ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีฎีกาภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม

 

                                                                       ฎีกาภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4679/2549 (บริษัท ข. จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย)

ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์และได้จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะในการขายบ้านและที่ดินให้แก่ลูกค้า บริษัท ก. มีข้อผูกพันจะต้องแจกเรือและจัดท่าจอดเรือให้แก่ลูกค้า ทั้งทำประตูเข้าออกระหว่างแม่น้ำนครไชยศรีกับสโมสรและท่าจอดเรือด้วย

หากบริษัท ก. ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวเอง บริษัท ก. จะขอคืนภาษีซื้อ (Input Tax) ที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ได้ เพราะผู้ประกอบการที่จะมีสิทธิได้รับคืนภาษีซื้อจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่บริษัท ก. จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจึงไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีซื้อ

เพื่อให้ได้รับคืนภาษีซื้อ บริษัท ก. จึงจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ข. และบริษัท ข. ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย มีการทำสัญญาเช่าที่ดินจากบริษัท ก. และดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวในนามของบริษัท ข. แต่ไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูเข้าออกและค่าจอดเรือหลังจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และบริษัท ก. ก็ไม่ได้เก็บค่าเช่าที่ดินจากบริษัท ข. ด้วย

บริษัท ข. ได้ขอคืนภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่กรมสรรพากรไม่คืนให้ บริษัท ข. จึงเป็นโจทก์ฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อให้บังคับกรมสรรพากรคืนภาษีซื้อดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนแก่บริษัท ข.

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

บริษัท ข. โจทก์ อุทธรณ์

           

คำวินิจฉัยศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ภาษีซื้อที่โจทก์ขอคืนเกิดจากรายจ่ายในการก่อสร้างประตูน้ำ ท่าจอดเรือ ค่าออกแบบระบบไฟฟ้าสโมสร ค่าจ้างเหมางานสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำหรับลากเรือขึ้นเอง ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ก. เป็นการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ซื้อบ้านและที่ดินของบริษัท ก. สามารถแล่นเรือผ่านประตูน้ำเข้าออกระหว่างแม่น้ำนครไชยศรีกับสโมสรและท่าจอดเรือ อันเป็นข้อผูกพันที่บริษัท ก. มีต่อลูกค้าของตน และโจทก์ไม่มีรายรับจากการเรียกเก็บเงินค่าผ่านประตูน้ำแต่อย่างใด ทั้งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ก. ก็เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์

พฤติการณ์ในการดำเนินการระหว่างโจทก์กับบริษัท ก. ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการหรือการที่โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินจากบริษัท ก. มีลักษณะเป็นนิติกรรมที่โจทก์กับบริษัท ก. มิได้มีเจตนาที่จะให้มีผลบังคับ แต่เป็นการทำขึ้นเพื่ออำพรางเจตนาที่แท้จริง เพราะถ้าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทำในนามของบริษัท ก. จะขอคืนภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ได้ เนื่องจากบริษัท ดังกล่าวจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงให้ทำในนามโจทก์ซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีซื้อที่โจทก์นำมาขอคืนจึงเป็นภาษีซื้อจากรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการของบริษัท ก. มิใช่ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของโจทก์ ฉะนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีซื้อดังกล่าว พิพากษายืน"

โดย : ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม  ที่มา : สรรพากรสาส์น
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี