ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีการฝากขายสินค้า

 

การฝากขายสินค้า

 

         “ในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ระบุไว้เป็นการทั่วไปว่า “เมื่อมีการส่งมอบสินค้าเพื่อเป็นการฝากขาย” ไปให้ผู้รับฝากขาย แล้ว ถือว่า ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นแล้ว ผู้ฝากขาย มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษี และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปัจจุบันเป็นร้อยละ ๗ ของมูลค่าสินค้า) และนำส่งภาษีขายแก่กรมสรรพากร ทำให้เกิดความแตกต่างในวิธีปฏิบัติทางบัญชี และภาษีอากรเกิดขึ้น”  

  ในตลาดการค้าการขายมักพบว่า ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้ามาขายนั้น ไม่ได้มีช่องทางการตลาดที่จะระบายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้เองเสมอไป ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าจึงต้องพึ่งพาผู้ขายที่มีช่องทางการตลาดที่ดี และพิจารณาดูแล้วเห็นว่าน่าจะมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่มีโอกาสจะซื้อสินค้าของตน การฝากขายสินค้าจึงเกิดขึ้น ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้านั้นจึงกลายเป็น “ผู้ฝากขาย” นำสินค้าที่ตนมีอยู่ไปไว้กับ “ผู้รับฝากขาย” โดยมีเงื่อนไขที่ผู้ฝากขายต้องให้ “ส่วนแบ่ง” แก่ผู้รับฝากขาย เมื่อสามารถขายสินค้าได้ โดยมีชื่อเรียกค่าตอบแทนต่างๆกันไปตามแต่สัญญาฝากขายจะระบุไว้


กิจการที่ขายสินค้าปลีกในบ้านเราจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่เจาะตลาดคนที่ชอบเดินเลือกซื้อสินค้า จึงล้วนอยู่ในรูปของการฝากขายทั้งสิ้น ผู้รับฝากขายรายใหญ่มักเป็น “ห้างสรรพสินค้า” ที่มีทั้งทำเล สถานที่ และชื่อเสียงในการดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาจับจ่ายและเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจ


การฝากขายสินค้ามีประเด็น แง่มุม วิธีปฏิบัติทางบัญชี และภาษีอากรที่ต้องทำความเข้าใจพอสมควร หากไม่เตรียมการ และวางแผนไว้ให้ดี จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย อย่างที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้


ในที่นี้จะกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่สุด ๓ ประเด็น ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำหรับการฝากขายสินค้าดังต่อไปนี้

ประเด็นแรก : การรับรู้รายได้

การฝากขาย จะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อ มีการขายสินค้านั้นๆออกไปแล้วจริง การฝากขาย ตามปกติผู้ฝากขายจะต้องส่งสินค้าไปเก็บไว้ในสถานที่ของผู้รับฝากขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า การส่งสินค้าจะมีใบกำกับสินค้า หรือใบส่งสินค้าคู่ไปกับสินค้าด้วยเสมอ มีการบันทึกตัดยอดสินค้าคงเหลือในมือของผู้ฝากขายออกไป ในกระบวนการนี้ถือว่าสินค้าได้เปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่นแล้ว แต่ยังไม่ถือว่าเกิดรายได้ขึ้น จนกว่า ผู้รับฝากขาย จะขายสินค้านั้นได้จริง

อันที่จริง ก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้ ทว่าในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ระบุไว้เป็นการทั่วไปว่า “เมื่อมีการส่งมอบสินค้าเพื่อเป็นการฝากขาย” ไปให้ผู้รับฝากขาย แล้ว ถือว่า ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นแล้ว ผู้ฝากขาย มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษี และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปัจจุบันเป็นร้อยละ ๗ ของมูลค่าสินค้า) และนำส่งภาษีขายแก่กรมสรรพากร ทำให้เกิดความแตกต่างในวิธีปฏิบัติทางบัญชี และภาษีอากรเกิดขึ้น

ในความแตกต่างดังกล่าว ผู้ฝากขายจะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นทันทีที่ตนส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขาย ยิ่งส่งของไปไว้ที่ผู้รับฝากขายมากเท่าไร ก็ต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

หากสินค้าที่ไปวางไว้ที่ผู้รับฝากขายยังขายไม่ได้ ก็เท่ากับ ผู้ฝากขาย ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งที่ยังไม่สามารถขายสินค้าได้

ในทางกลับกัน สำหรับผู้รับฝากขาย สามารถนำใบกำกับภาษีนั้นไปถือเป็นภาษีซื้อของตนได้

ในบางกรณี ผู้ฝากขายอาจทำข้อตกลงกับผู้รับฝากขายว่า ทุกสิ้นเดือน จะนับยอดสินค้าคงเหลือ และปรับยอดฝากขายโดยออกใบลดหนี้ให้ยอดขายตามใบกำกับภาษีนั้นลดลง เพื่อให้ยอดคงเหลือของสินค้าสะท้อนถึงตัวเลขสินค้าที่ขายได้จริง วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ฝากขายปรับยอดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทุกเดือน ให้เป็นไปตามยอดที่สามารถขายได้จริง

หากแต่ชีวิตจริง ผู้รับฝากขายมักไม่ยอมให้ปรับปรุงโดยวิธีออกใบลดหนี้เพื่อปรับยอด เนื่องจากเห็นว่าวิธีการดังกล่าวยุ่งยากเกินไป เพราะต้องมาปรับปรุงยอดกันทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ ผู้รับฝากขายก็เสียประโยชน์จากภาษีซื้อที่ลดลงหากไม่มีการปรับปรุงยอด ผู้ฝากขายซึ่งมีอำนาจต่อรองกับผู้รับฝากขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างสรรพสินค้า ค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว จึงมักต้องแบกรับภาระภาษีค่อนข้างหนัก ในขณะที่ผู้รับฝากขายเองก็ได้ประโยชน์จากภาษีซื้อจำนวนมากที่สามารถนำมาหักกับยอดภาษีขายของตนเองได้

ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่ ที่ผู้ประกอบการพึงต้องพิจารณาให้แน่ใจในประเด็นข้ออ่อนด้อยสำหรับการฝากขายสินค้าดังกล่าวให้ถ่องแท้ ว่ากิจการจะสามารถรับภาระนั้นได้หรือไม่ รวมทั้งตัวสินค้าที่จะนำไปฝากขาย ก็ต้องเป็นสินค้าที่สามารถทำกำไร และสร้างกระแสเงินสดให้แก่กิจการได้มากพอ ที่จะครอบคลุมภาระภาษีดังกล่าว

ประเด็นที่สอง : จำนวนเงิน หรือมูลค่าของสินค้าที่จะถือเป็นรายได้ของกิจการ

การฝากขายสินค้า กิจการจะตกลงเรื่องราคาขายกับผู้รับฝากขายไว้แน่นอน เมื่อส่งสินค้าให้กับผู้รับฝากขาย มูลค่าของสินค้าที่ฝากขาย มีเงื่อนไขในทางภาษีอากรว่า ไม่ควรต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลสมควร จึงเท่ากับว่า จำนวนเงินค่าสินค้าที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีนั้น ต้องเป็นมูลค่าของสินค้าที่พึงจะขายกันอย่างแท้จริง มิฉะนั้น มูลค่าภาษีที่คำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งอาจก่อให้เกิด “ความเสี่ยง” ที่จะถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้มักทำให้เกิดความสับสนว่า แล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้ฝากขายจะขายสินค้าให้กับผู้รับฝากขายในราคาเดียวกันกับผู้ซื้อขั้นสุดท้าย แต่ประเด็นก็คือ มูลค่าที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีนั้น มิใช่ราคาซึ่งผู้ฝากขายจะเรียกเก็บเงินจากผู้รับฝากขาย หากแต่เป็นมูลค่าซึ่งใช้เพื่อคำนวณภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

โดยปกติผู้รับฝากขายเองจะมีระบบการบันทึก และรายงานการขายเพื่อใช้ควบคุมยอดสินค้า และชำระเงินแก่ผู้ฝากขาย นอกจากนี้การหักส่วนแบ่งการรับฝากขาย โดยมากผู้รับฝากขายจะนำเงินที่ขายได้ส่งมอบแก่ผู้ฝากขาย โดยหักยอดที่เป็นค่าตอบแทนจากการรับฝากขาย หรือบางแห่ง เรียกว่า “ส่วนลด” ที่ผู้รับฝากขายจะได้รับ ในบางกรณีจะมีการคิดส่วนลดทั้งในช่วงที่ส่งมอบสินค้าฝากขาย และเมื่อได้รับเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ เป็นต้น

เคยเห็นผู้ฝากขายสินค้าบางราย ตัดปัญหาความสับสนยุ่งยากดังกล่าว โดยถือว่า สินค้าทุกชิ้นที่นำไปฝากขาย ถือเป็นการขาย เพราะถือว่า ตนเองได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว การรับรู้รายได้ในลักษณะเช่นนี้ จะมีปัญหาอย่างน้อย ๒ ประเด็นคือ (๑) จะทำให้ยอดรายได้จากการขายสูงกว่าที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจมีผลต่อยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระ และ (๒) ถือว่ามีการรับรู้รายได้จากการขายเร็วเกินไป เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ระบุไว้ว่า กิจการจะรับรู้รายได้จากการขาย ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขว่า สินค้าที่ส่งมอบไปนั้น ได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ไปให้แก่ผู้รับสินค้าแล้ว พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ การส่งมอบสินค้านั้น หากสินค้าเกิดเสียหายขึ้น ภาระความรับผิดชอบในสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ฝากขายอยู่ ก็เท่ากับการขายนั้นยังไม่ได้ “ขายขาด” กล่าวคือ ขายโดยยังต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ส่งมอบ จำนวนเงินที่รับรู้รายได้เร็วเกินไปนี้ ถ้ายิ่งมีจำนวนเงินมากเท่าไร ก็จะส่งผลต่องบการเงิน เพราะถือว่ามีสาระสำคัญต่อความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงิน

ประเด็นที่สาม : การควบคุมสินค้าคงเหลือ

ลองนึกภาพว่า เมื่อสินค้าที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเปลี่ยนมือไปยังผู้รับฝากขาย ความรับผิดชอบในสินค้านั้นยังคงเป็นของเราอยู่ ผู้ฝากขายมีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมสินค้าที่ดี ผู้ฝากขายอาจต้องจัดให้มีพนักงานขายของตนเอง ไปประจำที่ร้านซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ของผู้รับฝากขาย การตรวจนับสินค้าเป็นประจำ และการวางระบบควบคุมภายในให้รองรับความเสี่ยงในจุดต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในสินค้าบางชนิดที่มีราคาแพง เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา ที่มีมูลค่าต่อชิ้นสูงๆ ก็ยิ่งต้องหาพนักงานที่ไว้วางใจได้ และสร้างระบบการควบคุมที่รัดกุมให้มากที่สุด บางครั้งจำเป็นต้องทำประกันภัย และประกันความซื่อสัตย์ (ที่เรียกว่า Fidelity Insurance)

ลักษณะของสินค้าที่ฝากขาย มักเป็นการขายปลีกสินค้า เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ที่รองรับการควบคุมยอดคงเหลือของสินค้าก็เป็นเรื่องที่ต้องพินิจพิจารณาให้ดี นอกจากนี้ ต้องไม่ลืมว่า ระบบสินค้าคงเหลือ ต้องรองรับ สินค้าที่อยู่ในมือ แยกต่างหากจากสินค้าฝากขาย การบันทึกบัญชีนั้น ก็ต้องออกแบบคู่บัญชี ให้สะท้อนรายการสินค้าฝากขาย ลูกหนี้ฝากขาย เจ้าหนี้ฝากขาย และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระออกไปแล้ว แต่ในทางบัญชียังไม่ถือว่าเป็นการขาย เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า การฝากขายสินค้านั้น ไม่เพียงมีความซับซ้อนมากกว่าการขายโดยกิจการเองเท่านั้น การตระเตรียมระบบ และการจัดการที่ดี รวมทั้งการมีนักบัญชีที่มีความรู้ในกิจการฝากขาย ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นและช่วยลดความเสียหายจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  

บทความโดย : วิโรจน์ เฉลิมรัตนา viroj@vas.co.th   23 ส.ค. 2548
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT
กรมสรรพากร กำหนดแนวทาง "การกำกับดูแลโดยใกล้ชิด" เป็นรายผู้ประกอบการ
การแปรสภาพของห้างฯ กับผลในทางภาษีอากร
ภาษีคณะบุคคล (6) และ (7)
วิธีลดหย่อนภาษี มนุษย์เงินเดือน
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการ
ขายที่ดิน เสียภาษีอย่างไร
ฎีกาภาษี เงินได้จากการขายตรงถือเป็นเงินได้ประเภทใด
ส่วนลดเงินสด
ภาษีคณะบุคคลวิชาชีพอิสระ
ข้อสังเกตการยื่น แบบ ภ.ง.ด. 51
ประมาณการกำไรสุทธิขาดเกิน 25%/ (ภ.ง.ด.51)
ภาษีคณะบุคคล (3) ,(4) และ (5)
ภ.ง.ด. 51 (ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี)
มั่งคั่งด้วยภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี หักค่าห้องห้องสัมมนาและค่าห้องพัก เป็น 2 เท่า
เสียภาษีอย่างไร เมื่อขายรถยนต์เก่า
ฎีกาภาษี ความหมายของการมีเงินได้(บุคคลธรรมดา) เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่ง
ใบกำกับภาษี
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (2)
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (1)
ไล่รีดภาษีดารา - รับเหมา
ฎีกาภาษี การลดทุนถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
ภาษีวูบไร้ขนห่านให้ถอน
ภาษีคณะบุคคล
แห่เสียภาษีผ่านเน็ตยอดพุ่งเกิน 6 ล้านคน
การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
การเฉลี่ยภาษีซื้อ (2)
การเฉลี่ยภาษีซื้อ
จ๊าก! ซื้อทรัพย์บังคับคดีเสียแวต
อธิบดีกรมสรรพากรแถลงข่าวรวบแก็งค์ยื่นขอคืนภาษีทางอินเทอร์เน็ตอันเป็นเท็จ
แนวทางการปรับปรุงระบบภาษีเอสเอ็มอี
จับแก๊งค์ต้มตุ๋นคืนภาษี ได้คาตู้เอทีเอ็ม
รู้ทันกฎหมาย - เสียภาษีโรงเรือน
โครงสร้างภาษีของประเทศไทย
สถานะทางกฎหมายของหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
ฎีกาภาษี ค่าจ้างจากการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
คณะบุคคล... อีกหน่วยภาษี ที่ไม่ควรมองข้าม
ฎีกาภาษี ผู้ชำระบัญชีต้องร่วมรับผิดในหนี้ภาษีอากรของบริษัทที่ตนเป็นผู้ชำระบัญชีหรือไม่
ภาษีอากรกับการไม่เห็นแก่ตัว
หลักเกณฑ์การตัดสินค้าชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพ ออกจากบัญชีทำอย่างไร
กรณีย้ายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่่
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
ฎีกาภาษี สินค้าส่วนที่ขาดจำนวน จากบัญชีคุมสินค้า ถือเป็นการขายสินค้าหรือไม่
กรมสรรพากรยันกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิมก่อนปี 2552 เบี้ยประกันยังหักภาษีได้เต็ม
ฎีกาคดีภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
ของขวัญปีใหม่ลูกค้า
ภาษี & คู่สมรส
ฎีกาภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม
การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ภาษีเงินได้ออกจากงาน
คาถาป้องกันสรรพากร “ห้ามขอคืนภาษี”
ข้อควรปฎิบัติ เมื่อกิจการถูกตรวจสอบภาษี
ฎีกาภาษี รายจ่ายในการผลิตโทรทัศน์ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือไม่
การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
สิทธิในหนี้หลังการชำระบัญชี
ฎีกาคดีภาษี เรื่องของเงินได้วิชาชีพอิสระกับคณะบุคคล
ภาษีบาป (sin tax)
ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างทำของ
หน้าที่และความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
ปิดบัญชีอย่างไร จึงปลอดภัยจากภาษี
เรื่องของภาษี ที่ปฏิบัติง่ายๆ กับธุรกิจ SMEs
ออร์แกไนเซอร์ เสียภาษีอย่างไร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบโรคศิลปะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญหาย
กิจการของบุคคลธรรมดา ที่ไม่จด Vat ทำบัญชีอย่างไร
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นออกแทนให้
ค่าตอบแทน ไม่เสีย VAT
‘20 กฎ’ ลดภาษีบุคคลธรรมดา
ภาษีศุลกากร
ทายาทต้องเสียภาษีให้รัฐแทนผู้ตายหรือไม่
5 ร : เมื่อถูกสรรพากร ตรวจสอบประเมินภาษี
สรรพากรยึดทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมได้หรือไม่
สรรพากรตะลึง ! โกงภาษีทำเป็นขบวนการ
ฎีกาภาษี การประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณ ที่จ่าย
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
Vat การให้เช่าซื้อ
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อหารือทางภาษีที่ควรรู้
ข้อสังเกต ภ.ง.ด. 94
สรรพากรเล็งอุดช่องโหว่เลี่ยงเสียภาษี แพทยสภาแฉหมอจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง
จูงใจจ่ายภาษี
ภาษีเงินได้ชาวต่างชาติ
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
เสน่หากับภาษี
โลกของบัญชี VS โลกของภาษี
กลยุทธ์ 10 ประการ เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษี
ระวังแก๊งตุ๋นอ้างสรรพากร จะคืนภาษีให้ขอเลขบัญชี
ภาษีให้เช่าอาคาร
ยื่น ภ.ง.ด. 94 / ภ.ง.ด. 90 จะเลือกหักเหมาหรือหักจริง
TAX POINT จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ข้อควรระวังในการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
การวางแผนภาษี - ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต
วางแผนภาษีกับหนีภาษี ต่างกันอย่างไร
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
กลโกงภาษี
ผ่าเล่ห์เหลี่ยมกลโกงภาษีรัฐ
โทษของการหลีกเลี่ยงภาษี
เครดิตภาษีเงินปันผล ผลประโยชน์ที่ถูกมองข้าม
ถาม - ตอบ เรื่องภาษี ที่ผู้ประกอบการควรรู้
เอกสารทางบัญชีที่สรรพากรยอมรับ
การวางแผนภาษีของสามีภริยา
การวางแผนภาษีของอพาร์ตเม้นท์ ห้องเช่า
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (4)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (3)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (2)
การทุจริตขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จ
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (1)
การแอบอ้างกรมสรรพากรเพื่อหลอกลวงบุคคล
ทำไมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้
ปัญหาค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
ปัญหาภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
การยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเตอร์เน็ต
ผู้มีเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง
ภาษีขายหนังสือพิมพ์นิตยสาร
ภาษีการให้โดยเสน่หา
ภาษีดารานักแสดงสาธารณะ
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
ของขวัญกับการเสียภาษี
รอบระยะเวลาบัญชีกรณีเลิกกิจการ
ภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีสวัสดิการ
นักแสดงและพิธีกร ‘จ๋า-ญาสุมินทร์’ ชนะสรรพากร คดีลดหย่อนภาษี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรางวัล
ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่
ภาษีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ภาษีทุนการศึกษา
ภาษีค่าน้ำมันรถ
หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษีอากร
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
การวางแผนภาษี 5 วิธี
อายุความประเมินภาษี สรรพากรมีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กีปี
ถ้าวันนี้ ‘สรรพากร’ เข้าตรวจภาษีท่านจะรับมืออย่างไร
การวางแผนการเงิน
ใบกำกับภาษีปลอม
10 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
10 กลโกงภาษี
Download File บัญชี - ภาษีต่างๆ
Download แบบฟอร์มภาษีต่างๆ
เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การวางแผนภาษี...นั้นสำคัญไฉน
การแตกหน่วยภาษี - โดยจัดตั้งคณะบุคคล
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557
กรมสรรพากรร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับกุมกลุ่มผู้กระทำการทุจริตขอคืนภาษีเป็นเท็จ article
ภาษีบำรุงท้องที่ article