ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีคิดก่อนการตัดสินใจ : คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือยัง

 

                                   คิดก่อนการตัดสินใจ : คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือยัง

 

   การเริ่มต้นธุรกิจใหม่เป็นเรื่องที่ทั้งน่าตื่นเต้นและเป็นที่คาดหวังสำหรับผลตอบแทน แต่ก็เป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ความสำเร็จของธุรกิจคุณส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติ ทักษะ และความชำนาญของคุณ ข้อแนะนำในคอลัมน์นี้จะเป็นบททดสอบได้อย่างดีว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือยัง

                     

บททดสอบแรก คุณต้องถามตัวเองเกี่ยวกับข้อเท็จจริงประจำวัน ได้แก่

  การเสียสละชีวิตส่วนตัว คุณพร้อมหรือยังที่จะทำงานหนักและใช้เวลาส่วนใหญ่กับงาน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 
  ความไม่มั่นคงทางการเงิน คุณรับได้ไหมกับการที่อาจจะต้องสูญเสียเงินลงทุนและทรัพย์สินที่คุณมีทั้งหมดไปกับธุรกิจ ถ้าไม่ประสบความสำเร็จ 
  การสูญเสียสวัสดิการจากงานประจำ คุณพร้อมหรือยังที่ต้องสูญเสียสวัสดิการต่างๆ ที่เคยได้รับกรณีทำงานประจำ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล วันหยุดประจำปี หรือสิทธิต่างๆ ที่ได้รับเมื่อออกจากงาน 
  ความกดดันจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ครอบครัวและคนใกล้ชิดของคุณยอมรับและสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างเต็มที่หรือยัง 
  ความโดดเดี่ยว คุณพร้อมหรือยังที่จะยอมรับความโดดเดี่ยวที่อาจเกิดขึ้นในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบอย่างลำพัง นอกจากว่า คุณจะสร้างเครือข่ายที่จะช่วยกันผลักดันภาระของคุณร่วมกัน

บททดสอบที่สอง คุณต้องตรวจสอบคุณภาพความเป็นผู้ประกอบการของคุณว่ามีมากน้อยเพียงไร ได้แก่

  ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความมั่นใจในสินค้าและบริการของคุณมีเพียงพอหรือยัง 
  ความมุ่งมั่น ความเชื่อที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณเองเป็นสำคัญ มากกว่าปัจจัยภายนอกและสิ่งที่ผู้อื่นกระทำ 
  ความเป็นผู้ริเริ่ม คุณต้องมีความสามารถในการคิดริเริ่ม และผลักดันในเชิงรุก ที่สามารถทำงานโดยไม่ขึ้นอยู่กับใคร 
  การมีวิจารณญาณที่ดี  คุณต้องเป็นคนที่เปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่น แต่ยังคงยึดในวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างเหนียวแน่น 
  ความอดทน ความสามารถในการที่จะยังคงยืนหยัดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ

บททดสอบที่สาม คุณต้องตรวจสอบทักษะทางธุรกิจที่คุณมีในด้านต่างๆ ได้แก่

             

  ด้านการเงิน หมายความถึง การมีแผนการไหลเวียนเงินสดที่ดี การจัดการสินเชื่อ และการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับธนาคารและนักบัญชีของคุณ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณต้องมีความสามารถในการวางแผนระยะยาวสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการกำหนดบุคลากร วัตถุดิบ และกระบวนการที่ต้องการเพื่อปฎิบัติตามแผนนั้น 
  การบริหารจัดการบุคลากร เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง การสร้างแรงจูงใจ และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การวางแผนธุรกิจ  คุณต้องมีความสามารถในการประเมินจุดอ่อน และจุดแข็งของธุรกิจ เพื่อกำหนดเป็นแผนธุรกิจที่เหมาะสม 
  ทักษะด้านการตลาด วิธีการด้านการตลาดที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ตลาด ตลอดจนกำหนดจุดขายสำหรับสินค้าและบริการของคุณได้ 
  การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ คุณต้องมีความสามารถที่จะรู้ว่าใครคือซัพพลายเออร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ด้วยดี และต้องรู้วิธีที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ 
  เทคนิคในการขาย  ยอดขายคือการอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ คุณต้องรู้จักที่จะกำหนดว่าใครคือลูกค้าคนสำคัญ และพวกเขาต้องการอะไร สามารถที่จะนำเสนอและอธิบายสินค้าและบริการของคุณได้อย่างเข้าใจและจูงใจ

บททดสอบที่สี่ คุณต้องทำการวิจัยตลาดและคู่แข่งขันอย่างระมัดระวัง

    ในหลายกรณีที่ธุรกิจล้มเหลวเพราะใช้เวลาน้อยเกินไปกับการทำวิจัยถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจในตลาด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาและเงินทุนที่คุณมี อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะหลากหลายวิธีสำหรับการวิจัยตลาด อาทิ การถามความเห็นจากเพื่อนๆ การพูดคุยกับผู้ที่ติดต่อประสานงานกันในธุรกิจ การสำรวจ การสอบถามลูกค้าของสินค้าที่เป็นคู่แข่งว่าเขาต้องการให้ปรับปรุงอะไรบ้าง ทำการทดสอบสินค้าและบริการกับกลุ่มเป้าหมายน คอยติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง หรือแม้แต่การให้ความสำคัญกับการศึกษา หาข้อมูลประชากรและข้อมูลทางเศรษฐกิจให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งการทำวิจัยตลาดจะต้องตอบคำถามหลักที่เป็นหัวใจความสำเร็จของธุรกิจ ได้แก่

  สินค้าและบริการของคุณเป็นที่พอใจกับตลาดหรือสร้างความต้องการใหม่ให้กับตลาดหรือไม่ 
  คุณสามารถกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้หรือเปล่า 
  สินค้าและบริการของคุณไม่ตกรุ่นใช่ไหม 
  สินค้าและบริการของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น และเหนือกว่าคู่แช่งใช่ไหม 
  สถานะทางการแข่งขันของสินค้าและบริการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับต่างประเทศเป็นอย่างไร 
  สินค้าของคุณปลอดภัยดีหรือไม่ 
  สินค้าและบริการของคุณไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ใช่ไหม 
  คุณสามารถขายสินค้าและบริการของคุณในราคาที่มีกำไรเพียงพอต่อการอยู่รอดทางธุรกิจหรือเปล่า

บททดสอบที่ห้า คุณต้องตรวจสอบดูความมั่นคงทางการเงิน

    เนื่องจากไม่มีหลักประกันใดจะบอกได้ว่าธุรกิจของคุณจะสามารถทำเงินได้ในทันทีทันใด ดังนั้น คุณต้องมี ทุนสำรอง สำหรับเผื่อไว้ใช้จ่ายหลายเดือนกรณีที่ไม่มีรายได้เข้ามา ที่สำคัญคุณต้องเผชิญกับความจริงเกี่ยวกับเงินลงทุนของคุณว่า ถ้าเงินยังไม่พอ คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้น จริงๆ แล้วมีแหล่งเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจที่หลากหลาย รวมไปถึงการกู้เงินจากธนาคาร การขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชี การร่วมลงทุน การกู้ยืมเงินจากสถาบันให้กู้ยืมเอกชน หรือการกู้เงินนอกระบบ

ที่มา : www.businesslink.gov.uk
จดทะเบียนธุรกิจ

ก้าวแรกของการขายของออนไลน์
เป็นกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
บทเริ่มต้นของนักธุรกิจมือใหม่
กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ
กรรมการกับความผิดทางอาญา
เมื่อซื้อหุ้นแล้วไม่จ่ายค่าหุ้นจะเกิดอะไรขึ้น
ความรับผิดของกรรมการบริษัท
คุณควรมีหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือไม่
คำแนะนำ...สำหรับการตั้งชื่อบริษัท
6 วิธีป้องกันไม่ให้ธุรกิจล่วงเวลาของคุณล้ม
ความผิดพลาด 8 ประการ ของนักธุรกิจมือใหม่
"อ่านตรงนี้ก่อน! ริจะเป็นเถ้าแก่"
ข้อดี /ข้อเสีย ของการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
การโอนหุ้น
เริ่มธุรกิจใหม่ ด้วย “แผนธุรกิจ”
ทำธุรกิจทั้งที ต้องทำให้ดีจนได้ซิน่า!
"อยากจะค้าขาย"
10 วิธีเริ่มธุรกิจแบบ "ฉลาดๆ"
การเลือกหุ้นส่วนนั้นสำคัญไฉน
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนมาเป็นบริษัทจำกัด
5 “สาย”
อยากทำธุรกิจของตนเองต้องทำอย่างไร
คุณก็เป็นเศรษฐีได้
หลายหลายวิธีที่จะเริ่มต้นธุรกิจ
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs
โม้ทุนจดทะเบียน + กรรมการไซฟ่อนเงิน
สรุปประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
หุ้น...ลมๆ....แล้งๆ
เริ่มต้นจากเล็ก
คุณสมบัติ 7 ประการของผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ
10 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการกู้เงินจากธนาคารไม่ได้
คำแนะนำในการเลือกรูปแบบของการประกอบธุรกิจ
7 ก้าวที่ 'พลาด' ในการเริ่มธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนกับบุคคลธรรมดา
กระทรวงพาณิชย์โอนเรื่องจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับกรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย สถิติจดทะเบียนธุรกิจเดือน ธันวาคม และ รอบปี 2550
อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองต้องคิดถึงอะไรบ้าง
ก้าวแรกบนถนนธุรกิจ
ใครบ้าง...ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ / ธุรกิจแบ่งเป็นกี่ประเภท
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ข้อควรทราบในการจดทะเบียน article
วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม article
จดทะเบียนธุรกิจ หน้า 2
จดทะเบียนธุรกิจ (หน้า 3)
จดทะเบียนธุรกิจ (หน้า 4)