ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีโรคเบื่องาน...ต้องแก้ที่ความคิด

 

โรคเบื่องาน...ต้องแก้ที่ความคิด

 

 ท่านเคยมีอาการเช่นนี้หรือไม่

   ...ตื่นเช้ามาอย่างหมดแรง หมดอาลัยตายอยาก ไม่คิดอยากเดินทางไปทำงาน
   ...บ่นให้คนรอบข้างฟังเสมอว่า เบื่อ เซ็ง กับงานที่ทำอยู่
   ...ทนทำงานให้หมดไปวัน ๆ และเฝ้ารอให้ถึงวันศุกร์เร็ว ๆ เพื่อวันเสาร์อาทิตย์จะได้เที่ยวพักผ่อน
   ...ทำงานอย่างเช้าชามเย็นชามไปวัน ๆ ไปทำงานสายเป็นประจำ แต่ตกเย็นมักจะรีบกลับบ้านก่อนเพื่อน

หากส่อเค้ามีอาการดังกล่าว พึงระวัง! ท่านอาจกำลังป่วยเป็น “โรคเบื่องาน” เข้าให้แล้ว

โรคเบื่องานเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ความเบื่อหน่ายจากลักษณะงาน อาทิ บทบาทงานที่ตนรับผิดชอบนั้นไม่ตรงกับความชอบ ความถนัด การได้ทำงานเดิม ๆ ซ้ำซากจำเจ ไม่ท้าทายความสามารถ หรือความเบื่อหน่ายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิ เบื่อระบบงานที่เชื่องช้าซ้ำซ้อนไร้ประสิทธิภาพ มีปัญหากับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานจนทำให้พาลเบื่องานไปด้วย


ผู้ที่มีอาการของโรคเบื่องานมักจะหาทางออกให้ตนเองหลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายที่มีอยู่ โดยในขั้นแรกอาจด้วยการพยายามอดทนทำงานนั้น ๆ ต่อไป เนื่องจากยังไม่มีทางออกอื่นที่ดีกว่า ต่อมา เมื่อความเบื่อดำเนินมาถึงขีดสุดจึงอาจผันตัวจากงานที่ตนทำอยู่ด้วยการเปลี่ยนงาน หรือลาออกจากงาน เดิมไปหางานอื่นทำ เพื่อหลีกหนีจากความซ้ำซากจำเจเดิม ๆ ไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ งานใหม่ที่คิดว่า น่าจะดีกว่า ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง ไม่ว่าเราจะทำงานที่ใดองค์กรใดก็ตาม ย่อมประสบปัญหาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก การเปลี่ยนงานอาจไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องความเบื่อหน่ายที่ถูกต้องตรงจุดก็ เป็นได้

ผมพบว่ามีงานเขียนและบทความจำนวนมากที่ได้กล่าวถึง วิธีการ (How to) ต่าง ๆ เพื่อ รักษาอาการของโรคเบื่องานที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยมากมักจะเน้นไปแก้ไขในด้านของ “อารมณ์ความรู้สึก” เป็น หลัก เช่น แก้เบื่อด้วยการหาเวลาพูดคุย เที่ยวเตร่ สังสรรค์กับเพื่อน ๆ ในที่ทำงานและหลังเลิกงาน หรือไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในวันหยุดสุดสัปดาห์..การตกแต่งโต๊ะทำงานใหม่ให้แปลกตา...หารูปแบบการแต่งกายใหม่ ๆ ที่สวยงามไม่ซ้ำซากจำเจ.. ฯลฯ โดยเชื่อว่าการสร้างสีสันในชีวิตเช่นนี้จะสามารถลบล้างอาการ เบื่องานได้

ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วการแก้ไขด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นเพียงการเยียวยาเฉพาะเปลือกนอกที่สร้างความตื่นเต้นแปลกใหม่ให้กับชีวิตโดยการพยายามปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ พ้นจากความจำเจเดิม ซึ่งอาจช่วยให้อาการเบื่องานทุเลาลงไปได้บ้างแต่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะอีกไม่นานสภาวะใหม่ที่สร้างขึ้นในปัจจุบันย่อมจะกลายเป็นสภาพแห่งความเบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจในอนาคต
ต่อไป

ดังนั้นในสภาพความเบื่อหน่ายอย่างถึงที่สุดนี้ หากลองฮึดสู้สักตั้งก่อนที่จะหนีไปจากมันโดยการปรับทัศนคติ มุมมอง ความคิดของเราให้ตอบสนองได้อย่างถูกต้องกับสภาพปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ เราจะเห็นถึงมิติใหม่ในการทำงานและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้แน่นอน

ผมเชื่อว่า

 "การคิด" (thinking) เป็นตัวกำหนดสิ่งที่เรารู้ 

 (knowing) ความรู้ที่เราได้จากการคิดนั้นจะเป็นตัวกำหนดความเป็นตัวเรา

 (being) เราคิดอย่างไร เรารู้อะไร เราจะเป็นเช่นนั้น

  และความเป็นตัวเราจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเรา (living)

  ซึ่งจะทำให้เราแสดงออก (manifesting) ทั้งคำพูดและการกระทำ

  โดยอาจถ่ายทอดเป็นการเขียน (writing) การพูด (speaking) การกระทำ(doing) และการแสดงอากัปกิริยาต่าง ๆ (behaving) ดังที่ผมได้เขียนไว้ในหนังสือลายแทงนักคิดถึงกระบวนการกำหนดการแสดงออกของมนุษย์ (HumanManifesting Process)

 Thinking & Knowing & Being  Living & Manifesting     

  (การคิด)   ( การรู้)  (ความเป็นเรา) (วิถีชีวิต)   (การแสดงออก) etc. 

  Writing   Speaking     

      (การเขียน)   (การพูด)


สิ่งที่เราคิดจึงมีความสำคัญมาก เพราะสะท้อน “สาระแห่งความเป็นคน” ภายในตัวตนของเราออกมา เราคิดเช่นไร สิ่งที่เราแสดงออกมารวมทั้งแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆ ย่อมสอดคล้องกับทัศนคติมุมมองความคิดของเรา

ตัวอย่างเช่น หากเรามีทัศนคติมุมมองเชิงลบต่อ “การทำงาน”รู้สึกว่างานที่ตนได้รับมอบหมายเป็นงานที่ต่ำต้อย เราย่อมไม่เห็นคุณค่าในงานที่กำลังทำอยู่ และเกิดความเบื่อหน่ายต่องานนั้น ๆ ตามมา โดยอาจแสดงออกด้วยการมาทำงานสายเป็นประจำ การไม่รับผิดชอบงานนั้น ๆ อย่างดีที่สุด ปล่อยเวลาให้หมดไปวัน ๆ เพียงเพื่อแลกกับเงินค่าจ้าง หรือ การพยายามหางานหรือเปลี่ยนงานใหม่ด้วยการลาออกจากที่ทำงานเดิม เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือการเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาของ เจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้พลาดโอกาสที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานในท้ายที่สุด

ในทางตรงกันข้าม หากเรามีทัศนคติมุมมองเชิงบวกต่องานที่ทำตระหนักว่างานทุกประเภทเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เราย่อมเต็มใจยินดีที่จะทำงานนั้นอย่างเต็มที่ ไม่มีความเบื่อหน่าย ผืนทน จำใจ จำเจต่องานที่ทำ แต่จะทำงานนั้นอย่างมีความสุขและพยายามทำงานนั้นให้ออกมาอย่างดีที่สุด แม้อาจต้องพบกับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาจากเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน แต่จะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างมีชัยชนะไม่หนีปัญหาเนื่องจาก มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานและเห็นคุณค่าของงานที่ทำอยู่

ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขในการทำงาน เรียนรู้ที่จะเป็นคนหนักเอาเบาสู้ ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งทักษะในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกรูปแบบ อันเป็นการวางรากฐานสำคัญให้กับการทำงานในระดับสูงต่อไป

ในความเป็นจริง ไม่ว่าเราทำงานในองค์กรใด ย่อมประสบปัญหาที่ไม่แตกต่างกันมากนักถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับปัญหาดังกล่าว แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางแก้ไข ก่อนตัดสินใจลาออกหรือเปลี่ยนงานเราพึงบอกกับตนเองให้ได้ก่อนว่าได้พยายามปรับตัวอย่างถึงที่สุดแล้วในทุกด้าน หากพยายามแล้วไม่เห็นแนวโน้มว่าสิ่งรอบตัวของเรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ถึงเวลานั้นให้การตัดสินใจเปลี่ยนงานเป็นทางเลือกสุดท้ายของเรา แต่หากเรายังไม่ได้พยายามอย่างถึงที่สุดในการเผชิญกับปัญหาเหล่านี้

เราควรปรับเปลี่ยนที่ทัศนคติ มุมมองความคิด และพยายามหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการทำงานท่ามกลางปัญหาหรือความเบื่อหน่ายที่เราประสบอยู่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล อาทิ การมีมุมมองความคิดแง่บวกต่อการทำงาน การสำรวจตนเองเพื่อลดจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็ง การมีวิสัยทัศน์มุ่งเป้าหมายไม่ ท้อถอยต่อปัญหาที่กำลังเผชิญ

โรคเบื่องานในชีวิตของเราจะรักษาให้หายได้หรือไม่? ขึ้นอยู่มุมมองความคิดและทัศนคติในการทำงานของเราเอง เราให้นิยามการทำงานอย่างไร ชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้น หากเราคิดว่าการทำงานเป็นสิ่งที่ดี ชีวิตเราก็จะมีความสุข แต่ถ้าเราคิดตรงกันข้าม เราจะจมกับความทุกข์ความเบื่อหน่ายกับงานไปตลอดชีวิต

   ตามล่า...หาความสุขในที่ทำงาน

   ทำยังไง ให้รักงานที่ทำ

 ทำอย่างไร เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงาน

   11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข

   ไม่มีกำลังใจ...ทำอย่างไรดี

 9 วิธี ทำงานกับ"คนที่ไม่ชอบหน้า" 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามนิวส์  วันที่ 16 พฤษภาคม 2550
รวมแนะนำบทความดีๆ

ทำไมผมถึงต้องกราบยาม
ครูกับนักเรียน
10 ไอเดียออมเงินง่ายๆ แต่ได้ผลดี
จะดีแค่ไหนที่เรารู้ว่า ยังมีคนที่คอยดูแล และเป็นที่พึ่งได้เสมอ
คลิปโฆษณาซึ้งๆ "เพราะอนาคตเด็กควรค่าแก่การเสียสละ"
10 นิสัยดีๆที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาด
10 สิ่งที่ผู้ชนะชอบทำ
มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ยามเกษียณ
ค่าของเงิน
Castaway คนติดเกาะ!! ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง
ฝึกนิสัยที่ดี จาก 5 ห้องในบ้าน กับ 'อนันต์ อัศวโภคิน' แห่งแลนด์แอนด์เฮาท์
สูตรออมเงินอย่างได้ผล
แรงบันดาลใจ เพื่อค้นหาตัวเอง
ความไว้ใจ
สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานกำลังมาถูกทาง
ก็ยังดีกว่า
พุทธสถาน สถานที่สำคัญทางศาสนา ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ
ทำอย่างไร ให้ได้งานทั้งคุณภาพและปริมาณ
เพื่อลูก...
นิทาน เรื่องน้ำกับทิฐิ
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย
ชาวนากับลาแก่
พระคุณครู...ไม่มีวันเกษียณ
ข้อคิดตามหลักพุทธวจน เพื่อนำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต
มือของแม่
เข้าใจชีวิต
"บทเรียนมีคุณค่าจากผู้สูงอายุ"...แนะนำให้สอนลูกหลาน
โรคแพ้ไม่เป็น
การลงโทษของพ่อ
จดหมายของพ่อ
สะกิดต่อมแมน...เปิดตำราการเป็นสุภาพบุรษยุคใหม่
6 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขัดสน
พ่อ...ผู้ชายที่ผมเคยเกลียด
ชีวิตคู่ กับ การทำธุรกิจ
ให้ยืมอย่างไร ตัวเราถึงไม่เจ็บปวด
รวมสุดยอด แรงบันดาลใจ
Book Of The Year : หนังสือที่คนดังได้อ่านในปี’54 แล้วประทับใจ
วิธีดูคน อ่านคน จากสามก๊ก
ความทะนงตนของแมลงวัน
คนมีเสน่ห์
จะเข้มแข็ง...หรือจะอ่อนแอ
ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้า
10 วิธีในการคิดต่างตามแบบแอปเปิล
ใช้บัตรเครดิตอย่างไร ไม่ให้เดือดร้อน
ระวังภัย!... “แก๊งโจรกรรมรถ”
ถามเถิดจะเกิดผล
แฉกลโกงใหม่ ! ...ภัยจาก แก๊งค์ Call Center
กำลังใจ
ทำอย่างไรให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา
Save Big - แนะวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต
ลัทธิบริโภคนิยม
จับมือฉัน (Hold My Hand)
"คุณเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือไม่ ? "
อยากได้เงินเดือนขึ้นทำอย่างไรดี
คุณค่าของคน : อยู่ที่ตัวเอง (นายสตีฟ จอบส์)
วิธีเอาชนะ...ความขี้เกียจ
ถ้าคุณเป็นหนี้ต้องทำอย่างไร
คนรวยด้วยการทำงาน
ทำอย่างไรในเมื่อคุณเกิด...ไม่มีความสุขในการทำงาน
ทำอย่างไรให้รวย
เพื่ออะไร...
งานทรมานกับงานในฝัน
ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง
ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้
แก้วที่ไม่เคยพอ
เค้าว่ากันว่า...(เรื่องเปรียบเทียบระหว่างหนังสือกับความรัก)
เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ประทับใจ
ใบลาออกจากความทุกข์
พฤติกรรมที่นำสู่ความสุข
วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
วิธีปฎิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่าน
ทำยังไงดี เมื่อเงินออมไม่มี เงินที่เป็นหนี้ก็ยังไม่หมด
ชีวิตนี้...ยังมีทิศตะวันออก
"เราควรเอาใจใส่ในงาน...แต่ไม่นำงานมาใส่ในใจ"
" เด็กขี้ขโมย"
สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
การเงินกับผู้หญิง
พ่อครับ...ผมขอโทษ
พ่อแห่งศตวรรษ (Father of the century)
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ได้ดี
นิทานของพ่อ
เงินที่หล่นหาย
10 หนทางสู่ความสำเร็จจากนักธุรกิจดัง
วางแผนการเงิน เรื่องของคนทุกวัย
คุณเคยดูถูกคนอื่นว่าแย่กว่าคุณบ้างหรือไม่
บทเรียนชีวิตจาก "ไมเคิล แจ็คสัน" ในแง่การใช้เงิน
วิธีคิดเมื่อต้องเป็นผู้แพ้
ออมสินเวลา
แก้ปัญหาหนี้ด้วยสติ
วางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
ปัญหามีให้สู้ ไม่ใช่ให้ถอย!!!
ความซื่อสัตย์
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
Clip ลุกขึ้น!! อีกครั้ง...กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้
ทำอย่างไรเมื่อ (ใจ) เป็นหนี้
หนุ่มบ้านนอก
คาถาหัวใจเศรษฐี
สัญญาณอันตรายที่เตือนว่า...คุณต้องปรับปรุงทักษะการฟังของคุณ
เคล็ดลับดีๆ..เพื่อเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่
สูตรเศรษฐี
เงินสดทันที หรือหนี้สินทันใด
"หมาไล่เนื้อ"
" แนะอย่างไร…ให้น่าฟัง "
เดินตามฝัน...ของคุณ
จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง (Auto - Suggestion)
" ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเติบโต "
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีทำให้คนที่เราเกลียดหายไปจากโลกนี้ (แบบพุทธ)
สิ่งที่พระพยอมเสียใจที่สุดในชีวิต
"โกรธ" หรือ "โมโห" อย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญา
เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน
วิธีปลดหนี้
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นเป้าเลย์ออฟ
9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน
ทำบัญชีรับ-จ่าย แล้วไม่จนจริงหรือ
คุณค่าของการมองกันในแง่ดี
เวลากับการตัดสินใจ
ปัญหาหนี้สินในครอบครัว
หมดหวัง..ท้อแท้ในชีวิต..คิดอย่างไรให้ใจสู้..
วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่างมีไอเดียแบบเฉพาะตัว
การมีเงินออม
ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย
เคล็ดลับ เติมกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต
ความแตกต่างที่โดดเด่น 10 ประการ ระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
พวก"อีโก้"สูงมาทางนี้ มีนิทานจะเล่าให้ฟัง
จัดการอย่างไรกับอารมณ์โกรธ
อุปสรรคของชีวิต
ทำอย่างไรดี เมื่อถูกเลิกจ้าง
วิธีสร้างความประทับใจในฉับพลัน
ข้อคิดดีๆ เมื่อมองต่างมุม
เมื่อมาถึงทางตันแห่งชีวิต
8 เคล็ดลับใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเอง
คำสอนดีๆ จากแม่
สร้างตนเองให้มีเครดิตด้วยบุคลิกดีๆ
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงาน
มั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”
6 ข้อคิดดีๆจากนิทานอีสป ที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
ของขวัญชุดพิเศษ
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
5 เทคนิคพิชิตใจนาย
3 สิ่งในชีวิตเรา ที่เราไม่สามารถเรียกร้องให้กลับมาได้
5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม !
สูตรเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิต ด้วยวิธีสร้าง...กำลังใจ
อิฐสองก้อนที่ไม่ดีในตัวคนเรา
ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย
มรดกของพ่อ
เชือก กับ ปัญหา
คุณธรรม 8 ประการ
อนุสรณ์แห่งความล้มเหลว
"จงอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง"
ถั่วในมือลิง
เศรษฐี กับ สีเขียว
ทำอย่างไร เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงาน
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี
คำไหนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
กฎของเมล็ดพันธุ์ (The Apple Tree )
วิธีทำให้ชีวิตเบาขึ้น โล่งขึ้น สบายขึ้น
คติดีๆ เตือนตัวเองให้ก้าวหน้า
22 เคล็ด(ไม่)ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น
เคล็ดลับสอนหญิง...การครองคู่
คิดแบบนี้...ถึงรวย
สอนเด็กให้ใช้เงินเป็น และรู้จักออม
สายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
วางแผนเพื่อการเกษียณ (1)
“เมื่อฉันแก่ตัวลง”
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้
คิดสุข ทุกข์จาง
พ่อสอนลูกสาว
ฤาจะเป็นดั่งน้ำเต็มแก้ว
คำสอนของอาจารย์พ่อ
แม่โกหกผม
บทความเรื่อง "พ่อสอนลูก"
เรียนอย่างไรให้เก่ง
“เงินๆ ทองๆ” คำถามที่ต้องตอบก่อนใช้ชีวิตคู่
คิดให้ดีใช้ให้เป็น
คิดบวก ย่อมได้บวก
วิธีการอ่านและวิเคราะห์จิตใจคน
ความสุขจากการไม่มี
ทำไมไม่ก้าวหน้าเสียที
วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
12 นิสัยไม่ดี ที่ทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว
ชีวิตคุณย่ำแย่จริงหรือ
เฉื่อยชาพาล้มเหลว
โชคดี ที่มีความทุกข์
ความสุขจากจินตนาการ
ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน
เพิ่มไฟทำงานกันดีไหม
8 นิสัยช่วยให้เป็นเศรษฐีเงินล้าน
ทำงานเพื่อยังชีพ หรือมีชีวิตเพื่องาน
11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข
จงสู้ๆ...อย่าท้อ
เงินซื้อความสุขได้จริงหรือ
ศิลปะของการอยู่ด้วยกัน
ไม่มีใครเกิดมา ไร้ค่า . . .
ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ
ยาสามัญประจำใจ
เก็บเงินทำได้...แถมง่ายนิดเดียว
วิธีอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ
อยากมีความสุข...จงทำตัวเหมือนน้ำ
ข้ออ้างยอดนิยม
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
ทำอย่างไรให้ลูกน้องรัก
ทำยังไง ให้รักงานที่ทำ
สุภาษิตสอนนาย
วิธีทำงานให้สนุก
" ทำไมต้องยอมแพ้ "
วิธีทำตัวให้เป็นคนเด่นอย่างง่ายๆ
คัมภีร์จีน..ว่าไว้....!!
เปลี่ยน"ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา"
สูตรการคบเพื่อน
นิยามเพื่อนกับคำสอนของพ่อ
ฝึกสมองให้ไบร์ทด้วย 9 เทคนิค
“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน
12 วิธีวางแผนใช้เงินอย่างฉลาด
"วันหนึ่งที่พ่อต้องปล่อยหนูไป"
เรื่องเล่าจากหญิงชรา เรื่องดีๆที่น่าอ่าน
ความสุข ๕ ขั้น
6 Signs You Are In The Wrong Job
ทำอย่างไร…เบื่องานสุดๆ
ตั้งสติ เก็บสตางค์
ยังไม่จน...อยู่อย่างจน...จะไม่จน
ความก้าวร้าว
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง
ความสุขอยู่ตรงไหนกันแน่
ภาวะเสี่ยงทางการเงินของคนไทย
ถูกนินทาว่าร้าย คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์
ชายชรา กับ ลังเหล็ก
ไม่เป็นไร ใคร ๆ เขาก็ทำกัน
วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง
10 วิธีหยุดนิสัยชอบแก้ตัว
6 วิธีรักษาความนับถือตัวเองในออฟฟิศ
พ่อสอนลูก
ทำงานแบบไหน เจ้านายจึงจะปลื้ม
อยากเป็นคนเก่งต้องทำอย่างไร..." 7 Thinking method to be genius "
ลดลงแต่กลับได้มากขึ้น
หนทางสู่ความสำเร็จ
โรคจน : ความยุ่งยากทางการเงิน : ปัญหาสุขภาพจิต
10 แบบไทยๆ ที่ไม่น่านิยม
หลากหลายข้อคิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
8 วิธีดับอารมณ์ร้อน
โรคชอบเปรียบเทียบ
พ่อครับ...ผมขอยืมเงินสองร้อยครับ
วิธีการ...ลดความขัดแย้งในครอบครัว
อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง
คุณทำได้...หากคุณคิดว่า...คุณทำได้
พูดจาอย่างไร...ให้สง่างาม
สมประสงค์ แต่ไม่สมปราถนา
"ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร"
เทคนิคการคลายเครียด
มนุษย์สัมพันธ์สร้างความสุข
7 วิธีรับมือการทะเลาะกัน
อย่าสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ขึ้นเงินเดือนสักที
เมื่อชีวิตเกิดความทุกข์
วิธีหา "ความสุข" ให้กับตนเอง
คู่นั้นสำคัญไฉน
ตามล่า....หาความสุขในที่ทำงาน
เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง
เงินกับความสุข
วางแผนการเงินเมื่อเริ่มทำงาน
คำอธิษฐาน 10 ประการ
9 วิธีทำงานกับ "คนที่ไม่ชอบหน้า" article
ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพภายใน article