ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีของขวัญปีใหม่ลูกค้า

 

                                                                          ของขวัญปีใหม่ลูกค้า 

 

   อีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือน ธ.ค. 2551 เด็กๆ ต่างก็ดีใจที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งปี แต่ผู้ที่มีอายุมาก คิดว่าวันเวลาทำไมมันหมุนเร็วอย่างนี้ ต่างคนต่างจิตใจ ที่แน่ๆ

คนส่วนใหญ่มักจะมีอารมณ์ดี เพราะได้หยุดงานหลายวัน ได้กลับบ้านไปเยี่ยมบิดา มารดา หรือไปท่องเที่ยว สำหรับบริษัทผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปก็จะใช้เวลาช่วงนี้ แจกของขวัญหรือของชำร่วยแก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ของขวัญหรือของ ชำร่วยที่แจกให้แก่ลูกค้าจะมีมูลค่าสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของผู้ประกอบการนั้นๆ
ผู้ประกอบการบางรายอาจจะซื้อของขวัญที่สำเร็จรูป หรือซื้อวัตถุดิบมาประกอบเป็นของขวัญหรือของชำร่วยก็ได้ นอกจากของขวัญลูกค้าแล้ว ยังมีคิวของขวัญที่ต้องให้แก่พนักงานและลูกจ้างอีก เงินทองก็หายาก ไม่ทำก็ไม่ได้ กลายเป็นประเพณีไปแล้ว

                

ค่าใช้จ่ายของขวัญฯ ที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการสามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ได้หรือไม่ หากมีภาษีซื้อเกิดขึ้นจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือเปล่า เมื่อแจกของขวัญหรือของชำร่วยให้แก่ลูกค้าจะต้องออกใบกำกับภาษีขายหรือไม่ หรือจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับของชำร่วยหรือของขวัญมักจะเกิดขึ้นมากในช่วงเทศกาลปีใหม่และก็ยังมีผู้ประกอบการอีกมากรายที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ทำอย่างไร จึงจะนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อของขวัญฯ ไปหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ และไม่ต้องนำมูลค่าของขวัญหรือของชำร่วยที่แจกไปคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายก็ได้เปิดทางไว้ในกรณีนี้ เพราะเห็นว่าประเพณีปีใหม่หรือเทศกาลสำคัญอื่นๆ นั้น มีส่วนช่วยให้การประกอบการของธุรกิจและลูกค้าเป็นไปด้วยดี

ทีนี้ เรามาดูกันว่าการแจกของขวัญหรือของชำร่วยให้แก่ลูกค้า มีภาษีตามประมวลรัษฎากรมาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง สรุปได้ ดังนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปกติการแจกของขวัญหรือของชำร่วย ถือเป็นการขายสินค้าในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่กฎหมายตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 40 ได้กำหนดลักษณะและเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี สำหรับการให้ของขวัญหรือของชำร่วยที่เป็นสินค้าจำพวกปฏิทิน สมุดบันทึกประจำวัน (Diary) หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่มีชื่อของผู้ประกอบการ ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการปรากฏอยู่ และจะต้องมีราคาไม่เกินสมควร

นั่นก็หมายความว่า หากของขวัญหรือของชำร่วยที่แจกให้ลูกค้าเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ประกอบการไม่ต้องนำมูลค่าของขวัญหรือของชำร่วยที่แจกให้แก่ลูกค้าไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด สำหรับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการซื้อของขวัญหรือของชำร่วยที่แจกให้แก่ลูกค้าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะของขวัญฯ ถือเป็นค่ารับรองทำให้ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้

กรณีของขวัญฯ ที่ให้แก่ลูกค้า หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ที่กล่าวมา ก็จะต้องนำมูลค่าของขวัญ ฯลฯ ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมออกใบกำกับภาษีด้วย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของขวัญหรือของชำร่วยที่ผู้ประกอบการได้แจกให้แก่ลูกค้านั้นถือว่าเป็นการขายสินค้า ผู้ประกอบการไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด

รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ของขวัญหรือของชำร่วยที่ให้แก่ลูกค้าถือเป็นค่ารับรอง ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด สำหรับภาษีซื้อต้องห้ามที่มิให้ขอคืนภาษี สามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายค่ารับรองได้

ท่านผู้ประกอบการที่ทุนหนาหรือทุนน้อยแต่ใจใหญ่ จะแจกของขวัญหรือของชำร่วยที่มีราคาสูงเกินสมควรก็สามารถทำได้ ไม่มีข้อห้ามไว้ แต่ก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างล่ะครับ ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ

 ของขวัญกับการเสียภาษี

โดย : สมชาย ชูเกตุ   ที่มา : โพสต์ทูเดย์  วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี