ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีคุณธรรม 8 ประการ

 

                      คุณธรรม 8 ประการ

 

    ขงจื้อ เป็นนักปรัชญาเมธีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เกิดเมื่อ 551 ปีก่อนคริสตกาล ในแคว้นหลู่ มณฑลชานตุง ขงจื้อกำพร้าบิดามาตั้งแต่วัยเยาว์ และมีชีวิตอยู่ด้วยความยากจน แต่ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จึงได้พยายามศึกษาหาความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการดนตรีจนได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ จากนั้นได้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนจรรยามารยาท และการปกครองให้แก่กุลบุตรในตระกูลผู้ดี เคยเข้ารับราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมของแค้วนฉี 

ภายหลังได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วท่องเที่ยวไปตามแคว้นต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อคิดในกิจการเกี่ยวกับการปกครองแก่บรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นและเสนาบดีที่เลื่อมใสศรัทธาในความคงแก่เรียนของเขา ในบั้นปลายของชีวิต ขงจื๊อได้กลับสู่แคว้นหลู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน สั่งสอนสานุศิษย์จนถึงแก่กรรมเมื่อ 479 ปีก่อนคริสตกาล

                   

    ท่านขงจื้อจะสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนโดยสมบูรณ์  การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นต้องปฏิบัติตาม คุณธรรม 8 ประการ ท่านขงจื้อได้สอนเกี่ยวกับ คุณธรรม 8 ประการ ไว้ดังนี้

 กตัญญู

      1. กตัญญู (กตัญญ อักษรจีนอ่านว่า เซี่ยว ครึ่งบนเป็นตัวชรา ครึ่งล่างเป็นตัวลูก ประกอบกัน)  ความหมายในตัวอักษร แสดงให้เห็นว่า พ่อแม่นั้นแก่เฒ่า ลูกอยู่เบื้องล่าง เหมือนมือเท้าเฝ้ารับใช้

         กตัญญูเป็นคุณธรรมอันดับแรก เป็นต้นกำเนิดของความดีงาม เป็นคุณธรรมสำนึกที่ควรปฏิบัติรักษาเป็นสำคัญ ซึ่งคนจะขาดเสียมิได้ ขาดความกตัญญ เหมือนต้นไม้ไม่มีราก เหมือนน้ำไม่มีต้นน้ำ พ่อแม่เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ บุญคุณลึกล้ำกว่ามหาสมุทร คุณธรรมท่านสูงกว่าขุน เขาไท่ซัน ทุกค่ำทุกเช้า ทุกสิ่งทุกอย่าง พ่อแม่ให้ความรักดูแลเอาใจใส่ลูก จนสุดที่จะ บรรยายได้ ไม่ว่าจะลำบากฝ่าฟันอันตรายอย่างไร ก็ไม่เหนื่อยหน่ายท้อถอย ความรักลูกนั้น ไม่เปลี่ยนผันจนวันตาย

         ปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า

   หมื่นพันตำลึงทองมากมาย ยากจะซื้อชีพกายพ่อแม่
ท่านยังอยู่ไม่เคารพดูแล ท่านนิ่งแน่ร้องไห้ให้ป่วยการ
พระคุณพ่อนั้นเพียงพสุธา คุณมารดาดังมหาสมุทรใหญ่
รักลูกผูกถวิลจนสิ้นใจ จะหมายใครดั่งพ่อแม่แท้ไม่มี

         ความกตัญญูตามปกติที่ทุกคนพึงปฏิบัติในจุดหมายแห่งการอบรมนี้ คือ

          1. ไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่พ่อแม่ เรียกว่า อัน หมายถึง ให้ความสงบสุขใจ
          2. ช่วยรับภาระความทุกข์กังวลของท่าน เรียกว่า อุ้ย หมายถึง ปลอบใจช่วยให้คลายทุกข์
          3. ให้เสื้อผ้าอาหารด้วยกิริยาที่ยินดี เรียกว่า จิ้ง หมายถึง เคารพ
          4. พ่อแม่โกรธว่า ไม่ขัดเคืองโกรธตอบ เรียกว่า ซุ่น หมายถึง โอนอ่อนไม่ขัดใจ

        ศาสดาจารย์ขงจื๊อ สอนธรรมะในข้อกตัญญแก่ศิษย์ไว้ว่า ลูกกตัญญู พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา คือ เมื่ออยู่กับท่านให้เคารพ เมื่อเลี้ยงดูท่านให้ได้รับความสุข เมื่อท่านป่วยไข้ให้ห่วงกังวล เมื่อท่านสิ้นไปให้อาลัยโศกเศร้า เมื่อบูชาเซ่นไหว้ให้ยำเกรงเต็มใจ ทั้งห้าประการนี้ดีพร้อม จึงได้ชื่อว่าปฏิบัติ กตัญญู

        ความอีกตอนหนึ่งว่า ร่างกายตลอตจนปลายเท้าและเส้นผม ได้จากมารดาบิดา มิกล้าทำลาย นี่ คือ กตัญญูในเบื้องต้น สำรวมตนบำเพ็ญธรรม สร้างคุณงามไว้ในโลก เกียรติ ปรากฏแก่มารดาบิดา นี่คือ กตัญญูในเบื้องปลาย ฉะนั้น ชายหญิงที่ได้รับธรรมะแล้ว อย่าลืมรากฐานชีวิตที่ได้มา จงกตัญญูต่อพ่อ แม่ จึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้บำเพ็ญธรรม


 พี่น้องปรองดอง 

     2. พี่น้องปรองดอง (อักษรจีน อ่านว่า ที่ จุดแรกเป็นพี่ จุดทีหลังเป็นน้อง โค้งตัวเคารพ ครบมือครบเท้าในร่างเดียวกัน คือพ่อแม่เดียวกัน) สายเลือดที่สนิทชิดเชื้อที่สุด คือ พี่น้อง เหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ต้นเดียวกัน ให้สำนึกว่าเกิดมาจากแม่เดียวกัน ดื่มนมจากแม่เดียวกัน พี่จึงควรรู้ให้อภัย น้องให้รู้อดทน ไม่ตัดมือตัดเท้า ความเจริญของครอบครัวเกิดได้เพราะพี่น้องปรองดองกัน 
  
 
 ซื่อสัตย์ จงรักภักดี

     3. ซื่อสัตย์ จงรักภักดี (อักษรจีน อ่านว่า จง คือวางใจไว้ให้ตรง) จะทำการใดๆให้ถูกต้องยุติธรรม ไม่โป้ปดหลอกลวง ไม่ทำสิ่งน่าละอายต่อตนเองและผู้อื่น ถูกต้องตรงต่อฟ้าดิน ตรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตรงต่อบ้านเมือง ตรงต่อสังคม ตรงต่อพ่อแม่ ตรงต่อพี่น้อง บุตร และภรรยา ทุกสิ่งที่ทำไปโดยไม่ผิดต่อมโนธรรม เรียกว่า จง 
 
 
 ความสัตย์จริง

     4.  ความสัตย์จริง (อักษรจีน อ่านว่า ซิ่น ประกอบด้วยตัวคน และวาจาหมายความว่า คนควรมีวาจาสัตย์) วาจาสัตย์ เป็นบรรทัดฐานแห่งมนุษยธรรมอันล้ำค่า กิจการใดจะรุ่งเรืองล้มเหลวอย่างไร เริ่มต้นได้ที่วาจาสัตย์ ดังคำที่กล่าวว่า กัลยาณชนเอ่ยวาจาใด ต่อให้ม้าฝีเท้าไวก็ไม่อาจตามคืนมากัลยาณชน เมื่อลั่นวาจาว่าจะบำเพ็ญธรรม คำไหนเป็นคำนั้น เชื่อในวิถีธรรม เชื่อในมหันตภัย เชื่อในกฏแห่งกรรม การใดที่ได้พูดจานัดหมายกับใคร จะเป็นซื้อขาย หรือการงานก็ตาม หากคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์แห่งตนแล้วผิดสัญญาคำสัตย์ หลอกลวงเหลวไหลล้วนถือเป็นขาดความสัตย์จริง ฉะนั้น เมื่อพูดให้คิดถึงการกระทำ เมื่อจะกระทำให้คิดถึงที่พูด ปากกับใจเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกัน ซื่อสัตย์ต่อการกระทำตามสัจวาจา 
 
 
 จริยธรรม 

    5. จริยธรรม (อักษรซี อ่านว่า หลี่ หมายถึงการปฏิบัติที่ถูกแบบแผนอันดีงามตามหลักธรรม) คนประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ใดๆ หากไม่มีจริยธรรมก็จะไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานและจะไม่ได้รับการยกย่อง จริยธรรมแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของตน ด้วยอาการที่อ่อนน้อมถอมตน ท่าทีสุภาพสง่างาม อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่มีความกรุณาปรานีต่อผู้น้อยทั่วไป เรามีจริยธรรมต่อเขา เขาย่อมตอบสนองต่อเราด้วยจริยธรรม

       ฉะนั้น การบำเพ็ญธรรม จึงให้เห็นความสำคัญของแบบแผนจริยธรรม รักตัวสงวน ตัว รักผู้อื่นเคารพให้เกียรติผู้อื่น เช่นนี้ จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติสูงส่ง ไม่ละอายต่อจริยธรรม

  
 มโนธรรม 

    6. มโนธรรม (อักษรจีน อ่านว่า อี้ หมายถืงการกระทำที่ถูกต้องตามหลักธรรม ) เป็นคนไม่ควรทำทุจริต ทรัพย์สินเงินทองแม้เป็นของน่ายินดี แต่ควรให้ได้มาอย่าง เป็นธรรม หากแข็งขืนช่วงชิงมา ทำให้ผู้อื่นเสียหายเพื่อตนจะได้ประโยชน์ เช่นนี้ ภายหลัง ย่อมได้รับภัยพิบัติเสียหาย 

       ฉะนั้น กัลยาณชนผู้มีมโนธรรม ไม่เพียงแต่ไม่โลภในทุกขลาภ ยังจะต้องสละทรัพย์ เพื่อมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้คน และงานธรรมต่างๆ เป็นที่ชื่นชมต่อเทพยดา เป็นที่เคารพ ของคนทั้งหลาย ไว้ชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ลูกหลาน และบรรพบุรุษคงอยู่ชั่วกาลนาน

 
 สุจริตธรรม 

     7.  สุจริตธรรม (อักษรจีน อ่านว่า เหลียน หมายถึงใจซื่อมือสะอาด ไม่โลภ มากอยากได้ ไม่ทุจริตคิดมิชอบ)  ผู้มีสุจริตธรรมจะต้องปฏิบัติตนด้วยความจริงใจ ทำการใดๆให้เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ฉวยโอกาสเมื่อใกล้เงิน ไม่หลงไหลเมื่อใกล้อิสตรี มีจิตใจสงบเยือกเย็น ละกิเลสความ อยาก คุณค่าเหล่านี้อยู่ที่ใจกาย มิได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่สวมใส่ ใจกายที่มีความบริสุทธิ์ชัดเจน 3 สถาน คือ 

          1.) บริสุทธิ์งานทางโลก งานทางธรรม
          2.) บริสุทธิ์ทางการเงิน
          3.) บริสุทธิ์สำรวมมารยาทระหว่างหญิงชาย

          และ สี่เที่ยงตรง คือ

          1.) กายเที่ยงตรง
          2.) ใจเที่ยงตรง
          3.) วาจาเที่ยงตรง
          4.) ความประพฤติเที่ยงตรง

          เหล่านี้เป็นเครื่องประดับกายให้ขาวสะอาด จิตใจที่สุจริต แม้ฐานะจะยากจนก็ไม่โลภอยากได้แต่ผลประโยชน์อันไม่ควรได้ เจียมตัวรักษาตน รักษาหน้าที่การงานด้วยความ สุจริต ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
 ละอายต่อความชั่ว

     8.  ละอายต่อความชั่ว (อักษรจีน อ่านว่า ฉื่อ หมายถึงเนื้อแท้ของจิตเดิม จิตเดิมของคนเรามีแต่ความดีไม่มีความชั่ว ซึ่งหมายถึงมโนธรรมหรือน้ำใจอันดีงามนั่นเอง)

         ความรู้สึกละอายตอความชั่ว มีอยู่ในใจของทุกคน เมื่อรู้ละอาย จึงรู้การอันควรกระทำที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงกันข้ามหากมิรู้ละอาย ใจกายจะไม่สำรวม สวมใส่เสื้อผ้าไม่สุภาพ เป็นชายก็ ไม่ใช่ เป็นหญิงก็ไม่เชิง ไม่ระวังความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ก่อให้เกิดข้อครหาน่าอับอายต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกิดจากไม่รู้ละอายต่อความชั่วทั้งสิ้น

ที่มา : http://guru.sanook.com/pedia
รวมแนะนำบทความดีๆ

ทำไมผมถึงต้องกราบยาม
ครูกับนักเรียน
10 ไอเดียออมเงินง่ายๆ แต่ได้ผลดี
จะดีแค่ไหนที่เรารู้ว่า ยังมีคนที่คอยดูแล และเป็นที่พึ่งได้เสมอ
คลิปโฆษณาซึ้งๆ "เพราะอนาคตเด็กควรค่าแก่การเสียสละ"
10 นิสัยดีๆที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาด
10 สิ่งที่ผู้ชนะชอบทำ
มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ยามเกษียณ
ค่าของเงิน
Castaway คนติดเกาะ!! ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง
ฝึกนิสัยที่ดี จาก 5 ห้องในบ้าน กับ 'อนันต์ อัศวโภคิน' แห่งแลนด์แอนด์เฮาท์
สูตรออมเงินอย่างได้ผล
แรงบันดาลใจ เพื่อค้นหาตัวเอง
ความไว้ใจ
สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานกำลังมาถูกทาง
ก็ยังดีกว่า
พุทธสถาน สถานที่สำคัญทางศาสนา ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ
ทำอย่างไร ให้ได้งานทั้งคุณภาพและปริมาณ
เพื่อลูก...
นิทาน เรื่องน้ำกับทิฐิ
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย
ชาวนากับลาแก่
พระคุณครู...ไม่มีวันเกษียณ
ข้อคิดตามหลักพุทธวจน เพื่อนำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต
มือของแม่
เข้าใจชีวิต
"บทเรียนมีคุณค่าจากผู้สูงอายุ"...แนะนำให้สอนลูกหลาน
โรคแพ้ไม่เป็น
การลงโทษของพ่อ
จดหมายของพ่อ
สะกิดต่อมแมน...เปิดตำราการเป็นสุภาพบุรษยุคใหม่
6 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขัดสน
พ่อ...ผู้ชายที่ผมเคยเกลียด
ชีวิตคู่ กับ การทำธุรกิจ
ให้ยืมอย่างไร ตัวเราถึงไม่เจ็บปวด
รวมสุดยอด แรงบันดาลใจ
Book Of The Year : หนังสือที่คนดังได้อ่านในปี’54 แล้วประทับใจ
วิธีดูคน อ่านคน จากสามก๊ก
ความทะนงตนของแมลงวัน
คนมีเสน่ห์
จะเข้มแข็ง...หรือจะอ่อนแอ
ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้า
10 วิธีในการคิดต่างตามแบบแอปเปิล
ใช้บัตรเครดิตอย่างไร ไม่ให้เดือดร้อน
ระวังภัย!... “แก๊งโจรกรรมรถ”
ถามเถิดจะเกิดผล
แฉกลโกงใหม่ ! ...ภัยจาก แก๊งค์ Call Center
กำลังใจ
ทำอย่างไรให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา
Save Big - แนะวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต
ลัทธิบริโภคนิยม
จับมือฉัน (Hold My Hand)
"คุณเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือไม่ ? "
อยากได้เงินเดือนขึ้นทำอย่างไรดี
คุณค่าของคน : อยู่ที่ตัวเอง (นายสตีฟ จอบส์)
วิธีเอาชนะ...ความขี้เกียจ
ถ้าคุณเป็นหนี้ต้องทำอย่างไร
คนรวยด้วยการทำงาน
ทำอย่างไรในเมื่อคุณเกิด...ไม่มีความสุขในการทำงาน
ทำอย่างไรให้รวย
เพื่ออะไร...
งานทรมานกับงานในฝัน
ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง
ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้
แก้วที่ไม่เคยพอ
เค้าว่ากันว่า...(เรื่องเปรียบเทียบระหว่างหนังสือกับความรัก)
เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ประทับใจ
ใบลาออกจากความทุกข์
พฤติกรรมที่นำสู่ความสุข
วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
วิธีปฎิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่าน
ทำยังไงดี เมื่อเงินออมไม่มี เงินที่เป็นหนี้ก็ยังไม่หมด
ชีวิตนี้...ยังมีทิศตะวันออก
"เราควรเอาใจใส่ในงาน...แต่ไม่นำงานมาใส่ในใจ"
" เด็กขี้ขโมย"
สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
การเงินกับผู้หญิง
พ่อครับ...ผมขอโทษ
พ่อแห่งศตวรรษ (Father of the century)
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ได้ดี
นิทานของพ่อ
เงินที่หล่นหาย
10 หนทางสู่ความสำเร็จจากนักธุรกิจดัง
วางแผนการเงิน เรื่องของคนทุกวัย
คุณเคยดูถูกคนอื่นว่าแย่กว่าคุณบ้างหรือไม่
บทเรียนชีวิตจาก "ไมเคิล แจ็คสัน" ในแง่การใช้เงิน
วิธีคิดเมื่อต้องเป็นผู้แพ้
ออมสินเวลา
แก้ปัญหาหนี้ด้วยสติ
วางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
ปัญหามีให้สู้ ไม่ใช่ให้ถอย!!!
ความซื่อสัตย์
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
Clip ลุกขึ้น!! อีกครั้ง...กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้
ทำอย่างไรเมื่อ (ใจ) เป็นหนี้
หนุ่มบ้านนอก
คาถาหัวใจเศรษฐี
สัญญาณอันตรายที่เตือนว่า...คุณต้องปรับปรุงทักษะการฟังของคุณ
เคล็ดลับดีๆ..เพื่อเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่
สูตรเศรษฐี
เงินสดทันที หรือหนี้สินทันใด
"หมาไล่เนื้อ"
" แนะอย่างไร…ให้น่าฟัง "
เดินตามฝัน...ของคุณ
จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง (Auto - Suggestion)
" ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเติบโต "
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีทำให้คนที่เราเกลียดหายไปจากโลกนี้ (แบบพุทธ)
สิ่งที่พระพยอมเสียใจที่สุดในชีวิต
"โกรธ" หรือ "โมโห" อย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญา
เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน
วิธีปลดหนี้
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นเป้าเลย์ออฟ
9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน
ทำบัญชีรับ-จ่าย แล้วไม่จนจริงหรือ
คุณค่าของการมองกันในแง่ดี
เวลากับการตัดสินใจ
ปัญหาหนี้สินในครอบครัว
หมดหวัง..ท้อแท้ในชีวิต..คิดอย่างไรให้ใจสู้..
วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่างมีไอเดียแบบเฉพาะตัว
การมีเงินออม
ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย
เคล็ดลับ เติมกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต
ความแตกต่างที่โดดเด่น 10 ประการ ระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
พวก"อีโก้"สูงมาทางนี้ มีนิทานจะเล่าให้ฟัง
จัดการอย่างไรกับอารมณ์โกรธ
อุปสรรคของชีวิต
ทำอย่างไรดี เมื่อถูกเลิกจ้าง
วิธีสร้างความประทับใจในฉับพลัน
ข้อคิดดีๆ เมื่อมองต่างมุม
เมื่อมาถึงทางตันแห่งชีวิต
8 เคล็ดลับใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเอง
คำสอนดีๆ จากแม่
สร้างตนเองให้มีเครดิตด้วยบุคลิกดีๆ
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงาน
มั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”
6 ข้อคิดดีๆจากนิทานอีสป ที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
ของขวัญชุดพิเศษ
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
5 เทคนิคพิชิตใจนาย
3 สิ่งในชีวิตเรา ที่เราไม่สามารถเรียกร้องให้กลับมาได้
5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม !
สูตรเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิต ด้วยวิธีสร้าง...กำลังใจ
อิฐสองก้อนที่ไม่ดีในตัวคนเรา
โรคเบื่องาน...ต้องแก้ที่ความคิด
ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย
มรดกของพ่อ
เชือก กับ ปัญหา
อนุสรณ์แห่งความล้มเหลว
"จงอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง"
ถั่วในมือลิง
เศรษฐี กับ สีเขียว
ทำอย่างไร เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงาน
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี
คำไหนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
กฎของเมล็ดพันธุ์ (The Apple Tree )
วิธีทำให้ชีวิตเบาขึ้น โล่งขึ้น สบายขึ้น
คติดีๆ เตือนตัวเองให้ก้าวหน้า
22 เคล็ด(ไม่)ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น
เคล็ดลับสอนหญิง...การครองคู่
คิดแบบนี้...ถึงรวย
สอนเด็กให้ใช้เงินเป็น และรู้จักออม
สายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
วางแผนเพื่อการเกษียณ (1)
“เมื่อฉันแก่ตัวลง”
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้
คิดสุข ทุกข์จาง
พ่อสอนลูกสาว
ฤาจะเป็นดั่งน้ำเต็มแก้ว
คำสอนของอาจารย์พ่อ
แม่โกหกผม
บทความเรื่อง "พ่อสอนลูก"
เรียนอย่างไรให้เก่ง
“เงินๆ ทองๆ” คำถามที่ต้องตอบก่อนใช้ชีวิตคู่
คิดให้ดีใช้ให้เป็น
คิดบวก ย่อมได้บวก
วิธีการอ่านและวิเคราะห์จิตใจคน
ความสุขจากการไม่มี
ทำไมไม่ก้าวหน้าเสียที
วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
12 นิสัยไม่ดี ที่ทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว
ชีวิตคุณย่ำแย่จริงหรือ
เฉื่อยชาพาล้มเหลว
โชคดี ที่มีความทุกข์
ความสุขจากจินตนาการ
ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน
เพิ่มไฟทำงานกันดีไหม
8 นิสัยช่วยให้เป็นเศรษฐีเงินล้าน
ทำงานเพื่อยังชีพ หรือมีชีวิตเพื่องาน
11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข
จงสู้ๆ...อย่าท้อ
เงินซื้อความสุขได้จริงหรือ
ศิลปะของการอยู่ด้วยกัน
ไม่มีใครเกิดมา ไร้ค่า . . .
ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ
ยาสามัญประจำใจ
เก็บเงินทำได้...แถมง่ายนิดเดียว
วิธีอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ
อยากมีความสุข...จงทำตัวเหมือนน้ำ
ข้ออ้างยอดนิยม
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
ทำอย่างไรให้ลูกน้องรัก
ทำยังไง ให้รักงานที่ทำ
สุภาษิตสอนนาย
วิธีทำงานให้สนุก
" ทำไมต้องยอมแพ้ "
วิธีทำตัวให้เป็นคนเด่นอย่างง่ายๆ
คัมภีร์จีน..ว่าไว้....!!
เปลี่ยน"ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา"
สูตรการคบเพื่อน
นิยามเพื่อนกับคำสอนของพ่อ
ฝึกสมองให้ไบร์ทด้วย 9 เทคนิค
“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน
12 วิธีวางแผนใช้เงินอย่างฉลาด
"วันหนึ่งที่พ่อต้องปล่อยหนูไป"
เรื่องเล่าจากหญิงชรา เรื่องดีๆที่น่าอ่าน
ความสุข ๕ ขั้น
6 Signs You Are In The Wrong Job
ทำอย่างไร…เบื่องานสุดๆ
ตั้งสติ เก็บสตางค์
ยังไม่จน...อยู่อย่างจน...จะไม่จน
ความก้าวร้าว
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง
ความสุขอยู่ตรงไหนกันแน่
ภาวะเสี่ยงทางการเงินของคนไทย
ถูกนินทาว่าร้าย คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์
ชายชรา กับ ลังเหล็ก
ไม่เป็นไร ใคร ๆ เขาก็ทำกัน
วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง
10 วิธีหยุดนิสัยชอบแก้ตัว
6 วิธีรักษาความนับถือตัวเองในออฟฟิศ
พ่อสอนลูก
ทำงานแบบไหน เจ้านายจึงจะปลื้ม
อยากเป็นคนเก่งต้องทำอย่างไร..." 7 Thinking method to be genius "
ลดลงแต่กลับได้มากขึ้น
หนทางสู่ความสำเร็จ
โรคจน : ความยุ่งยากทางการเงิน : ปัญหาสุขภาพจิต
10 แบบไทยๆ ที่ไม่น่านิยม
หลากหลายข้อคิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
8 วิธีดับอารมณ์ร้อน
โรคชอบเปรียบเทียบ
พ่อครับ...ผมขอยืมเงินสองร้อยครับ
วิธีการ...ลดความขัดแย้งในครอบครัว
อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง
คุณทำได้...หากคุณคิดว่า...คุณทำได้
พูดจาอย่างไร...ให้สง่างาม
สมประสงค์ แต่ไม่สมปราถนา
"ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร"
เทคนิคการคลายเครียด
มนุษย์สัมพันธ์สร้างความสุข
7 วิธีรับมือการทะเลาะกัน
อย่าสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ขึ้นเงินเดือนสักที
เมื่อชีวิตเกิดความทุกข์
วิธีหา "ความสุข" ให้กับตนเอง
คู่นั้นสำคัญไฉน
ตามล่า....หาความสุขในที่ทำงาน
เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง
เงินกับความสุข
วางแผนการเงินเมื่อเริ่มทำงาน
คำอธิษฐาน 10 ประการ
9 วิธีทำงานกับ "คนที่ไม่ชอบหน้า" article
ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพภายใน article