ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีหลายหลายวิธีที่จะเริ่มต้นธุรกิจ

 

 

                                                                  หลายหลายวิธีที่จะเริ่มต้นธุรกิจ  

 

            แต่ละปีมีหลายคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเอง บทความนี้จะให้ข้อแนะนำถึงทางเลือกในการทำธุรกิจที่น่าจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงผลดี และผลเสียของแต่ละวิธีประกอบการตัดสินใจ

วิธีแรก เกิดจากการมีความคิดทางธุรกิจที่ดี

                               

    ความคิดทางธุรกิจที่ดีอาจจะมาจากการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ หรืออาจอยู่ในรูปความคิดดั้งเดิมหรือแนวทาง  ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเป็นช่องว่างในตลาดที่คุณสามารถเติมเต็มได้ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่คุณทำอยู่ ความสนใจหรืองานอดิเรกที่คุณสามารถเปลี่ยนมาทำในเชิงธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เกิดจากอะไรก็ตาม คุณต้องแน่ใจว่าสามารถตอบสนองได้ทั้งความต้องการโดยส่วนตัวของคุณ และความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ ในกรณีนี้ มีคำถามที่คุณต้องหาคำตอบให้กับตัวเองก่อนตัดสินใจคือ

      คุณมีประสบการณ์และความชำนาญอะไรสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจที่คุณจะเลือก 
      มีตลาดไหม มีคนที่ต้องการความคิดคุณไหม ลูกค้าอยู่ทีไหน และเขาจะยอมจ่ายซื้อความคิดคุณหรือไม่ 
      ขนาดของตลาดเป็นอย่างไร และคุณจะเข้าถึงได้อย่างไร 
      ใครคือคู่แข่งสำคัญของคุณ 
      ความคิดของคุณมีอะไรเป็นพิเศษ มีความแตกต่างจากสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมๆ หรือไม่ 
      คุณจะลงทุนอย่างไร 
      คุณจะทำอย่างไรถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น

วิธีที่สอง ทดลองรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่แล้ว

                                                                            

     ผู้เริ่มต้นธุรกิจหลายรายใช้ทางลัด โดยการซื้อธุรกิจที่มีอยู่เดิม หรือการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีรูปแบบทางธุรกิจเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการต้องเริ่มใหม่โดยลำพัง วิธีนี้มีทั้งข้อดี และข้อเสีย

                   ข้อดี

      ง่ายต่อการกู้ยืมเงิน 
      มีการนำเสนอสินค้าและบริการในตลาดแล้ว 
      แผนธุรกิจและวิธีการทางการตลาดถูกจัดวางระเบียบไว้ชัดเจน 
      ช่วยสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในการทำธุรกิจสำหรับการเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี 
      ปัญหาหลายอย่างได้มีการค้นพบและแก้ไขแล้ว 
      บางแฟรนไชส์มาพร้อมกับการสนับสนุนด้านเงินทุนด้วย


                   ข้อเสีย

      ธุรกิจที่ขายกิจการในราคาพิเศษบางแห่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา คุณต้องให้แน่ใจว่าเข้าใจเหตุผลของการขายธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งบางทีคุณอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาที่คุณซื้อไว้เพื่อปรับปรุงให้เกิดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ 
      สิทธิในการที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการขายสินค้าและบริการอันใดอันหนึ่งอาจมีราคาสูงมาก 
      ในกรณีของแฟรนไชส์ บางทีคุณอาจจะพบกับข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคุณต้องยึดติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


วิธีที่สาม รูปแบบเฉพาะ

    บางครั้งการเป็นเจ้าของธุรกิจอาจมาจากวิธีการที่คาดไม่ถึง เช่น การได้รับข้อเสนอให้ซื้อกิจการจากนายจ้าง หรือการได้รับโอกาสในการดูแลธุรกิจของครอบครัว เป็นต้น ในการเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจแบบนี้ก็เหมือนกับรูปแบบอื่นๆ คือ คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสูง ควบคู่กับการที่ต้องมีเงินทุนสำหรับใช้หมุนเวียนในกิจการ และที่สำคัญคุณต้องประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจคุณอย่างระมัดระวัง

                   ข้อดี

      มีการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาสินค้าและบริการ การวางแผน และการทดสอบตลาดมาแล้ว 
      มีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว มีรายได้ที่แน่นอนส่วนหนึ่ง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่ง และยังมีเครือข่ายสำหรับติดต่อที่เป็นประโยชน์ได้ 
      ในกรณีของการซื้อกิจการจากนายจ้าง คุณอาจมีความรู้ ความชำนาญในธุรกิจอยู่แล้วเป็นทุนเดิม


                  ข้อเสีย

      คุณอาจจะต้องมารับภาระปัญหาของคนอื่นต่อ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจ คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้หรือไม่ 
      ในกรณีที่ซื้อกิจการจากนายจ้าง คุณอาจเสียสิทธิประโยชน์ที่คุณเคยได้รับจากการเป็นลูกจ้าง ในขณะเดียวกัน คุณจะต้องแบกภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชี การบริหารบุคลากร และการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น


วิธีสุดท้าย ทำธุรกิจเป็นงานนอกเวลา

     ถ้าลักษณะธุรกิจสามารถทำงานนอกเวลาได้ คุณสามารถตัดสินใจที่จะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ปัจจุบันหรือความรับผิดชอบอื่น และเมื่อธุรกิจไปได้ดี หรือสถานการณ์ทางการงานเปลี่ยนแปลงไป คุณก็อาจจะก้าวเข้ามาทำธุรกิจอย่างเต็มตัว

                   ข้อดี

      คุณยังคงมีรายได้อยู่ขณะที่ธุรกิจของคุณยังไม่แข็งแรงพอ 
      เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์ตอบรับ อินเตอร์เน็ต และ E-mail สามารถช่วยให้ติดต่อกันได้ ถึงแม้คุณไม่ได้อยู่ในเวลานั้น
                  

                   ข้อเสีย

      อาจจะยาก เครียด และเหนื่อยสำหรับคุณที่จะบริหารเวลาที่คุณต้องการใช้ในการทำธุรกิจ 
      อาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่ธุรกิจจะอยู่ตัว 
      คุณอาจต้องเสียภาษีสำหรับรายได้ทั้งสองอย่างในอัตราที่สูงกว่าปกติ (อัตราก้าวหน้า)


     หลายคนมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เพราะคุณยังคงมีรายได้ที่แน่นอนควบคู่กับรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ในทางกฎหมายคุณไม่จำเป็นต้องบอกนายจ้างว่าคุณกำลังทำธุรกิจ ถึงแม้บางแห่งกำหนดไว้ในสัญญาจ้างห้ามไม่ให้พนักงานทำงานอื่น คุณอาจใช้วิธีขอปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่นกว่าเดิมแทน

ที่มา : www.businesslink.gov.uk และ สสว.
จดทะเบียนธุรกิจ

ก้าวแรกของการขายของออนไลน์
เป็นกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
บทเริ่มต้นของนักธุรกิจมือใหม่
กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ
กรรมการกับความผิดทางอาญา
เมื่อซื้อหุ้นแล้วไม่จ่ายค่าหุ้นจะเกิดอะไรขึ้น
ความรับผิดของกรรมการบริษัท
คุณควรมีหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือไม่
คำแนะนำ...สำหรับการตั้งชื่อบริษัท
6 วิธีป้องกันไม่ให้ธุรกิจล่วงเวลาของคุณล้ม
ความผิดพลาด 8 ประการ ของนักธุรกิจมือใหม่
"อ่านตรงนี้ก่อน! ริจะเป็นเถ้าแก่"
ข้อดี /ข้อเสีย ของการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
การโอนหุ้น
เริ่มธุรกิจใหม่ ด้วย “แผนธุรกิจ”
ทำธุรกิจทั้งที ต้องทำให้ดีจนได้ซิน่า!
"อยากจะค้าขาย"
10 วิธีเริ่มธุรกิจแบบ "ฉลาดๆ"
การเลือกหุ้นส่วนนั้นสำคัญไฉน
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนมาเป็นบริษัทจำกัด
5 “สาย”
อยากทำธุรกิจของตนเองต้องทำอย่างไร
คุณก็เป็นเศรษฐีได้
คิดก่อนการตัดสินใจ : คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือยัง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs
โม้ทุนจดทะเบียน + กรรมการไซฟ่อนเงิน
สรุปประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
หุ้น...ลมๆ....แล้งๆ
เริ่มต้นจากเล็ก
คุณสมบัติ 7 ประการของผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ
10 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการกู้เงินจากธนาคารไม่ได้
คำแนะนำในการเลือกรูปแบบของการประกอบธุรกิจ
7 ก้าวที่ 'พลาด' ในการเริ่มธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนกับบุคคลธรรมดา
กระทรวงพาณิชย์โอนเรื่องจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับกรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย สถิติจดทะเบียนธุรกิจเดือน ธันวาคม และ รอบปี 2550
อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองต้องคิดถึงอะไรบ้าง
ก้าวแรกบนถนนธุรกิจ
ใครบ้าง...ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ / ธุรกิจแบ่งเป็นกี่ประเภท
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ข้อควรทราบในการจดทะเบียน article
วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม article
จดทะเบียนธุรกิจ หน้า 2
จดทะเบียนธุรกิจ (หน้า 3)
จดทะเบียนธุรกิจ (หน้า 4)