ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีกระทรวงพาณิชย์โอนเรื่องจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับกรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

          กระทรวงพาณิชย์โอนเรื่องจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับกรุงเทพมหานคร และ อบจ.

 

                 กระทรวงพาณิชย์โอนอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครบทุกประเภทแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจ

     นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์   ได้ออกประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจทุกประเภทสามารถจดทะเบียนพาณิชย์กับสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่เพียงแห่งเดียวแทนที่เดิมต้องแยกไปจดทะเบียนพาณิชย์ใน แต่ละประเภทกับหน่วยงานหลายแห่ง เช่น การจดทะเบียนพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ จะต้องจดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ

(1) การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

(2) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

(3) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(4) การบริการทางอินเทอร์เน็ต   

(5) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(6) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(7) การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

(8) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

(9) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

(10) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

(11) การให้บริการตู้เพลง

(12) โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

สำหรับพาณิชยกิจนอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องจดทะเบียนที่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งทำให้ประชาชนผู้ประกอบพาณิชยกิจเกิดความสับสน และเป็นภาระอย่างมาก

ประกาศการโอนอำนาจหน้าที่การรับจดทะเบียนพาณิชย์ฉบับดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป หลังจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับพาณิชยกิจทุกประเภท โดยเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะรับจดทะเบียนพณิชยกิจเพิ่มขึ้นได้ทันที แต่สำหรับกรุงเทพมหานครจะมีความพร้อมและเริ่มดำเนินการรับ จดทะเบียนพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ดังนั้นในระหว่างที่กรุงเทพมหาครยังไม่พร้อมดำเนินการรับจดทะเบียนพาณิชย์นั้น ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครที่ประสงค์จะจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทหนึ่งประเภทใด ใน 12 ประเภทข้างต้น ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 หรือส่วนบริการจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามเดิมไปพลางก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ที่มา : กองนิติการ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4731 ฉบับที่ 13 / 7  มีนาคม  2551

 
จดทะเบียนธุรกิจ

ก้าวแรกของการขายของออนไลน์
เป็นกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
บทเริ่มต้นของนักธุรกิจมือใหม่
กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ
กรรมการกับความผิดทางอาญา
เมื่อซื้อหุ้นแล้วไม่จ่ายค่าหุ้นจะเกิดอะไรขึ้น
ความรับผิดของกรรมการบริษัท
คุณควรมีหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือไม่
คำแนะนำ...สำหรับการตั้งชื่อบริษัท
6 วิธีป้องกันไม่ให้ธุรกิจล่วงเวลาของคุณล้ม
ความผิดพลาด 8 ประการ ของนักธุรกิจมือใหม่
"อ่านตรงนี้ก่อน! ริจะเป็นเถ้าแก่"
ข้อดี /ข้อเสีย ของการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
การโอนหุ้น
เริ่มธุรกิจใหม่ ด้วย “แผนธุรกิจ”
ทำธุรกิจทั้งที ต้องทำให้ดีจนได้ซิน่า!
"อยากจะค้าขาย"
10 วิธีเริ่มธุรกิจแบบ "ฉลาดๆ"
การเลือกหุ้นส่วนนั้นสำคัญไฉน
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนมาเป็นบริษัทจำกัด
5 “สาย”
อยากทำธุรกิจของตนเองต้องทำอย่างไร
คุณก็เป็นเศรษฐีได้
หลายหลายวิธีที่จะเริ่มต้นธุรกิจ
คิดก่อนการตัดสินใจ : คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือยัง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs
โม้ทุนจดทะเบียน + กรรมการไซฟ่อนเงิน
สรุปประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
หุ้น...ลมๆ....แล้งๆ
เริ่มต้นจากเล็ก
คุณสมบัติ 7 ประการของผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ
10 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการกู้เงินจากธนาคารไม่ได้
คำแนะนำในการเลือกรูปแบบของการประกอบธุรกิจ
7 ก้าวที่ 'พลาด' ในการเริ่มธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนกับบุคคลธรรมดา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย สถิติจดทะเบียนธุรกิจเดือน ธันวาคม และ รอบปี 2550
อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองต้องคิดถึงอะไรบ้าง
ก้าวแรกบนถนนธุรกิจ
ใครบ้าง...ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ / ธุรกิจแบ่งเป็นกี่ประเภท
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ข้อควรทราบในการจดทะเบียน article
วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม article
จดทะเบียนธุรกิจ หน้า 2
จดทะเบียนธุรกิจ (หน้า 3)
จดทะเบียนธุรกิจ (หน้า 4)