภาพงานที่ต่างกัน

ค่าบริการแบบดั้งเดิมอาจอยู่ที่ 3,000 บาทแต่บริการแนวใหม่คิด 9,000 บาท ดูเผินๆ ราคาอาจต่างกัน 3 เท่า แต่ถ้าคิดแล้วจะเห็นว่า 9,000 บาท สำหรับ Scope งานเทียบกับงานของผู้จัดการฝ่ายบัญชี ในราคานักบัญชีจบใหม่ และนักบัญชีแบบใหม่นี้จะไม่ลาออกเพราะเขาเป็นองค์กรที่ต้องรับผิดชอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เสนอไว้

3. เวลาของการบริการ

บริการแนวใหม่จะรับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเขาจะต้องบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เราอาจจะเห็นหน้าเขาเพียงเดือนละ 2-3 ครั้ง ผู้ประกอบการไทยมักจะทำใจไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเงินที่จ่ายให้เขาสามารถจ้างเด็กรายเดือนได้หนึ่งคน แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการต่างชาติจะมองผลของงานเป็นหลัก

   ถือเป็นปัญหาของชาติและรัฐควรจะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้ SMEs แก้ปัญหาระบบบัญชีแบบยั่งยืนด้วยการสนับสนุนการ Outsource อบรมสำนักงานบัญชีที่มีอยู่ให้นำเสนอบริการแนวใหม่ รองรับความต้องการของ SMEs และหาลูกค้าป้อนให้ อาจมีมาตรการสนับสนุนต่างๆ เช่นด้านเงินลงทุน การยกเว้นภาษีเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับสำนักงานบัญชีแนวใหม่ ให้เขาอยู่ได้โดยคิดค่าบริการแก่ SMEs ในราคาที่เหมาะสม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ Business Thai (18-10-2002)
รวมบทความบัญชี

จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี หรือทำบัญชีเองดี
นักบัญชี กับความนิยมเรียน "เอ็มบีเอ"
ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
กรมสรรพากรเตือน ขอให้ผู้ทำบัญชีระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน
ทันสมัยในงานบัญชี !!!
ทัศนคติของ SMEs ที่มีต่อสำนักงานบัญชี
นักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant)
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจ ต้องผ่านธนาคาร
สถานะทางการเงิน 10 ประการของธุรกิจ
ทำไมต้องรู้เรื่องบัญชี
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
สัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน
Tax Knowledge : ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ข้อมูลบัญชีจำเป็นต่อเจ้าของกิจการอย่างไร
นักบัญชี..เพื่อนซี้..ยันป้าย
อาชีพอิสระนักบัญชี
มูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สิน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย
รายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน
รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
การวางแผนภาษี เงินประกันและเงินมัดจำ สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เตือนผู้ทำบัญชี แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
สภาวิชาชีพบัญชีค้านกฎหมายหุ้น ให้ผู้สอบบัญชีจับผิดผู้บริหารขี้โกง
ดันมาตรฐานบัญชีไทยเทียบสากล สร้างหน้าตาตลาดทุนไทยไม่ขี้เหร่
อัตราค่าปรับในการยื่นภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆจากการส่งเสริมการขาย
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
มาเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกันเถอะ article
หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 article
การเรียนสาขาบัญชีในไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด article