ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีข้อควรปฎิบัติ เมื่อกิจการถูกตรวจสอบภาษี

 

                                                     ข้อควรปฎิบัติ เมื่อกิจการถูกตรวจสอบภาษี

 

   ในยุคนี้การที่จะได้รับบัตรเชิญจากสรรพากร เพื่อขอตรวจสอบภาษี เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยมากเพราะเมื่อเดือนก่อนท่าน อธิบดีกรมสรรพากร ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ ไว้ว่านโยบาย คือ ใกล้ชิด เป็นรายตัว เป็นปัจจุบัน แปลว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประกบผู้เสียภาษีแต่ละรายเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ถึงเราจะได้ทราบแล้วจากฉบับก่อนว่าการทำตัวให้พร้อมเสมอต่อการตรวจสอบต้องทำอย่างไร แต่พอเจอเข้าจริงๆ ก็คงจะอดไม่ได้ที่จะหนาวๆ ร้อนๆ เหมือนกัน

วันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าเมื่อถึงเวลาถูกตรวจสอบจริงๆ จะต้องปฎิบัติตัวอย่างไร

1. เมื่อได้รับหมายเรียกไม่ต้องตกใจ ให้ตั้งสติแล้วอ่านดูว่า เขาจะมาตรวจภาษีชนิดใด (VAT หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล) ขอเอกสารอะไรบ้าง กำหนดให้ไปพบเมื่อใด

               

2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านภาษีเป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้คอยประสานงานซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งพนักงานของเราเองหรือถ้าไม่มีก็ควรจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทำให้เฉพาะกิจ เพราะจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยประหยัดภาษีได้ ดีกว่า เพราะผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์จะสามารถหาทางหนีทีไล่หรือเจรจาต่อรองผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

3. ไม่ต้องรีบหรือผลีผลามไปตามนัด เพราะถ้าไปแล้วไม่พร้อมก็จะถือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีและอาจจะสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ อีกประการหนึ่งเจ้าหน้าที่สรรพากรเองเขาก็มีงานยุ่งมาก ที่นัดมาเพราะทำตามหน้าที่

ดังนั้นถ้าเราจะขอเลื่อนวันนัดออกไปบ้าง เขากลับจะดีใจจะได้เอาเวลาไปเคลียร์งานอื่นๆ ได้ ดังนั้นดูความพร้อมของเราก่อน ว่าจะใช้เวลาเท่าใดในการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบเบื้องต้น แล้วจึงโทร.ไปนัดในวันที่เราพร้อมโดยต้องมีเหตุผลที่ดีและไม่ควรเลื่อนนัดเกิน หนึ่งเดือน

4. เมื่อรู้ว่าจะตรวจภาษีชนิดใด และขอเอกสารอะไร เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าในเรื่องนั้นๆ สรรพากรจะสนใจข้อมูลในด้านใด

กรณีขอตรวจ VAT

ในแง่ภาษีขาย เขาจะดูว่ารายได้ทั้งหมดได้มีการออกใบกำกับฯครบถ้วนหรือไม่ กรณีมีการออก VAT 0% เขาจะดูต้องมีใบขนฯที่ประทับตราของกรมศุลฯเป็นหลักฐานในการส่งออก หรือถ้าเป็นค่าบริการก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในแง่ภาษีซื้อ เขาจะดูความครบถ้วนสมบูรณ์ของใบกำกับภาษีซื้อ และมักจะชอบดูว่าเวลามีการชำระค่าบริการไปต่างประเทศได้มีการนำส่ง VAT 7% ของค่าบริการ ด้วย ภพ.36 หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้มักจะหลงลืมกันบ่อย

กรณีขอตรวจภาษีเงินได้นิติบุคคล

เมื่อถูกตรวจสอบ ประเด็นหลัก ที่สรรพากรสนใจก็คือเราบันทึกรายได้ครบถ้วนหรือไม่และค่าใช้จ่ายที่เรานำมาหักนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปมีการ หักภาษี ณ.ที่จ่ายไว้ครบถ้วนหรือไม่

                    

ในแง่รายได้ ส่วนใหญ่เขาจะตรวจสอบโดยขอหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีส่งออก เขาจะขอตัวเลขการส่งออกจากรมศุลกากร มาเช็คว่าเรา นำมาบันทึกยอดขายส่งออกครบหรือไม่ หรือกรณีมีการขายผ่านบัตรเครดิต เขาก็จะขอรายงานจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง มากระทบกับยอดขายของเรา

ในแง่รายจ่าย เขาจะดูความสมบูรณ์ของเอกสาร และดูว่าการหักค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ใน มาตรา 65 ทวิและ 65 ตรี ของประมวลรัษฎากร หรือไม่ เช่น ค่ารับรอง ค่าการกุศล ค่าเสื่อมราคา หรือรายจ่ายประเภททุนเป็นต้น กรณีที่มีการผลิต เขาก็จะสนใจว่า กำไรขั้นต้นจะต้องไม่ติดลบ

ในแง่ภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่าย เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ให้กิจการต้องมีหน้าที่ต้องหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายและนำส่งให้กรมฯเมื่อมีการจ่ายค่าบริการบางประเภทแก่ผู้ให้บริการ เช่น ค่าเช่า 5% ค่ารับจ้างทำของ 3% ค่าโฆษณา 2% ฯลฯ แต่ถ้าเราไม่ได้ปฎิบัติตาม เราจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีจำนวนนั้นแทน ผู้ให้บริการ

ดังนั้นเวลาตรวจสอบเรื่องนี้ สรรพากร จะวิเคราะห์ง่ายๆด้วยการดูว่าในบัญชีแยกประเภทแสดงยอดค่าบริการแต่ละประเภท ที่ต้องหัก ณ.ที่จ่าย ไว้เท่าใด ก็จะคูณด้วยอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ของบริการประเภทนั้นแล้วก็ไปดูว่าเราได้มีการยื่นภาษีหัก ณ.ที่จ่ายไว้ถูกต้องตรงกับที่เขาคำนวณได้หรือ

ถ้าไม่ตรงกันเราก็ต้องชี้แจงเหตุผล ถ้าลืมหักไว้ก็จะถูกปรับ เรื่องที่มักจะทำผิดกันมากอีกเรื่องก็คือการหัก ณ.ที่จ่ายในกรณีที่ส่งเงินไปชำระค่าบริการ ในต่างประเทศบางประเภท เช่น ค่าสิทธิ ซึ่งมักจะลืมหัก ณ.ที่จ่ายและนำส่งด้วย ภ.ง.ด. 54

สำหรับการหัก ณ.ที่จ่ายของรายจ่ายประเภทเงินเดือน เขาก็จะดูว่าเราได้ นำเอาประโยชน์เพิ่มที่ให้กับพนักงานมารวมในการคำนวณภาษีหัก ณ.ที่จ่ายไว้ครบถ้วนหรือไม่ ประโยชน์เพิ่มเหล่านี้ก็ได้แก่ กรณีที่บริษัท จัดหาที่พักให้แก่พนักงาน รถประจำตำแหน่ง ค่าสมาชิกกอล์ฟ เป็นต้น

เมื่อวิเคราะห์ได้ว่าเขาจะตรวจอะไร ก็ต้องเอาเอกสารที่เขาขอมาดูและตรวจสอบความครบถ้วนความถูกต้อง รวมทั้งดูว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนและพยายามหาทางหนีทีไล่ไว้หรือคำนวณไว้คร่าวๆ ว่าจะถูกปรับเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อที่จะตั้งรับได้ถูก

----------------------------------------------------------------

1. เมื่อถูกตรวจกิจการส่วนใหญ่เลือกที่จะนำเอกสารไปให้ที่สำนักงานของสรรพากรมากกว่าที่จะยอมให้มาตรวจที่สำนักงานของกิจการแต่ลองคิดดูในมุมกลับ ถ้าท่านกล้าที่จะเชิญเขามาตรวจถึงที่อาจจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่ วิธีการที่ปลอดภัยก็คือจัดห้องไว้ให้เป็นพิเศษและคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลและเอกสาร และเมื่อเขามาถึงให้อธิบายคร่าวๆ ถึงวงจรธุรกิจ หรือกรณีเป็นโรงงานก็ให้พาชมขบวนการผลิต ควรแนะนำพาผู้บริหารมาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ฯที่มาตรวจเพื่อแสดงถึงการให้เกียรติกัน

2. ต้องแสดงจุดยืนให้เห็นว่า กิจการของเรา ไม่มีนโยบายหลีกเลี่ยงภาษีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการกำกับดูแลของสรรพากรเสมอ แต่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ก็เพราะไม่เข้าใจกฎหมายหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่เราก็พร้อมที่จะทำของใหม่ให้ถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

3. พึงระลึกอยู่เสมอว่า มากข้อมูล มากความ ดังนั้น อย่าให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเกินกว่าที่เขาขอ เช่น เขาขอข้อมูล เดือน มค. แต่เรากลับส่งให้ทั้งแฟ้มที่มีข้อมูล ม.ค. ถึง ธ.ค. อยู่ ซึ่งเขาอาจไปเปิดเจอข้อผิดพลาดในเดือนอื่นเลยพาลตรวจหมดทั้งปี เป็นต้น

4. ไม่ต้องอธิบายในสิ่งที่เขาไม่ได้ถามเพราะอาจชี้นำไปสู่ประเด็นการตรวจสอบอื่นๆ เรื่องนี้อาจป้องกันได้โดยการมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเป็นคนกลางที่จะมาตอบคำถามเอง เพราะการปล่อยให้มีผู้ตอบคำถามหลายๆ คนมีแต่จะก่อให้เกิดความสับสนทางข้อมูลและควบคุมไม่ได้

5. ในบางครั้งท่านอาจจะเจอว่าในจำนวนเอกสารหลายๆ ใบ ที่เขาขอมามีอยู่ใบหนึ่งที่ไม่ ถูกต้อง ถ้าส่งไปต้องโดนปรับหัวโตแน่นอน ท่านอาจลองวัดดวงด้วยการแกล้งทำเป็นลืม ซึ่งถ้าเขาลืมด้วยก็รอดตัวไปแต่ถ้าเขายังจำได้ก็เสมอตัว

6. ในกรณีที่มีทีท่าว่าจะถูกปรับหลายกระทง ให้ทำความเข้าใจถึงประเด็นความผิดและการตีความของสรรพากรในแต่ละกระทง แล้วพยายามหาข้อมูลที่จะช่วยเราให้พ้นประเด็นความผิดนั้น เช่น เคยมีกิจการหนึ่งถูกประเมินว่าต้องเรียกเก็บ VAT เพิ่ม 7% จากการให้บริการ ของบิลขายจำนวนหนึ่ง

เมื่อเราอธิบายได้ว่าเราเช็คจากข้อหารือที่กรมเคยตอบแก่กิจการหนึ่งแล้วพบว่าบริการดังกล่าวเป็นบริการที่เกิดขึ้นในประเทศได้มีการใช้บริการในต่างประเทศ(เช่น การรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริษัทในต่างประเทศ) ซึ่งเข้าข่าย VAT 0% พร้อมทั้งถ่ายสำเนาข้อหารือนั้นให้เขา

ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับและงดปรับในกระทงนั้นไป การมีข้อโต้แย้งท่านจะต้องมีหลักฐานที่เป็นทางการมาอ้างอิงเสมอ ไม่ว่าจะจากประมวลฯหรือจากข้อหารือฯ ก็ตาม

7. ในการตรวจสอบถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทำการตรวจสอบ ปฎิบัติต่อเราอย่างไม่ยุติธรรมให้พยายามคุยเพื่อปรับความเข้าใจให้ได้ แต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆ เราสามารถขอคุยกับระดับหัวหน้าของเขาได้

8. เมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดลง เขาจะมีบันทึกสรุปผลการตรวจสอบ กระทงความผิดต่างๆ พร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับต่างๆ ท่านต้องอ่านให้เข้าใจและอย่าลงนามจนกว่าจะเช็คกับผู้รู้ว่าความผิดในแต่ละกระทงนั้น ท่านผิด จริงหรือมีทางออกอื่นหรือไม่ เพราะถ้าท่านลงนามไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้

9. กรณีมีความผิดจริง ท่านสามารถขอลดหรืองดเบี้ยปรับได้แล้วแต่กรณี โดยทำจดหมายขอลดหรืองดเบี้ยปรับ ด้วยเหตุผลว่าเราไม่มีนโยบายหลีกเลี่ยงภาษีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการกำกับดูแลของสรรพากรเสมอ แต่ความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจกฎหมายหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่เราก็พร้อมที่จะทำของใหม่ให้ถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

10. ถ้าท่านคิดว่าการประเมินนั้นไม่ยุติธรรม ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน โดยต้องศึกษาขั้นตอนการอุทธรณ์ให้เข้าใจ

11. กรณีที่พบว่าจำนวนภาษี เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ รวมกันแล้วเป็นจำนวนที่สูงเกินกว่าจะชำระในงวดเดียวได้ท่านสามารถขอผ่อนชำระได้ ประมาณ หกเดือนหรือถ้าต้องการงวดยาวกว่านั้นก็อาจทำได้โดยต้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

ถ้าท่านปฎิบัติตามได้ตาม วิธีที่กล่าวมาข้างต้นก็เชื่อได้ว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งและขอแนะนำให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีการและเทคนิคในการตรวจสอบเอาไว้ เพื่อที่ต่อไปท่านสามารถลอกเลียนแบบโดยตรวจสอบในจุดนั้นเสียเองและแก้ไขก่อนที่สรรพากรจะส่งหมายเชิญมา

กรณีที่เจอประเด็นความผิดต่างๆ ก็ให้นำมาปรับปรุงการทำงานในปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้มีความพร้อมมากขึ้นในการตรวจสอบครั้งหน้า

   ถ้าวันนี้"สรรพากร"เข้าตรวจภาษีท่าน จะรับมืออย่างไร

 กลยุทธ์ 10 ประการ เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษี

    5 ร : เมื่อถูกสรรพากร ตรวจสอบประเมินภาษี

บทความโดย : ศิริรัตน์ โชติเวชการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ Business Thai ฉบับวันที่ 19 และ 24 เมษายน  2545
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT
กรมสรรพากร กำหนดแนวทาง "การกำกับดูแลโดยใกล้ชิด" เป็นรายผู้ประกอบการ
การแปรสภาพของห้างฯ กับผลในทางภาษีอากร
ภาษีคณะบุคคล (6) และ (7)
วิธีลดหย่อนภาษี มนุษย์เงินเดือน
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการ
ขายที่ดิน เสียภาษีอย่างไร
ฎีกาภาษี เงินได้จากการขายตรงถือเป็นเงินได้ประเภทใด
ส่วนลดเงินสด
ภาษีคณะบุคคลวิชาชีพอิสระ
ข้อสังเกตการยื่น แบบ ภ.ง.ด. 51
ประมาณการกำไรสุทธิขาดเกิน 25%/ (ภ.ง.ด.51)
ภาษีคณะบุคคล (3) ,(4) และ (5)
ภ.ง.ด. 51 (ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี)
มั่งคั่งด้วยภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี หักค่าห้องห้องสัมมนาและค่าห้องพัก เป็น 2 เท่า
เสียภาษีอย่างไร เมื่อขายรถยนต์เก่า
ฎีกาภาษี ความหมายของการมีเงินได้(บุคคลธรรมดา) เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่ง
ใบกำกับภาษี
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (2)
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (1)
ไล่รีดภาษีดารา - รับเหมา
ฎีกาภาษี การลดทุนถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
ภาษีวูบไร้ขนห่านให้ถอน
การฝากขายสินค้า
ภาษีคณะบุคคล
แห่เสียภาษีผ่านเน็ตยอดพุ่งเกิน 6 ล้านคน
การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
การเฉลี่ยภาษีซื้อ (2)
การเฉลี่ยภาษีซื้อ
จ๊าก! ซื้อทรัพย์บังคับคดีเสียแวต
อธิบดีกรมสรรพากรแถลงข่าวรวบแก็งค์ยื่นขอคืนภาษีทางอินเทอร์เน็ตอันเป็นเท็จ
แนวทางการปรับปรุงระบบภาษีเอสเอ็มอี
จับแก๊งค์ต้มตุ๋นคืนภาษี ได้คาตู้เอทีเอ็ม
รู้ทันกฎหมาย - เสียภาษีโรงเรือน
โครงสร้างภาษีของประเทศไทย
สถานะทางกฎหมายของหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
ฎีกาภาษี ค่าจ้างจากการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
คณะบุคคล... อีกหน่วยภาษี ที่ไม่ควรมองข้าม
ฎีกาภาษี ผู้ชำระบัญชีต้องร่วมรับผิดในหนี้ภาษีอากรของบริษัทที่ตนเป็นผู้ชำระบัญชีหรือไม่
ภาษีอากรกับการไม่เห็นแก่ตัว
หลักเกณฑ์การตัดสินค้าชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพ ออกจากบัญชีทำอย่างไร
กรณีย้ายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่่
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
ฎีกาภาษี สินค้าส่วนที่ขาดจำนวน จากบัญชีคุมสินค้า ถือเป็นการขายสินค้าหรือไม่
กรมสรรพากรยันกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิมก่อนปี 2552 เบี้ยประกันยังหักภาษีได้เต็ม
ฎีกาคดีภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
ของขวัญปีใหม่ลูกค้า
ภาษี & คู่สมรส
ฎีกาภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม
การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ภาษีเงินได้ออกจากงาน
คาถาป้องกันสรรพากร “ห้ามขอคืนภาษี”
ฎีกาภาษี รายจ่ายในการผลิตโทรทัศน์ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือไม่
การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
สิทธิในหนี้หลังการชำระบัญชี
ฎีกาคดีภาษี เรื่องของเงินได้วิชาชีพอิสระกับคณะบุคคล
ภาษีบาป (sin tax)
ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างทำของ
หน้าที่และความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
ปิดบัญชีอย่างไร จึงปลอดภัยจากภาษี
เรื่องของภาษี ที่ปฏิบัติง่ายๆ กับธุรกิจ SMEs
ออร์แกไนเซอร์ เสียภาษีอย่างไร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบโรคศิลปะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญหาย
กิจการของบุคคลธรรมดา ที่ไม่จด Vat ทำบัญชีอย่างไร
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นออกแทนให้
ค่าตอบแทน ไม่เสีย VAT
‘20 กฎ’ ลดภาษีบุคคลธรรมดา
ภาษีศุลกากร
ทายาทต้องเสียภาษีให้รัฐแทนผู้ตายหรือไม่
5 ร : เมื่อถูกสรรพากร ตรวจสอบประเมินภาษี
สรรพากรยึดทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมได้หรือไม่
สรรพากรตะลึง ! โกงภาษีทำเป็นขบวนการ
ฎีกาภาษี การประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณ ที่จ่าย
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
Vat การให้เช่าซื้อ
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อหารือทางภาษีที่ควรรู้
ข้อสังเกต ภ.ง.ด. 94
สรรพากรเล็งอุดช่องโหว่เลี่ยงเสียภาษี แพทยสภาแฉหมอจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง
จูงใจจ่ายภาษี
ภาษีเงินได้ชาวต่างชาติ
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
เสน่หากับภาษี
โลกของบัญชี VS โลกของภาษี
กลยุทธ์ 10 ประการ เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษี
ระวังแก๊งตุ๋นอ้างสรรพากร จะคืนภาษีให้ขอเลขบัญชี
ภาษีให้เช่าอาคาร
ยื่น ภ.ง.ด. 94 / ภ.ง.ด. 90 จะเลือกหักเหมาหรือหักจริง
TAX POINT จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ข้อควรระวังในการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
การวางแผนภาษี - ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต
วางแผนภาษีกับหนีภาษี ต่างกันอย่างไร
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
กลโกงภาษี
ผ่าเล่ห์เหลี่ยมกลโกงภาษีรัฐ
โทษของการหลีกเลี่ยงภาษี
เครดิตภาษีเงินปันผล ผลประโยชน์ที่ถูกมองข้าม
ถาม - ตอบ เรื่องภาษี ที่ผู้ประกอบการควรรู้
เอกสารทางบัญชีที่สรรพากรยอมรับ
การวางแผนภาษีของสามีภริยา
การวางแผนภาษีของอพาร์ตเม้นท์ ห้องเช่า
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (4)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (3)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (2)
การทุจริตขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จ
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (1)
การแอบอ้างกรมสรรพากรเพื่อหลอกลวงบุคคล
ทำไมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้
ปัญหาค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
ปัญหาภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
การยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเตอร์เน็ต
ผู้มีเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง
ภาษีขายหนังสือพิมพ์นิตยสาร
ภาษีการให้โดยเสน่หา
ภาษีดารานักแสดงสาธารณะ
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
ของขวัญกับการเสียภาษี
รอบระยะเวลาบัญชีกรณีเลิกกิจการ
ภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีสวัสดิการ
นักแสดงและพิธีกร ‘จ๋า-ญาสุมินทร์’ ชนะสรรพากร คดีลดหย่อนภาษี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรางวัล
ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่
ภาษีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ภาษีทุนการศึกษา
ภาษีค่าน้ำมันรถ
หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษีอากร
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
การวางแผนภาษี 5 วิธี
อายุความประเมินภาษี สรรพากรมีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กีปี
ถ้าวันนี้ ‘สรรพากร’ เข้าตรวจภาษีท่านจะรับมืออย่างไร
การวางแผนการเงิน
ใบกำกับภาษีปลอม
10 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
10 กลโกงภาษี
Download File บัญชี - ภาษีต่างๆ
Download แบบฟอร์มภาษีต่างๆ
เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การวางแผนภาษี...นั้นสำคัญไฉน
การแตกหน่วยภาษี - โดยจัดตั้งคณะบุคคล
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557
กรมสรรพากรร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับกุมกลุ่มผู้กระทำการทุจริตขอคืนภาษีเป็นเท็จ article
ภาษีบำรุงท้องที่ article