ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีออร์แกไนเซอร์ เสียภาษีอย่างไร

 

                                                           ออร์แกไนเซอร์ เสียภาษีอย่างไร

 

  การจัดงานต่างๆ ของบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันได้ใช้บริการของธุรกิจออร์แกไนเซอร์ หรือธุรกิจรับจัดกิจกรรมมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ที่ใช้บริการนี้ ในเมืองใหญ่ๆ ตามต่างจังหวัด ก็ได้รับความนิยมใช้บริการนี้เช่นกัน โดยเฉพาะการเปิดตัว

ธุรกิจออร์แกไนเซอร์จะได้รับความนิยมจากผู้ว่าจ้าง เพราะ เป็นมืออาชีพมากกว่า หากธุรกิจหรือหน่วยงานดำเนินการเอง อาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ดีพอเท่าที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังอาจทำให้ค่าใช้จ่ายบานปลายอีกด้วย

การส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถม ส่วนใหญ่ธุรกิจก็ทำกันอยู่แล้ว หากมีการจ้างออร์แกไนเซอร์โอกาสขายสินค้าหรือ ถูกว่าจ้างในการให้บริการก็มีมากขึ้น บริษัทขายรถยนต์บางแห่งใช้วิธีจัดกิจกรรมออกไปทัวร์ตามต่างจังหวัดทั่วไทย ก็ประสบความสำเร็จดีทีเดียว ธุรกิจออร์แกไนเซอร์ หรือธุรกิจรับจัดกิจกรรม มักจัดตั้งในรูปของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมากกว่าจัดตั้งในรูปของบุคคลธรรมดา เพราะการจัดตั้งในรูปของบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

ทีนี้เรามาดูกันว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจออร์แกไนเซอร์หรือรับจัดกิจกรรม มีหน้าที่ทางภาษีตามประมวลรัษฎากรอย่างไร รวมถึงผู้ว่าจ้างต้องมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินค่าจ้างหรือไม่ สรุปได้ ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล แน่นอนการจัดตั้งในรูปบริษัทธุรกิจนี้จะ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานภาษีกำไรสุทธิ โดยจะต้องยื่นเสียภาษีจากการประมาณการกำไรสุทธิ ด้วยแบบ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบกำหนด 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี และเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ต้องยื่นเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่ เกิดขึ้นจริง ด้วยแบบ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 วัน นับแต่สิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี บริษัทสามารถนำภาษีที่ชำระตามแบบ ภ.ง.ด. 51 มาหักออกจากภาษีที่ต้องชำระได้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าจ้างจากการรับจัดกิจกรรม หากมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อรอบระยะเวลาบัญชี ต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจออร์แกไนเซอร์ต้อง ใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม รวมถึงอาจมีการจ้างพริตตี้ นักร้อง นักแสดง มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเร้าตา เร้าใจ กลุ่มเป้าหมาย

ดังนั้น นอกจากจะมีเรื่องภาษีซื้อเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาเกี่ยวข้องแล้ว ก็ยังมีเรื่องค่าแรงของพริตตี้ นักร้องและนักแสดงพ่วงมาอีกด้วย สำหรับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม หากไม่ใช่ภาษีซื้อต้องห้ามแล้ว ก็สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีได้ตามปกติ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้ว่าจ้างที่เป็นบริษัท เมื่อจ่ายค่าจ้างให้ออร์แกไนเซอร์ จะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างที่จ่าย แต่ถ้าผู้จ่ายค่าจ้างเป็นหน่วยงานรัฐจะต้องหักภาษีในอัตราร้อยละ 1 หากผู้ว่าจ้างเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปว่าจ้างให้ออร์แกไนเซอร์จัดกิจกรรม เมื่อจ่ายค่าจ้างให้ออร์แกไนเซอร์ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้

อากรแสตมป์ การรับจัดกิจกรรมเป็นการรับจ้างทำของอย่างหนึ่ง จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาทต่อวงเงินค่าจ้าง 1,000 บาทหรือ เศษของ 1,000 บาท

ธุรกิจออร์แกไนเซอร์ หรือธุรกิจรับจัดกิจกรรม นับวันจะมีความสำคัญต่อธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ การใช้บริการแบบนี้มีมากขึ้น เรื่อยๆ ออร์แกไนเซอร์ควรศึกษาดูว่า มีภาษีใดเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไรบ้าง หากปฏิบัติถูกต้อง ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับ

ที่มา : โพสต์ ทูเดย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2551
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี