ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีศิลปะของการอยู่ด้วยกัน

 

                                                                          ศิลปะของการอยู่ด้วยกัน

 

ในการอยู่ร่วมกันของคนเรา ความขัดแย้งมากมายหลายประการอาจเริ่มต้นจาก “บุคลิกภาพไม่พึงประสงค์”

ในตัวคนเราทุกคนต่างก็มีด้านที่น่ารักและไม่น่ารัก น่าคบและไม่น่าคบ น่าอยู่ใกล้และน่าหนีให้ไกล น่าประทับใจและน่ารังเกียจ

การอยู่กับคนอื่น เรามีหน้าที่ “ลดความน่ารังเกียจ” และเพิ่มความน่าคบ เพิ่มแรงดึงดูดมากกว่าเพิ่มความกดดัน เพื่อให้คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้สานประโยชน์และสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นได้อีกมากมายหลายประการ

                 

แต่หากเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งกันเสียแล้ว ก็ไม่นำไปสู่อะไรที่สร้างสรรค์เลย นอกจากความขัดแย้งที่มากยิ่งขึ้น

ว่าแต่ “บุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์” นั้นเป็นอย่างไร?

แฮรี สแต็ค ซัลลิแวน นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้อธิบายบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดลักษณะของบุคลิกภาพที่เป็นปัญหาไว้ 6 ประเภทคือ

1.ประเภทหมกมุ่นอยู่กับตนเอง

บุคคลประเภทนี้มักจะท้อแท้ ผิดหวังง่าย มีความเจ็บแค้นในใจ และคิดว่าตนถูกเข้าใจผิดเสมอ สำหรับสาเหตุแห่งบุคลิกภาพประเภทหมกมุ่นอยู่กับตนเองนี้ เป็นเพราะว่าบุคคลประเภทนี้ ผิดหวังในสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นมาตั้งแต่เยาว์วัยและถูกกระทำซ้ำซ้อนมาจนฝังใจจำ

2.ประเภทไม่สุงสิงกับใคร

บุคคลประเภทนี้มักจะมีความรู้สึกว่าทำบุญกับใครไม่ขึ้น มักจะน้อยใจ สาเหตุแห่งบุคลิกภาพประเภทนี้ อาจจะเป็นเพราะไม่ได้รับความรักหรือไม่มีใครรักในวัยเด็ก ผลจึงสืบเนื่องมาจนถึงวัยอื่นๆ ต่อๆ มา

3.ประเภทต้องพึ่งพาคนอื่น

บุคคลประเภทนี้มักจะไม่มีความคิดเป็นของตนเอง คอยปฏิบัติตามคำแนะนำของคนอื่น ต้องยึดหรือพึ่งพาคนอื่นเป็นหลัก สาเหตุแห่งบุคลิกภาพประเภทนี้ อาจเป็นผลจากการเลี้ยงดูของบิดามารดาที่แสดงอำนาจเหนือเด็กตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กและวัยเยาว์

4.ประเภทไม่เป็นมิตรกับใคร

บุคคลประเภทนี้ไม่ประสงค์จะคบหาสมาคมกับใคร อารมณ์มักจะขุ่นมัว หงุดหงิด สาเหตุแห่งบุคลิกภาพประเภทนี้ มักจะเป็นเพราะบิดามารดาเคี่ยวเข็ญและเอาใจใส่ดูแลบุตรธิดา เพื่อหวังจะให้ได้ดีมากเกินไป อีกทั้งบิดามารดามักจะไม่พอใจ และไม่สนใจเกี่ยวกับผลการกระทำหรือผลงานใดๆ ของบุตรธิดาของตน

5.ประเภทชอบคัดค้าน

บุคคลประเภทนี้ มักจะเถียง ชอบคัดค้าน สาเหตุแห่งบุคลิกภาพประเภทนี้ เป็นเพราะชอบเรียกร้องความสนใจเมื่อครั้งยังอยู่ในวัยเด็ก และเมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็ยังคงใช้วิธีการเดิมและมักจะใช้วิธีคัดค้าน เมื่อรู้สึกว่าความสุข ความปลอดภัยของตนนั้นกำลังถูกคุกคาม

แต่ความรู้ในเรื่องนี้ ก็ไม่ช่วยแก้ไขอะไร จริงไหมคะ หากรู้แล้วเฉยๆ ไม่นำไปสู่แรงบันดาลใจที่จะแก้ไขบุคลิกติดลบของตัวเอง หรือของคนอื่นด้วยความปรารถนาดี

ความรู้เรื่องนี้สำหรับดิฉันแล้ว ถือว่ามีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจว่า คนเรานั้นต่างเบ้าหลอม ต่างที่มา และผลที่เป็นอยู่ในเวลานี้ ก็เกิดจากเหตุที่เป็นมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน ฉะนั้น แทนที่จะด่วนถือสาหาความและต่อยอดความขัดแย้งให้บานปลายมากไปกว่าเก่า จำเป็นที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องหยุด เพื่อลดการกระทบกระทั่ง และค่อยๆ คิดหาหนทาง คลี่คลายความขัดแย้งที่มีนั้น

ในชีวิตของคนเรานี้ มีความจริงหรือสัจธรรมแห่งชีวิตอยู่ 6 ประการ เพื่อให้เราเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีเรี่ยวแรงที่จะทำงานด้วยกัน คบหากัน หรืออยู่ร่วมกันได้โดยไม่ท้อถอย

ทั้ง 6 ประการดังกล่าวได้แก่

1.มนุษย์เติบโตมาจากภูมิหลังที่ต่างกัน จึงทำให้มนุษย์ไม่เหมือนกัน เราจะคาดคั้นบีบบังคับให้ทุกคนคิดอย่างเดียวกัน พูดทำนองเดียวกัน หรือแสดงออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันคงไม่ได้

2.ไม่มีใครที่ดีที่สุดหรือเลวที่สุดแต่เพียงอย่างเดียว ทุกคนมีทั้งดีและเลว ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักเขาดีเพียงพอหรือไม่ แล้วเราพอที่จะให้อภัยหรือชื่นชมผลกระทำของเขาได้หรือเปล่า

3.มนุษย์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจงอย่าประเมินผู้อื่นต่ำ อย่าดูถูกเหยียบย่ำผู้อื่น แต่จงชี้แนะวิธีทำงานที่ดีกว่าเพื่อให้เขาค้นพบการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น

4.มนุษย์จะทำได้หากได้รับโอกาส และจะทำได้ดียิ่งขึ้นหากมีกำลังใจได้รับคำชมและคำชี้แนะ จึงแทนที่จะเล่นงานหรือชิงชัง ก็เปลี่ยนเป็นเมตตา ชี้แนะ ให้โอกาส ด้วยความอดทนและมีความหวังต่อกัน

5.คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การประเมินจากผู้อื่น เขาจะถูกประเมินอยู่ตลอดเวลา เขาจะเป็นคนดีเมื่อมีเสียงชื่นชมมากกว่าเสียงสาปแช่ง และสุดท้ายเมื่อเขาจากโลกไป โดยเสียงที่ประเมินครั้งสุดท้ายจะเป็นการประเมินผลงานรวมตลอดชีวิตของบุคคลนั้น ทุกๆ วันจึงควรดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และฝักใฝ่ในทางดีงาม

6.มนุษย์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดต้องมีทั้งความดี ความเก่ง และโอกาส จะสำเร็จหรือล้มเหลวล้วนเป็นฝีมือของเหล่ามนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น

ทั้งหมดที่เล่ามานี้ ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นอย่างชัดๆ ว่า โดยพื้นฐานแล้วคนเราต่างกันมาก ฉะนั้นจะให้คิด พูดทำ แสดงออก วางตัว เหมือนๆ กันไปเสียทั้งหมดก็คงไม่ได้ แต่จะต้องช่วยกันวางมาตรฐานของการคิด พูด ทำ และแสดงออก สังคมมนุษย์จึงเกิดมีวัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี และมารยาทขึ้นมาไงคะ

พอมีตัวบทกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้ว คนที่ไม่ทำตามย่อมถูกประณามโดยกฎเกณฑ์นั้นๆ เป็นเครื่องวัด มิใช่ประณามเอาตามอำเภอใจของใครคนใดคนหนึ่ง

พูดง่ายๆ ว่า ศิลปะของการอยู่ด้วยกันให้ผาสุกทุกระดับนั้น จะต้องคำนึงถึงกฎ กติกา มารยาท เพื่อที่คนเราซึ่งต่างที่มา ผิดแผกแตกต่างกันทางความคิด และถูกหล่อหลอมมาอย่างถูกๆ และผิดๆ ต่างกันไปนั้น ได้มีเบ้าหลอมเบ้าเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมและเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น ไม่ถือเอากติกาหรือเงื่อนไขของใครคนใดคนหนึ่งเป็นใหญ่

บ้าน...ที่ใครสักคนวางตนเป็นใหญ่ แล้วใช้กฎระเบียบตามอำเภอใจ โดยที่คนอื่นไม่ได้รับรู้หรือมีส่วนร่วม บ้านนั้นก็ขาดความสุข มีแต่ความขัดแย้งกับความทุกข์

                

 

ที่ทำงานใดก็ตาม ที่มีใครบางคน “เป็นใหญ่” แล้วกำหนดให้คนอื่นพูด คิด ทำ หรือเป็นอย่างที่ตัวเองอยากจะให้เป็น อยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็คงต้องลาออกไป

บ้านเมืองก็เหมือนกันค่ะ ไม่รับฟังกัน ไม่เจรจากัน ต่างก็ถือแต่เงื่อนไขของตัวเอง ย่อมนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่มีจุดจบ หรือจบก็คงจบแบบไม่สวย

โปรดยอมรับและเคารพ “ความต่าง” แล้วช่วยกันหาทางเพิ่ม “ความเหมือน” ที่เกิดจากการยอมรับและความยินยอมพร้อมใจจะดีกว่าค่ะ ทำเช่นนี้ได้ ไม่ว่าในสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ ก็จะมีแต่ความราบรื่นและรื่นรมย์

บทความโดย : อ.ประณม ถาวรเวช  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตเพาเวอร์

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551
รวมแนะนำบทความดีๆ

ทำไมผมถึงต้องกราบยาม
ครูกับนักเรียน
10 ไอเดียออมเงินง่ายๆ แต่ได้ผลดี
จะดีแค่ไหนที่เรารู้ว่า ยังมีคนที่คอยดูแล และเป็นที่พึ่งได้เสมอ
คลิปโฆษณาซึ้งๆ "เพราะอนาคตเด็กควรค่าแก่การเสียสละ"
10 นิสัยดีๆที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาด
10 สิ่งที่ผู้ชนะชอบทำ
มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ยามเกษียณ
ค่าของเงิน
Castaway คนติดเกาะ!! ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง
ฝึกนิสัยที่ดี จาก 5 ห้องในบ้าน กับ 'อนันต์ อัศวโภคิน' แห่งแลนด์แอนด์เฮาท์
สูตรออมเงินอย่างได้ผล
แรงบันดาลใจ เพื่อค้นหาตัวเอง
ความไว้ใจ
สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานกำลังมาถูกทาง
ก็ยังดีกว่า
พุทธสถาน สถานที่สำคัญทางศาสนา ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ
ทำอย่างไร ให้ได้งานทั้งคุณภาพและปริมาณ
เพื่อลูก...
นิทาน เรื่องน้ำกับทิฐิ
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย
ชาวนากับลาแก่
พระคุณครู...ไม่มีวันเกษียณ
ข้อคิดตามหลักพุทธวจน เพื่อนำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต
มือของแม่
เข้าใจชีวิต
"บทเรียนมีคุณค่าจากผู้สูงอายุ"...แนะนำให้สอนลูกหลาน
โรคแพ้ไม่เป็น
การลงโทษของพ่อ
จดหมายของพ่อ
สะกิดต่อมแมน...เปิดตำราการเป็นสุภาพบุรษยุคใหม่
6 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขัดสน
พ่อ...ผู้ชายที่ผมเคยเกลียด
ชีวิตคู่ กับ การทำธุรกิจ
ให้ยืมอย่างไร ตัวเราถึงไม่เจ็บปวด
รวมสุดยอด แรงบันดาลใจ
Book Of The Year : หนังสือที่คนดังได้อ่านในปี’54 แล้วประทับใจ
วิธีดูคน อ่านคน จากสามก๊ก
ความทะนงตนของแมลงวัน
คนมีเสน่ห์
จะเข้มแข็ง...หรือจะอ่อนแอ
ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้า
10 วิธีในการคิดต่างตามแบบแอปเปิล
ใช้บัตรเครดิตอย่างไร ไม่ให้เดือดร้อน
ระวังภัย!... “แก๊งโจรกรรมรถ”
ถามเถิดจะเกิดผล
แฉกลโกงใหม่ ! ...ภัยจาก แก๊งค์ Call Center
กำลังใจ
ทำอย่างไรให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา
Save Big - แนะวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต
ลัทธิบริโภคนิยม
จับมือฉัน (Hold My Hand)
"คุณเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือไม่ ? "
อยากได้เงินเดือนขึ้นทำอย่างไรดี
คุณค่าของคน : อยู่ที่ตัวเอง (นายสตีฟ จอบส์)
วิธีเอาชนะ...ความขี้เกียจ
ถ้าคุณเป็นหนี้ต้องทำอย่างไร
คนรวยด้วยการทำงาน
ทำอย่างไรในเมื่อคุณเกิด...ไม่มีความสุขในการทำงาน
ทำอย่างไรให้รวย
เพื่ออะไร...
งานทรมานกับงานในฝัน
ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง
ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้
แก้วที่ไม่เคยพอ
เค้าว่ากันว่า...(เรื่องเปรียบเทียบระหว่างหนังสือกับความรัก)
เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ประทับใจ
ใบลาออกจากความทุกข์
พฤติกรรมที่นำสู่ความสุข
วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
วิธีปฎิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่าน
ทำยังไงดี เมื่อเงินออมไม่มี เงินที่เป็นหนี้ก็ยังไม่หมด
ชีวิตนี้...ยังมีทิศตะวันออก
"เราควรเอาใจใส่ในงาน...แต่ไม่นำงานมาใส่ในใจ"
" เด็กขี้ขโมย"
สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
การเงินกับผู้หญิง
พ่อครับ...ผมขอโทษ
พ่อแห่งศตวรรษ (Father of the century)
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ได้ดี
นิทานของพ่อ
เงินที่หล่นหาย
10 หนทางสู่ความสำเร็จจากนักธุรกิจดัง
วางแผนการเงิน เรื่องของคนทุกวัย
คุณเคยดูถูกคนอื่นว่าแย่กว่าคุณบ้างหรือไม่
บทเรียนชีวิตจาก "ไมเคิล แจ็คสัน" ในแง่การใช้เงิน
วิธีคิดเมื่อต้องเป็นผู้แพ้
ออมสินเวลา
แก้ปัญหาหนี้ด้วยสติ
วางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
ปัญหามีให้สู้ ไม่ใช่ให้ถอย!!!
ความซื่อสัตย์
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
Clip ลุกขึ้น!! อีกครั้ง...กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้
ทำอย่างไรเมื่อ (ใจ) เป็นหนี้
หนุ่มบ้านนอก
คาถาหัวใจเศรษฐี
สัญญาณอันตรายที่เตือนว่า...คุณต้องปรับปรุงทักษะการฟังของคุณ
เคล็ดลับดีๆ..เพื่อเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่
สูตรเศรษฐี
เงินสดทันที หรือหนี้สินทันใด
"หมาไล่เนื้อ"
" แนะอย่างไร…ให้น่าฟัง "
เดินตามฝัน...ของคุณ
จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง (Auto - Suggestion)
" ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเติบโต "
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีทำให้คนที่เราเกลียดหายไปจากโลกนี้ (แบบพุทธ)
สิ่งที่พระพยอมเสียใจที่สุดในชีวิต
"โกรธ" หรือ "โมโห" อย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญา
เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน
วิธีปลดหนี้
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นเป้าเลย์ออฟ
9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน
ทำบัญชีรับ-จ่าย แล้วไม่จนจริงหรือ
คุณค่าของการมองกันในแง่ดี
เวลากับการตัดสินใจ
ปัญหาหนี้สินในครอบครัว
หมดหวัง..ท้อแท้ในชีวิต..คิดอย่างไรให้ใจสู้..
วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่างมีไอเดียแบบเฉพาะตัว
การมีเงินออม
ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย
เคล็ดลับ เติมกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต
ความแตกต่างที่โดดเด่น 10 ประการ ระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
พวก"อีโก้"สูงมาทางนี้ มีนิทานจะเล่าให้ฟัง
จัดการอย่างไรกับอารมณ์โกรธ
อุปสรรคของชีวิต
ทำอย่างไรดี เมื่อถูกเลิกจ้าง
วิธีสร้างความประทับใจในฉับพลัน
ข้อคิดดีๆ เมื่อมองต่างมุม
เมื่อมาถึงทางตันแห่งชีวิต
8 เคล็ดลับใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเอง
คำสอนดีๆ จากแม่
สร้างตนเองให้มีเครดิตด้วยบุคลิกดีๆ
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงาน
มั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”
6 ข้อคิดดีๆจากนิทานอีสป ที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
ของขวัญชุดพิเศษ
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
5 เทคนิคพิชิตใจนาย
3 สิ่งในชีวิตเรา ที่เราไม่สามารถเรียกร้องให้กลับมาได้
5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม !
สูตรเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิต ด้วยวิธีสร้าง...กำลังใจ
อิฐสองก้อนที่ไม่ดีในตัวคนเรา
โรคเบื่องาน...ต้องแก้ที่ความคิด
ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย
มรดกของพ่อ
เชือก กับ ปัญหา
คุณธรรม 8 ประการ
อนุสรณ์แห่งความล้มเหลว
"จงอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง"
ถั่วในมือลิง
เศรษฐี กับ สีเขียว
ทำอย่างไร เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงาน
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี
คำไหนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
กฎของเมล็ดพันธุ์ (The Apple Tree )
วิธีทำให้ชีวิตเบาขึ้น โล่งขึ้น สบายขึ้น
คติดีๆ เตือนตัวเองให้ก้าวหน้า
22 เคล็ด(ไม่)ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น
เคล็ดลับสอนหญิง...การครองคู่
คิดแบบนี้...ถึงรวย
สอนเด็กให้ใช้เงินเป็น และรู้จักออม
สายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
วางแผนเพื่อการเกษียณ (1)
“เมื่อฉันแก่ตัวลง”
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้
คิดสุข ทุกข์จาง
พ่อสอนลูกสาว
ฤาจะเป็นดั่งน้ำเต็มแก้ว
คำสอนของอาจารย์พ่อ
แม่โกหกผม
บทความเรื่อง "พ่อสอนลูก"
เรียนอย่างไรให้เก่ง
“เงินๆ ทองๆ” คำถามที่ต้องตอบก่อนใช้ชีวิตคู่
คิดให้ดีใช้ให้เป็น
คิดบวก ย่อมได้บวก
วิธีการอ่านและวิเคราะห์จิตใจคน
ความสุขจากการไม่มี
ทำไมไม่ก้าวหน้าเสียที
วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
12 นิสัยไม่ดี ที่ทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว
ชีวิตคุณย่ำแย่จริงหรือ
เฉื่อยชาพาล้มเหลว
โชคดี ที่มีความทุกข์
ความสุขจากจินตนาการ
ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน
เพิ่มไฟทำงานกันดีไหม
8 นิสัยช่วยให้เป็นเศรษฐีเงินล้าน
ทำงานเพื่อยังชีพ หรือมีชีวิตเพื่องาน
11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข
จงสู้ๆ...อย่าท้อ
เงินซื้อความสุขได้จริงหรือ
ไม่มีใครเกิดมา ไร้ค่า . . .
ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ
ยาสามัญประจำใจ
เก็บเงินทำได้...แถมง่ายนิดเดียว
วิธีอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ
อยากมีความสุข...จงทำตัวเหมือนน้ำ
ข้ออ้างยอดนิยม
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
ทำอย่างไรให้ลูกน้องรัก
ทำยังไง ให้รักงานที่ทำ
สุภาษิตสอนนาย
วิธีทำงานให้สนุก
" ทำไมต้องยอมแพ้ "
วิธีทำตัวให้เป็นคนเด่นอย่างง่ายๆ
คัมภีร์จีน..ว่าไว้....!!
เปลี่ยน"ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา"
สูตรการคบเพื่อน
นิยามเพื่อนกับคำสอนของพ่อ
ฝึกสมองให้ไบร์ทด้วย 9 เทคนิค
“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน
12 วิธีวางแผนใช้เงินอย่างฉลาด
"วันหนึ่งที่พ่อต้องปล่อยหนูไป"
เรื่องเล่าจากหญิงชรา เรื่องดีๆที่น่าอ่าน
ความสุข ๕ ขั้น
6 Signs You Are In The Wrong Job
ทำอย่างไร…เบื่องานสุดๆ
ตั้งสติ เก็บสตางค์
ยังไม่จน...อยู่อย่างจน...จะไม่จน
ความก้าวร้าว
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง
ความสุขอยู่ตรงไหนกันแน่
ภาวะเสี่ยงทางการเงินของคนไทย
ถูกนินทาว่าร้าย คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์
ชายชรา กับ ลังเหล็ก
ไม่เป็นไร ใคร ๆ เขาก็ทำกัน
วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง
10 วิธีหยุดนิสัยชอบแก้ตัว
6 วิธีรักษาความนับถือตัวเองในออฟฟิศ
พ่อสอนลูก
ทำงานแบบไหน เจ้านายจึงจะปลื้ม
อยากเป็นคนเก่งต้องทำอย่างไร..." 7 Thinking method to be genius "
ลดลงแต่กลับได้มากขึ้น
หนทางสู่ความสำเร็จ
โรคจน : ความยุ่งยากทางการเงิน : ปัญหาสุขภาพจิต
10 แบบไทยๆ ที่ไม่น่านิยม
หลากหลายข้อคิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
8 วิธีดับอารมณ์ร้อน
โรคชอบเปรียบเทียบ
พ่อครับ...ผมขอยืมเงินสองร้อยครับ
วิธีการ...ลดความขัดแย้งในครอบครัว
อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง
คุณทำได้...หากคุณคิดว่า...คุณทำได้
พูดจาอย่างไร...ให้สง่างาม
สมประสงค์ แต่ไม่สมปราถนา
"ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร"
เทคนิคการคลายเครียด
มนุษย์สัมพันธ์สร้างความสุข
7 วิธีรับมือการทะเลาะกัน
อย่าสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ขึ้นเงินเดือนสักที
เมื่อชีวิตเกิดความทุกข์
วิธีหา "ความสุข" ให้กับตนเอง
คู่นั้นสำคัญไฉน
ตามล่า....หาความสุขในที่ทำงาน
เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง
เงินกับความสุข
วางแผนการเงินเมื่อเริ่มทำงาน
คำอธิษฐาน 10 ประการ
9 วิธีทำงานกับ "คนที่ไม่ชอบหน้า" article
ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพภายใน article