ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีทำไมการศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน

 

                                                                  ทำไมการศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน

 

"การศึกษาไทยอาการที่ต้องผ่าตัด เพราะคุณภาพตกต่ำ"

เมื่อจะกล่าวถึงคุณภาพของการศึกษา ความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา สังคมมักมองไปที่ความสามารถในการสอบแข่งขันของนักเรียนโดยเฉพาะดูที่คะแนนสอบเป็นสำคัญ

วิชาที่ถูกให้ความสำคัญและเป็นเสมือนตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษามักจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งที่มนุษย์เกิดมาย่อมมีความแตกต่างอย่างหลากหลายมีความสามารถไม่เหมือนกัน

ตราบใดที่สมองยังแบ่งเป็นซีกซ้ายซีกขวา มนุษย์จึงไม่จำเป็นต้องเก่งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เหมือนๆ กัน

สถาบันทดสอบต่างๆ สรุปผลการทดสอบของเด็กในวิชาทั้งสองตรงกันว่า เด็กไทยมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพียง 1% หรือถึงเด็กไทยจะมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากกว่านี้ก็ไม่อาจเป็นเครื่องชี้วัดความมีคุณภาพ หรือไม่มีคุณภาพของการศึกษาไทยได้

เรามักยึดติดกับตัวเลขคะแนนสอบ ทั้งที่เด็กที่สอบได้คะแนนสูงมากมีสักกี่คน ที่มีโอกาสทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างแท้จริง บางทีที่ทะเลาะกันไม่หยุดหย่อนในสังคม โดยไม่มีใครฟังใคร นั่นไม่ใช่ตัวอย่างของเด็กที่เรียนดีประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของผู้อื่นหรอกหรือ

สังคมต้องมีความแตกต่าง ระบบการศึกษาไม่อาจทำให้คนเก่งได้เท่ากัน ในรูปแบบเดียวกัน แต่ระบบการศึกษาควรจะทำให้คนเป็นคนดีได้เหมือนๆ กัน หรืออย่างน้อยก็พอแยกแยะผิดถูกชั่วดีได้ สังคมถึงจะสามารถเดินต่อไป

หากมีเพียงคนมีความรู้มีปริญญามากมาย แต่เห็นแก่ตัว หรือถูกปลูกฝังให้เรียนเพื่อหวังกอบโกย หรือหารายได้ มากกว่าที่จะถูกสอนให้เรียนเพื่อคืนอะไรให้กับสังคมบ้าง สังคมก็ไม่น่าจะเดินไปได้

การสอนให้เด็กคิดเป็น มีความจำเป็นมากกว่าสอนให้เด็กต้องทำคะแนนได้มากๆ เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้ตนเอง พ่อแม่ โรงเรียนและครูอาจารย์เท่านั้น

แต่ทำอย่างไรจะสอนให้เด็กคิดเป็น เพื่อเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา

ต้องเริ่มกันที่ครอบครัว โรงเรียน และสังคม วิกฤตของเด็กวัยเรียนขณะนี้ไม่ใช่การทำข้อสอบได้คะแนนน้อย แต่เกิดจากการที่เด็กคิดอะไรไม่เป็น จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความไม่เอาใจใส่ในการเรียน พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การติดยาเสพติด การติดเกม

ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพสังคมที่ยั่วยุเด็ก ประกอบกับเด็กคิดไม่เป็น จึงทำให้ถูกมอมเมาจากสิ่งยั่วยุเหล่านี้ได้ง่าย

เมื่อสังคมยั่วยุให้เด็กหลงระเริงห่างไกลจากโรงเรียนออกไป แล้วครูในโรงเรียนมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่สอนให้เด็กรู้จักคิดให้เป็น

คำตอบคงเหมือนๆ กันคือ อบรมสั่งสอนอยู่เหมือนกัน แต่อาจจะน้อยเกินไป ที่น้อยเกินไปคงไม่ใช่ครูไม่เอาใจใส่ไม่อยากจะอบรมเด็ก แต่เป็นเพราะหากมัวอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ หรืออบรมสั่งสอนเรื่องที่เด็กยังขาดองค์ประกอบความเป็นคนที่ดีแล้ว เนื้อหาวิชาการที่จำเป็นต้องใช้สอบโดยเฉพาะการทดสอบระดับชาติ หากสอนได้ไม่ถึงไหน

คะแนนสอบออกมาต่ำก็ย่อมถูกตำหนิติเตียน ตั้งแต่ในระดับโรงเรียน ไปจนถึงระดับชาติ ประณามกันไม่จบสิ้น โดยมิได้ดูว่าเด็กที่เรียนได้คะแนนน้อย หรือได้คะแนนมาก ใครรู้ใครคิดเป็นมากกว่ากัน

ระบบการศึกษาที่ใช้ตัวเลขเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ส่งผลให้แต่ละโรงเรียนต้องเร่งระดมเพิ่มตัวเลขกันขนานใหญ่ ครอบครัวก็ส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับลูกด้วยการเร่งรัดเรียนกวดวิชา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนเข้ามหาวิทยาลัย

ชีวิตของเด็กจึงเต็มไปด้วยตัวเลข ตอนเด็กก็เป็นตัวเลขเกรดเฉลี่ย ยามโตขึ้นตัวเลขก็เปลี่ยนเป็นรายได้ ชีวิตจึงเต็มไปด้วยการคำนวณเป็นตัวเลขรายได้ มากกว่าคำนวณเป็นคุณภาพในการ "ให้" แก่สังคม

หากจะผ่าตัดการศึกษาไทย ควรผ่าตัดกันทั้งระบบ ทั้งในส่วนของการสร้างสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยผู้คนในสังคมต้องเป็นแบบอย่างให้เด็ก ในเรื่องของการเรียนรู้ การใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา การคิดให้เป็น

แต่สังคมไทยในปัจจุบันคนมักคิดอะไรก่อนทำน้อยกว่าการทำอะไรตามกระแส เราจึงมักเห็นผู้คนในสังคมเฮละโลทำนั่นทำนี่ หรือทำตามผู้นำเพียงไม่กี่คน โดยขาดสติว่าตนเองทำอะไร ทำแล้วเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากน้อยเพียงใด

สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ทำอะไรตามใจชอบ แต่ขาดความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น

หากเป็นดังนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะไม่เคยเรียนที่จะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ จึงยังไม่เป็นแบบอย่างให้กับเด็ก

ผู้ใหญ่ในสังคมควรทำตัวให้เป็นแบบอย่าง เพราะเด็กมักซึมซับพฤติกรรมของผู้ใหญ่ได้ดีจากการดูการเห็นจนกลายเป็นความเคยชิน มากกว่าการสอนด้วยคำพูด โดยเฉพาะแนวความคิดที่จะ "ทำเพื่อชาติ" ที่เห็นพูดกันทุกวี่วัน เช่น ด่ากันเพื่อชาติ ปลุกม็อบเพื่อชาติ หรือเมื่อวานพึ่งจะด่ากันอยู่หยกๆ หรือประเภท "ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ" แต่วันนี้กลับกอดกัน

พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เด็กสับสนอยู่ไม่น้อยว่าผู้ใหญ่ในสังคมกำลังทำอะไรกันอยู่ อาจทำให้เข้าใจไปว่าเป็นพฤติกรรมธรรมดาที่พึงกระทำเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อชาติ? ซึ่งทำให้สังคมไทยมีผลผลิตที่ไม่ค่อยจะเป็นความหวังสักเท่าไร เพราะผู้ใหญ่ไม่เป็นแบบอย่าง

นอกจากพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่ต้องทบทวนแล้ว ในส่วนของการจัดการศึกษาในโรงเรียนตราบใดที่ไม่อาจนำระบบคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาได้ คุณภาพการศึกษาย่อมไม่เกิด

เพราะคนที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ย่อมนำระบบการเล่นพรรคเล่นพวก และเสริมสร้างนิสัยประจบสอพลอ หรือใช้ระบบนี้สร้างความแตกแยกขึ้นในองค์กรเพื่อให้ง่ายแก่การปกครอง มาใช้ในการบริหารงานมากกว่าที่จะสนับสนุนให้คนดี คนเก่ง มีขวัญและกำลังใจที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่

เมื่อไม่เกิดความร่วมแรงร่วมใจ หรือไม่ได้ใช้สติปัญญาร่วมกันในการจัดการศึกษาแล้ว คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ปัญหาของการศึกษาไทย อาจไม่ใช่เรื่องที่โรงเรียนขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยการระดมซื้อคอมพิวเตอร์แจกให้โรงเรียนเป็นล้านๆ เครื่อง เพราะการมีหรือไม่มีคอมพิวเตอร์ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เด็กคิดเป็น

ดีไม่ดีการมีคอมพิวเตอร์ใช้โดยปราศจากการดูแลอย่างทั่วถึงกลับกลายเป็นดาบสองคมด้วยซ้ำ หรือบางทีการที่รัฐต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์จำนวนมาก อาจไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปจำนวนมากก็เป็นได้

ปัญหาของการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งอยู่ที่สอนอย่างไรเด็กจึงจะคิดให้เป็น ซึ่งย่อมเกี่ยวกับวิธีการสอนของครู

ทำอย่างไรครูจะสอนด้วยความสบายอกสบายใจ ครูต้องไม่สอนมากจนเกินไป

สภาพในปัจจุบันคือ มีความเหลื่อมล้ำระหว่างครูแต่ละวิชา บางโรงเรียนมีครูบางสาขาวิชาน้อยเกิดไปไม่พอเพียง บางวิชามีมากเกินความจำเป็น บางวิชาครูสอนหนักเครียดมาก ก็พากันลาออกตามโครงการที่รัฐเชิญชวนให้ออก พออยากให้ออกก็ออกได้ทันที แต่การจัดอัตรากำลังมาแทนที่ช้ามากไม่ทันการณ์

นอกจากนี้ ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขวัญและกำลังใจของครู ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาไม่น้อย คือการส่งเสริมให้ครูมีขวัญและกำลังใจที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้มีรายได้อย่างพอเพียง มีวิทยฐานะอันเหมาะสม

เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีกฎหมายที่เอื้อให้ครูสามารถเพิ่มพูนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้ แต่กฎเกณฑ์บางอย่างอาจไม่เอื้อที่จะทำให้ครูทำได้มากนัก

เช่น ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมที่ให้ครูส่งประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ มีกติกาที่เกินกำลังที่ครูจะทำได้ด้วยตนเอง เช่น การให้ทำรายงานการใช้นวัตกรรม 5 บท ที่มีลักษณะคล้ายๆ วิทยานิพนธ์

ครูส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านการเรียนระดับปริญญาโทสามารถทำได้น้อยมาก หรือหากจะทำก็ต้องไปผ่านกระบวนการอบรมที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนไม่น้อย

หรืออาจต้องใช้วิธีลัดตามที่เป็นข่าวว่ามีการจ้างทำผลงานทางวิชาการ ยังไม่พบว่าเป็นจริงหรือไม่

หรือหากเป็นจริง ก็ยังไม่เห็นมีใครถูกลงโทษสักราย เป็นแค่ข่าวลือที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และความตกต่ำแก่วงการครู

หากกำหนดเกณฑ์ให้ครูทำโดยไม่ยุ่งยาก ทำในสิ่งที่ครูนำไปใช้สอนได้จริง มากกว่าวางกฎกติกาให้สูงเกินกว่าจะนำไปใช้ได้จริง หรืออย่างน้อยต้องคำนึงถึงผลงานของครูว่า ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ที่จะนำไปขึ้นหิ้งบูชา กฎเกณฑ์กติกาการเลื่อนวิทยฐานะ น่าจะส่งเสริมให้ครูที่เขียนหนังสือไม่เก่ง แต่สามารถสร้างสื่อหรือนวัตกรรมที่จะนำไปใช้กับเด็กได้จริงๆ ทำให้ครูที่ตั้งใจสอนเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การวางกฎเกณฑ์กติกาให้ครูทำได้จริงๆ และเหมาะสม ย่อมดีกว่าปล่อยให้ครูต้องมีนิสัยหลอกลวงหรือต้องลงทุนไปจ้างผู้อื่นทำ และไม่เปิดช่องว่างให้เกิดอาชีพหาผลประโยชน์ในแวดวงการศึกษา ซึ่งไม่เกิดผลดีแต่อย่างใด

ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยที่ต้องผ่าตัด คงไม่ใช่การหาวิธีการที่ทำอย่างไรเด็กจะได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาคือทำอย่างไรเด็กถึงจะมีคุณธรรม

และคงไม่ใช่วิธีการสร้างความมีคุณธรรมกันที่เปลือก ด้วยการให้เขียนรายงานบันทึกการทำความดี ทุกครั้งที่พิจารณาความดีความชอบ ใครเขียนดีได้คะแนนมาก (เขียนกับทำจริงเป็นคนละเรื่อง)

ส่วนครูก็เน้นปลูกฝังคุณธรรมด้วยการให้เด็กบันทึกความดี กลายเป็นว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างสร้างเปลือกของความดีที่ไม่ค่อยจะมีสาระเหมือนๆ กัน

งานการปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ และเล็กๆ ที่ใครก็สามารถทำได้ ช่วงที่ผ่านมาแทบจำไม่ได้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใดทำอะไรให้เป็นหน้าเป็นตาของงานด้านการศึกษา จนกระทั่งนึกออกว่า หากเป็นเรื่องนี้ต้องนึกถึงรัฐมนตรีคนนี้

งานด้านการศึกษาถือเป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลอยู่ไม่น้อย หากได้คนดีมีฝีมือมากำกับดูแล ย่อมได้รับคำชื่นชมสรรเสริญ

แต่หากได้รัฐมนตรีขัดตาทัพเพื่อก้าวไปสู่กระทรวงที่ใหญ่กว่านี้ หรือเป็นรัฐมนตรีนอมินีที่ไม่เคยล่วงรู้ ไม่สนใจงานด้านการศึกษามาก่อนเลย รวมทั้งขาดวิสัยทัศน์ด้วยแล้ว ก็ยากที่การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่สังคมรอคอย

บทความโดย : สายพิน แก้วงามประเสริฐ  ที่มา : มติชนรายวัน  วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551
รวมบทความสาระน่ารู้

7 เหตุผลที่คุณ(อาจจะ)ไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก
สุดยอด Super Car ที่ใครๆ อยากได้
สาเหตุที่ทำให้คนไม่รู้สึกว่าจะต้องซื้อแท็บเล็ตอีกต่อไปแล้ว
ไทยจะมี ตึกสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
'อีโบลา' โรคระบาดแห่งศตวรรษที่ 21
โรคซึมเศร้า...ภัยร้ายใกล้ตัว
เรียนเป็น 10 ปี ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษให้ดีไม่ได้
ปวดหัวไมเกรน...สาเหตุ และวิธีการรักษาทำได้อย่างไรบ้าง
ดินแดนเหมือนฝันที่ต้องไปสักครั้งก่อนตาย
ของขวัญนั้นสำคัญไฉน
สารคดี ประสาทเขาพระวิหาร
วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ความละเอียด 1080 p ฟรี
รวมคลิป 10 ปีใน 4 นาที บินชมทิวทัศน์ดาวอังคาร
โจร E- Banking
แรงบันดาลใจ พลังแห่งการสร้างสรรค์ - สตีฟ จ็อบส์
วิธียื่นขอกู้เงินซื้อบ้านให้ 'ผ่าน'
มหาตมะ คานธี ( Mahatama Gandhi ) มหาบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักต่อสู้ทั่วโลก
ภัย ! Internet Banking สวมรอยแล้วโอนเงิน
กูเกิลเปิดตัว 'Chromecast' เปลี่ยนทีวีบ้านๆ ให้เป็นสมาร์ททีวี ในราคา 1,000 กว่าบาท
HIV ตรวจพบควบคุมได้
แรงบันดาลใจจากคนรักสัตว์
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ปี 56 - 'เจ้าสัวซีพี' ซิวที่ 1
ประเทศเมียนมาร์ ความเปลี่ยนแปลงหลังเปิดประเทศ
รู้ทันสัญญาณอันตราย! “หลอดเลือดสมองอุดตัน” ศึกษาวิธีป้องกันก่อนสาย
แอปเปิลเปิดตัว iOS 7 เปลี่ยนโฉม iOS ครั้งใหญ่ที่สุด
แอปเปิลเตรียมผลิต 'ไอโฟน' จอใหญ่ขึ้น-มีหลายสี
มือถือ แท็บแล็ต ค่าย Android ดีหรือไม่ดีอย่างไร มาฟังกูรูวิจารณ์
รวมเรื่องราวเปิดโลกวันหยุดต่างๆ รอบโลก
รถไฟความเร็วสูง ก้าวสู่ระบบการเดินทางสายหลักแห่งอนาคต
ข้อควรรู้ เพื่อห่างไกลจากแฮกเกอร์
Malaysia - รู้จักมาเลเซียในหลากหลายแง่มุม
จัดอันดับงานที่ดีและแย่ที่สุดในสหรัฐฯประจำปี 2556
สายด่วนช่วยเหลือสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
รับอาสาสมัครบุกเบิกไป 'ดาวอังคาร' แต่ไปแล้วไม่ได้กลับมา
Titanic - รำลึกครบรอบ 101 ปี เรือไททานิกล่ม
Sakura Festival เทศกาลชมดอกซากุระประจำปีของญี่ปุ่น
South Africa กว่า 20 ปีของการสิ้นสุดลัทธิเหยียดผิว
อุบัติเหตุแบบไทยๆ
โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ผู้นำสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่
Oscars สุดยอดรางวัลเกียรติยศของนักแสดงและผู้ผลิตภาพยนตร์
บัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ล้นตลาดแล้ว
ย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญปี 2012
สุดยอดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555
อาชีพนักศึกษาจบใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงสุด-ต่ำสุด
รีวิว iPad Mini
เปิดเส้นทางสู่ทำเนียบขาว
ระวัง ! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ อาจเสี่ยงโดน Hack ข้อมูล
เรื่องราว ประวัติ แง่มุม ที่น่าสนใจของ Bill Gates เจ้าพ่อ Microsoft
จะเกิดอะไรกับ มือถือและแท็บเล็ต เมื่อ "3 G" ฉลุยใช้งาน
กินเจ - วัฒนธรรมการกินมังสวิรัติแบบต่างๆ
'เติ้งเสี่ยวผิง' บิดาแห่งประเทศจีนยุคใหม่
วิถีชีวิต ชาวนิวยอร์ก
ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรคู่กายคนไทย มีความสำคัญอย่างไร
ย้อนอดีตสงครามมหาเอเซียบูรพา
"ด้านมืดสังคมออนไลน์" ใส่ร้าย อาชญากรรม ฉ้อโกง
หลากหลายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Google Search
ธุรกิจผลิต Application
'นาซา' เดินหน้าแกะรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร
บัณฑิตปริญญาตรี ตกงาน 1 ใน 3
100 เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้าน
กำเนิดกีฬาโอลิมปิก
วีดีโอ...ประวัติศาสตร์อเมริกา
คลิปวีดีโอแกะกล่อง แท็บเล็ต ป.1 มีหน้าตาเป็นอย่างไร
ประวัติรถไฟโดยสารของโลก
แนวโน้มอาชีพอินเทรนด์ ปี 2555
"ฮีทสโตรก" ภัยร้าย หน้าร้อน
เชื่อหรือไม่ เมืองไทยคนจนลดลง
นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก
ประเทศไทยจะมีช่องฟรีทีวีระบบดิจิตอล 50 ช่อง
ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังน้ำท่วม
เรือนจำที่ดีที่สุดในโลกที่นอร์เวย์
Doctor Me หมอประจำบ้าน เว็บไซต์ที่จะให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมได้ด้วยตัวเอง
5 อันดับที่พักพิงชั่วคราวสุดเจ๋ง
คลิปวีดีโอ ภาพถ่ายล่าสุดของโลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ
รู้ สู้ ! Flood - วีดีโอ Infographic สร้างสรรค์ ที่เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเรื่องน้ำท่วมที่ประชาชนควรรู้
ชีวิตที่ยังจมน้ำของชาวบ้านบางบัวทอง
หนังแอ็คชั่นที่ดีที่สุดของชาวอเมริกัน
เปิดข้อเสนอระยะสั้น-กลาง- ยาว แก้ปัญหาน้ำท่วม
รวบรวมเรื่องของน้ำท่วม - การจัดการน้ำ - หลากหลายความเชื่อเรื่องน้ำท่วมโลก
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้รถยนต์ช่วงน้ำท่วม
วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมให้ถูกวิธี
10 ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
การจากไปของ " STEVE JOBS"
เสี่ยงหรือไม่ ลงทุนในทองคำ
มหาวิทยาลัยของไทย จุฬาฯ - มหิดล ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
เจาะลึกความเป็น Apple ในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
19 ปี วัดพระบาทน้ำพุ ภาพสะท้อนสถานการณ์โรคเอดส์ในไทย
เริ่มลดการคุ้มครองเงินฝากแล้ว
แนะนำ App Android ที่น่าสนใจ ( หน้า 2 )
แนะนำ App ในมือถือ Android ที่น่าสนใจ
กฎหมายต้านทารุณสัตว์ ฉบับแรกของไทย
รถยนต์ควบคุมด้วยความคิดคันแรกของโลก
เปิดผลงานวิจัยสำรวจการเกิดสึนามิในประเทศไทย
124 ปี เชษฐบุรุษประชาธิปไตย “พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา”
'มีอะไรบ้างใน iPad2'
ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์อากาศในประเทศไทย ยังแปรแปรวนต่อจนถึงเดือนพฤษภาคม 2554
คนญี่ปุ่นกับเหตุุการณ์ธรณีพิบัติและสึนามิ
เตรียมรับมือ “แผ่นดินไหว-สึนามิ” หายนะโลก!
มองต่างมุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011 เปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่เคยเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง
รวมคลิปวีดีโอ คลื่นสึนามิ ที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011
การลงทุนในทองคำ
แนวคิดใหม่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เจาะลึก “ตราสารหนี้”
ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ได้รับความคุ้มครองเท่าใด
ออกกำลังกาย...เคล็ดไม่ลับของคนรักสุขภาพ
บทบาทเครดิตบูโร
การสื่อสารระบบ 4G
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย
ทางเลือกใหม่การลงทุน (ETF)
ปีใหม่...เที่ยวเมืองไทยที่ไหนดี
ฟังวิทยุออนไลน์...จากสถานีวิทยุชั้นนำทั่วไทย
โพล นักธุรกิจแฉ คอรัปชั่นไทยกระฉูด
'Google TV' ปฏิวัติการดูทีวีแบบใหม่
วิธีประหยัดพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์
ข้อเท็จจริง "2012 วันสิ้นโลก" จากนักวิทยาศาสตร์ไทย
โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย
คลิปวีดีโอ...ธรรมชาติแสนสวย
ทะเบียนรถสีต่างๆ มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร
“ฮวงจุ้ยประเทศไทย”...เหตุแห่งภัยพิบัติ ?
มหาเศรษฐีระดับโลกที่รวยด้วยอินเตอร์เน็ต
"11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนคุณ" ข้อคิดดี ๆ จาก บิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์
อนาคตโทรคมนาคมไทย
รำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระปิยมหาราช
สกู๊ปพิเศษ ครบรอบ 100 ปี การเลิกทาสในไทย
จะบริหารเงินในช่วงที่หุ้นขาขึ้น และเงินบาทแข็งอย่างไร
คลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต...ที่หาดูยาก
อินเทอร์เน็ตทำให้เราโง่ลง จริงหรือไม่
โทษของบุหรี่ ไม่ตายแต่ทรมาน
คาดอีก 10 ปี ข้างหน้า กรุงเทพอาจเป็นมหานครใต้น้ำ
สรุปค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ATM
เมื่อประเทศไทยไร้ 3 G
การลงทุนในทองคำดีหรือไม่
นิตยสารฟอร์บส์ จัดอันดับ 40 มหาเศรษฐีไทย ปี 2010
อนาคตซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย
อนาคตธุรกิจสื่อโทรทัศน์ไทย
ธุรกิจโทรคมนาคมเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่
เก็บมาฝาก-สุดยอดคลิปน่ารักๆ ที่มีคนเข้าดูมากๆใน YouTube
ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม
ที่สุดแห่งการตัดสินใจผิด
ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการทำธุรกิจ
บทบาทกองทุน กบข.
ชีวิตทำงานของคนรุ่นต่อไป
ดู TV Online ช่องของไทย แบบคมชัด
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 3 จี จำเป็นแค่ไหนกับประเทศไทย
วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube
ดู TV ช่อง TGN ( Thai TV Global Network )
ดู TV ช่อง ฟรี TV และเลือกดูรายการย้อนหลัง
ดู TV ช่องสถานีข่าว TNN
ดู TV Online ทั่วโลก บน Internet อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด
สุดยอดบริษัทนักคิดค้นชั้นนำของโลก
รวมเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
"เงินตาย" ขายคนเป็น
ภาพ "วินาศกรรมช็อกโลก 9/11" ที่เพิ่งเผยแพร่
มาดูหน้าตา อดีต windows และประวัติคร่าวๆ กัน
มารู้จักกับกองทุนรวม
เคล็ดลับในการฝากเงิน
จัดอันดับคอรัปชั่นโลกปี 52 ไทยรั้งอันดับที่ 84
เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง...ป้องกันมะเร็ง
ออมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอแก่การเกษียณ
การเล่นแชร์ / เปียแชร์
สถาปัตย์มหัศจรรย์!!! โลกตะลึง 10 ตึกประหลาด‏
การจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเมื่อนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการ
ออมเงินกับประกันชีวิตคุ้มมั้ย
กำจัดหนี้บัตรเครดิตด่วน!!!
วิธีเช็คและกำจัด Malware / Virus ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างง่ายๆ
15 ข้อเตือนใจ เมื่อเป็นไมเกรน
อยากอยู่ยืนยงถึงร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
ทำอย่างไรให้คนเชื่อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ !
ค่าแรงของเงิน
ธุรกิจดาวรุ่ง...ยุควิกฤต !!!
เงื่อนไขควรรู้...พึงระวัง!! ทำประกันอย่างไร? ได้ประโยชน์สูงสุด
ปัญหาคนรวย-ปัญหาคนจน
9 คาถาคุมสติ (แตก) เมื่อตกงาน!
ฉีกหน้ากาก แชร์ลูกโซ่ เล่ห์ร้ายของคนลวง ภัยร้ายของคนโลภ
แพทย์แนะ 10 วิธีลดเสี่ยงโรคมะเร็ง
คุณรู้หรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันนี้ ถ้าใช้ผิดวิธีต้องรับโทษอย่างไร
บริษัทสุดยอดปรารถนาแห่งปี !!!
โฟกัส พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ล้มบนฟูก...เขาทำกันอย่างไร
ที่สุดแห่งปี 2550
ชีวิตชายไทยนั้น "เปราะบาง" กว่าหญิงนัก
รู้ไหม ซื้อรถ 1 คันต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่
ทำไมคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ...กันเสียที
ทำไมคนไทยถึงเรียกชื่อชาติอื่น จีน ญี่ปุ่น พม่า กัมพูชา ฝรั่งเศส แตกต่างจากภาษาอังกฤษ
15 อันดับกษัตริย์ "สุลต่านบรูไน"รวยสุดในโลก
โรคปวดศีรษะจากความเครียด
เผยโฉม 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก
ไอเอ็มเอฟ ความหมายและบทบาทในไทย
แกะความหมาย 13 หลัก เลขรหัสบัตรประชาชนคนไทย
เมื่อคิดจะซื้อรถต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ดอกเบี้ยมหาโหดในธุรกิจค้าหนี้
ที่มาของ คำว่าโอมที่มาจาก "โอม…เพี้ยง"
ประวัติ ความเป็นมาของ เซเว่น อีเลฟเว่น
10 สิ่งที่ควรทำเมื่อคุณขับรถชน
อี-คอมเมิร์ซ ( e-commerce) หรือ การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต เป็นอย่างไร
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
15 สิ่งประดิษฐ์ในรอบ 50 ปี
สัญญาณเตือนภัยว่าคุณกำลังจะกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ผิดเพศ
ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)
สอนวิธีใช้เงินแก่เด็ก
การฟอกเงิน ( Money Laundering )
แต่ง - หย่า น่ารู้
การทุจริตเกี่ยวกับที่ดินและการป้องกัน
ภาวะของแม่และพัฒนาการของทารกในครรภ์
การโจมตีค่าเงิน
งานสงวนเฉพาะคนไทย ตามกฎหมายได้แก่งานใดบ้าง
จัดอันดับธนาคารพาณิชย์ไทย article
ค่าเงินบาทแข็ง ใครได้ใครเสีย article
การก่อการร้ายสากลที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย article
โลกนี้มีกี่ประเทศ article
สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน article
อยากรู้กันไหมว่า แบรนด์อะไรที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนมากที่สุดในปี 2549 article
งูพิษชนิดต่างๆ - วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด article
141 ที่สุดของโลก article
หนังสือ(ไทย)ดี 100 อันดับที่ควรอ่าน article
มาตรฐานไอเอสโอ ( ISO ) คืออะไร มีกี่ประเภท article
ที่มาของคำว่า O.K. article
การเรียกเลข 2 ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง article
วิธีใช้ Google อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว article
ศาสนากับจำนวนประชากร แยกแต่ละศาสนา article
ยศข้าราชการทหารและตำรวจทั้งหมด พร้อมตัวย่อ article
การใช้แรงงานหญิง article
วัคซีนที่ร่างกายควรได้รับ article
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการประหยัดไฟฟ้า article
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด article
ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน article
วิธีการป้องกันโจรกรรมรถยนต์ article
มารู้จักวิธีการโจรกรรมรถยนต์เพื่อป้องกันกันเถอะ article
รวม Tip Windows XP กว่า90 ทิป article
วิธีเลือกซื้อรถมือสอง เบื้องต้น article
เรื่องที่คนวัยทองควรรู้ article
สิทธิของผู้ป่วยที่พึงมี 10 ประการ article
วิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม article
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย article
การฟอกเงิน article
การอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่างๆ article
กลเม็ดใช้บัตรเครดิตแบบถูกวิธี article
เมื่อถูกยึดทรัพย์ ต้องทำอย่างไร article
รู้ไหม "คว่ำบาตร" และ “บอยคอต(Boycott)” เป็นมาอย่างไร article
วิธีรับมือเมื่อถูกตามทวงหนี้โหด article
คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค ในการสร้างและรักษาประวัติข้อมูลเครดิต article
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง กับ เครดิตบูโร article
แชร์ลูกโซ่ ธุรกรรมแห่งความโลภ article
ข้อคิดดีๆ ของผู้ประกอบการใหม่ article
ประเมิน "ความอยู่รอด" article