ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีนักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant)

 

                                       นักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant)

 

    การทำบัญชีเพื่อการจัดการเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและวางแผนภาษี ดังนั้นปัจจัยสำคัญต่อไปที่จะช่วยให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ก็คือ

สมุห์บัญชีหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีของท่าน คือต้องเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี ภาษี ของกิจการ
ของท่านว่าจะต้องควบคุมงานบัญชีอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายภาษี ต้องกระตือรือร้น ที่จะคอยศึกษาว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและมีผลกระทบอะไรแก่กิจการบ้าง

พูดง่ายๆว่าเขาต้องเป็นนักบัญชีมืออาชีพ(Professional Accountant)นั่นเอง

             

โดยทั่วไปกิจการเอ็สเอ็มอีของไทย เจ้าของธุรกิจหรือภรรยาจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการเงิน ถ้างานล้นมือก็จะ
จ้างเด็กเพิ่งจบ ปวช.มาช่วยโดยจะไม่จ้างพนักงานบัญชีระดับปริญญาตรีเพราะประหยัด

ส่วนเรื่องบัญชี หรือ ภาษี ค่อยว่าจ้างสำนักงานบัญชีจัดการให้ โดยจะส่งเอกสารไปและทุกเดือนก็จะมีแบบ
ฟอร์มภาษีมาให้เซ็นต์แล้วสำนักงานบัญชีก็จะจัดการนำส่งให้

พอสิ้นปีกลางปี ก็จะส่งแบบฟอร์มภาษีเงินได้นิติบุคคลมาให้เซ็นต์
ท่านก็เซ็นต์ไปและก็ไม่ได้สนใจว่าเขาทำอะไรให้ท่านเพราะท่านคิดว่าท่านไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไม่รู้เสีย
ด้วยซ้ำว่างบการเงินที่ยื่นให้กรมสรรพากรไปทุกปีนั้นถูกต้องครบถ้วนเพียงใด

การจ้างนักบัญชีระดับปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์ เป็นเรื่องยากเพราะค่าตัวแพงและอยู่ได้ไม่นานก็ลาออก

                
เพราะนักบัญชีมักจะหางานง่าย แต่ถ้าไม่ลาออกก็มักจะอยู่แบบเจ้าแม่แม้กระทั่งเจ้านายก็สั่งไม่ได้ งบการเงิน
ไม่เคยมีให้ดูแบบเดือนต่อเดือน เพราะอ้างว่างานเยอะ จะให้ใช้โปรแกรมบัญชีก็บอกว่ายุ่งยาก เจ้านายถาม
มากก็น้อยใจ ขอลาออก
คนเป็นเจ้านายก็ได้แต่กดดันอยู่ภายในไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะตนเองก็ไม่
รู้เรื่องบัญชี

คำถามก็คือ ทำอย่างไรจึงจะได้บุคลากรทางบัญชีมืออาชีพมาช่วยดูแลกิจการได้ในต้นทุนที่ต่ำแต่ยั่งยืน

เรามาดูตัวอย่างของเอ็สเอ็มอีที่บริหารโดยชาวต่างชาติในประเทศไทยว่าเขาหานักบัญชีมืออาชีพมาดูแล
กิจการของเขาด้วยวิธีใด

ในต่างประเทศเขาจะจ้างพนักงานประจำเท่าที่จำเป็น ส่วนงานที่ไม่ใช่งานหลัก เขามักจะนิยมจ้างผู้บริการ
ภายนอกเข้ามา คนไทยก็เริ่มมีบ้างในปัจจุบันที่เราจ้าง พนักงานทำความ สะอาด รปภ. จากบริษัทฯที่ให้
บริการประเภทนี้โดยเฉพาะ เพราะจะช่วยลดภาระที่ต้องมาฝึกอบรม ควบคุมหรือยิ่งไปกว่านั้นคือการลด
ความความสูญเสียจากการเข้าออกบ่อยของพนักงานประเภทนี้


แม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะเห็นความสำคัญของการมีมืออาชีพเกี่ยวกับกฎหมายบัญชี ภาษี มาช่วยดูแลบัญชีของเขา แต่ขณะที่กิจการยังเล็กอยู่ เขาก็จะประหยัดด้วยการหาบริการบัญชีจากภายนอก มาทำบัญชีให้ทั้งหมดพร้อมทั้งดูแลเรื่องภาษีให้ โดยส่งเอกสารทางด้านบัญชีไปให้ที่สำนักงานของผู้ให้บริการ คล้ายๆกับที่เอ็สเอ็มอีของไทยทำอยู่


สิ่งที่ต่างกันคือเขาจะมีบัญชีชุดเดียว ต้องการเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ประหยัด และเขาจะให้สำนักงานบัญชี
ต้องส่งรายงานงบดุลงบกำไรขาดทุนให้ทุกต้นเดือนของเดือนถัดไป เพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนิน
งานและพัฒนาธุรกิจ

เมื่อกิจการของเขาขยายเพิ่มขึ้นเขาก็จะเริ่มจ้างพนักงานบัญชี และเริ่มทำบัญชีภายในเองด้วยการนำโปรแกรม
บัญชีสำเร็จรูป มาช่วยในการออก อินวอยซ์ บันทึกข้อมูลรับ จ่าย เงิน และโปรแกรมบัญชีฯก็จะช่วยออก
รายงานงบดุล งบกำไรขาดทุนได้โดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาและทันทีที่อยากดู

ถึงแม้ว่าโปรแกรมสำเร็จรูปสามารถช่วยเขาได้ถึงขนาดนี้แต่ชาวต่างชาติเหล่านี้ตระหนักดีว่า เขาจะต้องมีผู้ที่
มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ รู้จริงเกี่ยวกับกฎหมายบัญชีภาษีมาช่วยดูแลบัญชีของเขา
เขายังนิยมที่จะใช้บริการบัญชีจากภายนอกที่เชื่อใจให้เข้ามาดูแลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มาช่วยสอน
และตรวจสอบการทำบัญชีและภาษีของพนักงานบัญชีของเขา โดยเข้ามาเดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง
โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงสามสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของการจ่ายให้พนักงานประจำที่มีประสบการณ์

การที่เขาจ้างมืออาชีพ เขาก็จะแสวงหาประโยชน์จากบริการเหล่านี้อย่างเต็มที่ เขาจะออกแบบรายงาน
ทางการเงินที่เขาต้องการ เพื่อใช้วิเคราะห์ สถานะของกิจการและให้นักบัญชีช่วยวางระบบในโปรแกรม
บัญชีเพื่อให้ได้รายงานตามต้องการและทันเหตุการณ์ทุกเดือน


นักลงทุนต่างชาติมักสนใจหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องบัญชี ภาษี เพื่อดูความถูกต้อง
เพราะสนใจถึงผลกระทบที่จะเกิดกับกิจการของเขา และเมื่อใดก็ตามที่ต้องการทำธุรกิจใหม่ เขาต้องหารือ
เพื่อหาหนทางที่จะทำให้ประหยัดภาษีได้มากที่สุดหลังจากนั้นจึงนำไปวางแผนและเริ่มโครงการใหม่นั้น
หากกิจการของเขาถูกเรียกตรวจจากกรมสรรพากร เขาก็พร้อมที่จะโต้แย้งอย่างตรงไปตรงมา ด้วยเหตุผล
มากกว่าที่จะพยายามสรุปเรื่องด้วยการยอมจ่ายเงินใต้โต๊ะ

เป็นเหตุผลว่าทำไมท่านจึงต้องมีนักบัญชีมืออาชีพเพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้ท่านประสบความ
สำเร็จในการทำบัญชีเพื่อการจัดการเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างยั่งยืน

บทความโดย : ศิริรัตน์ โชติเวชการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์บิซิเนสไทย
รวมบทความบัญชี

จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี หรือทำบัญชีเองดี
นักบัญชี กับความนิยมเรียน "เอ็มบีเอ"
ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
กรมสรรพากรเตือน ขอให้ผู้ทำบัญชีระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน
ทันสมัยในงานบัญชี !!!
ทัศนคติของ SMEs ที่มีต่อสำนักงานบัญชี
ปัญหาและทางออก กรณีนักบัญชี เปลี่ยนงานบ่อย
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจ ต้องผ่านธนาคาร
สถานะทางการเงิน 10 ประการของธุรกิจ
ทำไมต้องรู้เรื่องบัญชี
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
สัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน
Tax Knowledge : ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ข้อมูลบัญชีจำเป็นต่อเจ้าของกิจการอย่างไร
นักบัญชี..เพื่อนซี้..ยันป้าย
อาชีพอิสระนักบัญชี
มูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สิน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย
รายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน
รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
การวางแผนภาษี เงินประกันและเงินมัดจำ สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เตือนผู้ทำบัญชี แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
สภาวิชาชีพบัญชีค้านกฎหมายหุ้น ให้ผู้สอบบัญชีจับผิดผู้บริหารขี้โกง
ดันมาตรฐานบัญชีไทยเทียบสากล สร้างหน้าตาตลาดทุนไทยไม่ขี้เหร่
อัตราค่าปรับในการยื่นภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆจากการส่งเสริมการขาย
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
มาเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกันเถอะ article
หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 article
การเรียนสาขาบัญชีในไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด article