ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีเมื่อลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจ

 

                                                 เมื่อลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจ 

                 

    ปัญหาเรื่อง “การบริหารคน” เรื่องหนึ่งที่ดิฉันมีโอกาสรับฟังเสียงบ่นจากผู้บริหารและผู้ประกอบการอยู่เสมอ คือ “ลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจ” เมื่อถามต่อว่า ไม่ได้ดั่งใจอย่างไร คำตอบที่ได้มีทั้งเรื่องความสามารถในงานไม่เพียงพอ และแสดงพฤติกรรมในการทำงานที่ไม่พึงปรารถนา

เมื่อท่านผู้บริหารและผู้ประกอบการเล่าปัญหาจบ ก็วกเข้าสู่ช่วงสำคัญด้วยการถามดิฉันว่า “แล้วจะทำอย่างไรดี”

ก่อนจะเข้าสู่วิธีการแก้ไข ขอเล่ามุมมองส่วนตัวในฐานะลูกค้าบ้าง ตัวดิฉันเองเมื่อไปใช้บริการหรือจับจ่ายที่ใด ก็มักจะลอบสังเกตสังกาพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานที่นั่นเสมอ

จากการสำรวจอย่างต่อเนื่องของดิฉันพบว่า ความสามารถหรือพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกและบริการ ยังไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน กล่าวอีกทางหนึ่งคือ มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูง คนทำงานดีและมีใจให้งานก็มี คนที่ทำงานแบบขอไปที ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทั้งเถ้าแก่และลูกค้าก็ไม่น้อย

หลายองค์กรมีการประเมินผลงานประจำปี และได้ลงทุนลงแรงไปกับการกำหนดตัวชี้วัดอย่าง KPI หรือกำหนด Competency ที่คาดหวัง แต่ปัญหา “ลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจ” ก็ยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า สุดท้ายคนที่รับผลกระทบไปเต็มๆ อย่างหลีกหนีไม่พ้นก็คือลูกค้า และผู้ประกอบการนั่นเองค่ะ…

ถ้าเช่นนั้น ในวันนี้เรามาคุยเรื่องบริหารผลงานของพนักงานกันสักหน่อย ดีไหมคะ

จากประสบการณ์ของดิฉัน ได้พบกับหลุมพรางที่เป็นกับดักท่านผู้ประกอบการในการบริหารผลงานของพนักงาน ดังนี้

1. เข้าใจว่าการบริหารผลงาน คือกิจกรรมการประเมินผลงาน ที่ทำครั้งเดียวต่อปี ก็เพียงพอแล้ว

2. ไม่มีการสื่อสารความคาดหวังต่อพนักงานอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องผลงานและพฤติกรรม รวมทั้งกฎ กติกามารยาทในการทำงาน

3. อาจมีการสื่อสารความคาดหวัง แต่ไม่บอกสิ่งที่ตามมาว่า หากทำแล้วจะได้อะไร แล้วหากทำไม่ได้แล้วจะเกิดผลอย่างไรตามมา

4. หัวหน้างานโดยตรง ขาดความรู้ ทักษะและศิลปะในการสอนงาน และการบริหารผลงาน

5. พนักงานไม่ได้รับความเห็นจากหัวหน้างานว่าตัวเองทำอะไรได้ดี และยังบกพร่องในเรื่องใด จึง “เข้าใจไปเอง” ว่าตนทำงานดีแล้ว

6. คนที่ทำงานได้ดั่งใจ แต่ได้รับสิ่งตอบแทนจากการทำงานเท่ากับ หรือใกล้เคียงกับคนที่ผลงานด้อยกว่า

หากปรากฏอาการข้างต้นในองค์กรของท่าน โปรดพิจารณาแนวทางแก้ไข แบบข้อต่อข้อ ดังนี้ค่ะ

1. ควรปรับมุมมองต่อการบริหารผลงานและดำเนินการเรื่องนี้ อย่างเป็น “กระบวนการ” อันประกอบไปด้วย การกำหนดและสื่อสารความคาดหวังของงานนั้น การกำหนดวิธีและระยะเวลาประเมิน การให้ข้อมูลย้อนกลับและพัฒนาความสามารถผู้ถูกประเมิน

2. ควรสื่อสารเรื่องความคาดหวังขององค์กรอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องผลงาน วิธีการทำงาน พฤติกรรม รวมถึงกฎกติกามารยาทต่างๆ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน และตอกย้ำเป็นระยะ ทั้งอย่างเป็นทางการ เช่นเรียกคุยเมื่อพนักงานเริ่ม “บิดเบี้ยว” และไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยในระหว่างทำงาน หรือระหว่างประชุม

3. พนักงานจะเกิดแรงจูงใจในการทำสิ่งที่ดี และหลีกเลี่ยงที่จะประพฤตินอกลู่นอกทาง หากเขาเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าทำแล้วจะได้อะไร หรือหากทำไม่ได้ตามนั้นจะเกิดอะไรขึ้น

อย่าหวังให้พนักงานเข้าใจได้เองนะคะ เพราะร้อยทั้งร้อยเมื่อเราไม่ได้สร้างความกระจ่าง จะทำงานอย่างเข้าใจไปเองเสมอ

4. คุณภาพของหัวหน้างานในการบริหารผลงานจะต้องสูงมากค่ะ จะเห็นได้ว่า ทักษะในการสื่อมาตรฐานของงาน การให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง การชม การสอนงาน การบริหารสถานการณ์ขณะประเมินผลงาน ล้วนเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ

ผู้ประกอบการควรประเมินคุณภาพของหัวหน้าขั้นต้นในการบริหารคน และพัฒนาอย่างเป็นกิจจะลักษณะค่ะ มิฉะนั้น ผลงานของพนักงานจะไม่มีใครบริหาร

5. เรื่องพนักงานไม่ทราบว่าตัวเองทำงานดีหรือไม่ดี เป็นปัญหาโลกแตก เพราะบางองค์กรยุ่งเสียจนไม่มีเวลาพูดคุยกันเรื่องผลงาน หรือบางครั้งวัฒนธรรมความเป็นพี่เป็นน้องกันสูงของ SME ทำให้ “ปากหนัก” ไม่อยากจะพูดข้อเสียไปตรงๆ เกรงจะเสียใจ

ทางออกคือ ให้ Feedback กันเป็นประจำ สม่ำเสมอ จนเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่สำคัญคือ พูดเรื่องข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจน อย่าคลุมเครือ แต่วิธีการพูดคงต้องเป็นไปในเชิงบวกนะคะ จะชมสาม ติหนึ่ง หรือชมห้า ติหนึ่ง ก็ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับแรงต้านของพนักงาน

6. ผู้ที่ทำงานดี มีทัศนคติทางบวก และยังทุ่มเทให้กับองค์กรอีกด้วย ควรจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และยกย่องชมเชยอย่างแตกต่างชัดเจนจากพนักงานที่ “ทำงานไม่ได้ดั่งใจ” ทั้งนี้ ควรรวดเร็วทันกาล และบอกเขาอย่างชัดแจ้ง ว่าเขาทำดีอย่างไร เพื่อป้องกันมิให้ กลุ่มคนที่ทำงานไม่ได้ดั่งใจเพิ่มสมาชิกใหม่ เพราะคนทำงานดีท้อแท้ ก็เลยเกิดอาการ “เกียร์ว่าง”

ผลงานของพนักงานแต่ละคนเมื่อรวมกันก็หมายถึงผลประกอบการขององค์กรค่ะ ฉะนั้นปัญหานี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ท่านผู้ประกอบการจะต้องแก้ไขอย่ารอช้า…

ประเดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนใจไปหารายอื่นที่ “ได้ดั่งใจ” มากกว่า จะปวดหัวหนักกว่านี้ค่ะ!!!

บทความโดย : เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร  Saowakon.knowledgestorm@hotmail.com

ที่มา : http://www.nationejobs.com/
รวมบทความการจัดการธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด เจาะองค์กร
การตลาด - วิธีบริหารจัดการกับราคาสินค้าที่แพง
จุดยืนทางการตลาด
กลยุทธ์การตลาด สำหรับเจ้าของกิจการ SME
เทคนิคการขายให้ประสบความสำเร็จ
กลยุทธ์การตลาดสินค้า Brandname
7 ความล้มเหลวทางการตลาด
ตั้งชื่อร้าน สร้างแบรนด์ อย่างไรดี
กลยุทธ์สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
คุณสมบัติ 9 อย่างที่ google ใช้พิจารณารับคนเข้าทำงาน
เช็ค BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร !
"เจ้านาย" 8 ประเภท ที่ลูกน้อง "สุดทน"
การบริหารคน ให้ธุรกิจไปรอด
ทำไมต้องมีบัญชีกระแสรายวัน
ธุรกิจ SME อยากกู้เงินธนาคาร เริ่มต้นอย่างไรดี
ทำไมคนเราจึงยอมซื้อสินค้า IT ราคาแพง
เทคนิคการบริหารจัดการลูกค้่า
วิธีการให้กำลังใจตัวเองในการทำงาน
นอกจากเงิน มีสิ่งใดทำให้พนักงานมีความสุขได้อีก
10 คำถามก่อนรับพนักงานใหม่
ทิศทางการตลาดยุคดิจิตอล
กองทุนตั้งตัวได้ โอกาสสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่
3 ปี (นับจากปี 2555) เศรษฐกิจไทย 'เลี่ยงความเสี่ยง- คว้าโอกาส'
กะทิชาวเกาะ “กว่าจะมาเป็น กะทิ UHT รายแรกของไทย”
เส้นทางความสำเร็จของ "หมอเส็ง"
แนวโน้มการตลาดออนไลน์
ทฤษฎีผลประโยชน์กับการลงทุน
การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
Google กับการพัฒนาธุรกิจ
ความท้าทายเอสเอ็มอีไทยในปี 2554
แนวทางการบริหารเงินในปี 2554
เรื่องราวของราชารีไซเคิลเมืองไทย ที่เริ่มต้นธุรกิจเก็บขยะมาขาย จนธุรกิจเติบโตรวยเป็นเศรษฐี
สัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจจานดาวเทียม PSI...เส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้
วิธีจัดการกับลูกค้าที่ชอบโวยวาย
สูตรสำเร็จ การบริหารกิจการกาแฟ (แบล็คแคนยอน) สู่ระดับสากล
Change Management
สื่อออนไลน์กับการทำธุรกิจ
การส่งต่อธุรกิจครอบครัว
เปลี่ยนงานใหม่อย่างไรไม่ให้พลาด
ขายตรงผ่านดาวเทียม
ธุรกิจอีคอมเมิซไทย..ก้าวไกลแค่ไหน
ทำอย่างไรเมื่อเงินขาดมือ
เคล็ดลับ 7 ประการในการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราตลอดไป
"วิกฤติเศรษฐกิจแบบนี้นักธุรกิจต้องทำอะไรบ้าง"
"ลูกหนี้" คือ "กับดัก" ของกระแสเงินสด
อย่าใช้เงินกู้ผิดประเภท
ทำอย่างไรให้อีกฝ่ายตอบ เยส (Yes) !
ให้โบนัส "สร้าง" หรือ "ทำลาย" กำลังใจ
การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
วิธีการหา “ตัวช่วย” สำหรับแก้ไขปัญหาหนี้สิน
คติพจน์แห่งการประพฤติตนในสถานที่ทำงาน
เมื่อขงเบ้งสอนเล่าปี่เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเวลา
ทำไมหัวหน้าไม่ฟังลูกน้อง
10 ตัวอย่างจูงใจพนักงาน
เปิด 10 บริษัทแชมป์กำไรยอดเยี่ยม ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ
7 วิธี…ต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจ
Comfort Care…รักษาใจในวาระสุดท้ายก่อนเลิกจ้าง
สัญญาณเตือนจากคำพูด
Work Hard กับ Work Smart
SMEs จะต้องเผชิญอะไรในปี 2552 บ้าง
เคล็ดลับการทำงาน อย่างชาวจีนที่คุณเลียนแบบได้
เลิกจ้าง...มิใช่คำตอบสุดท้าย
10 สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจล้ม !!!
จะทำอย่างไร เมื่องานเยอะจนทำไม่ทัน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
THE SECRET ไขกุญแจความสำเร็จธุรกิจยุคหน้า
10 กลยุทธ์ซื้อใจมนุษย์เงินเดือน
วิธีการหลีกเลี่ยงภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
การฟอกเงิน คืออะไร
ต่อรองแบบ Win-Win
เมื่อพนักงานเริ่มหมดความมุ่งมั่นในการทำงาน
ธนาคารไม่ใช่เพื่อน
นายที่ลูกน้องไม่ชอบ
การบริหารจัดการเงินสดในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
อย่าฆ่าเวลาจนเป็นนิสัย
10 เทคนิค...พูดอย่างมือโปร
สาเหตุของ... การคิดใหญ่ แต่...ไปไม่รอด !
เคล็ดลับ "จำกัด" จุดอ่อน
วิธีการเขียนแผนธุรกิจ
Me Too Business
รับมือลูกค้าเจ้าอารมณ์
7 วิธี เพื่อการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ
10 เงื่อนไขผูกใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
ทำไมคนบางประเภทจึงไม่สามารถเป็นผู้นำคนได้
ความสำเร็จที่เกิดจาก “ทีมสนับสนุน”
ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทำ Team ให้ Work
21 เหตุแห่งความล้มเหลวของท่านกว๋อฉาง (นักปราชญ์ชาวจีน)
10 วิธีในการเอาชนะความกลัวในการขาย
จ้างคน...ที่ใจ (Passion-Based Recruitment)
วิธีการจัดการ งานสุดเซ็งให้กลับชื่นมื่น
คัดเลือกคนที่ “ใช่”
7 วิธีในการจัดการเงินสดหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ
เจรจาต่อรองอย่างผู้ชนะ
ท็อปฮิตสาเหตุ...งานไม่เดิน !!!
ทำอย่างไรให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์
10 เหตุผลดีๆ ที่ควรวางแผนการเงิน
รูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบ
สร้างอุปนิสัยในการทำงาน