ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีอัตราค่าปรับในการยื่นภาษี

 

 

                                                                                      อัตราค่าปรับในการยื่นภาษี
  
 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

    1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

        - ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน  300 บาท 
        - ยื่นแบบเกิน  7 วัน  500 บาท
     
    2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน

    3. เบี้ยปรับ

เบี้ยปรับ

กรณีไม่เคยยื่นหรือยื่นเกินกำหนดเวลา

กรณียื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา

ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน

ภาษีที่ต้องชำระ 2เท่า*2%

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า*2%

ยื่นแบบไม่เกิน 30 วัน

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า*5%

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า*5%

ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า*10%

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า*10%

ยื่นแบบเกิน 60 วัน ขึ้นไป

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า*20%

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า*20%

    
      
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53)

    1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

          - ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน  100 บาท    
          - ยื่นแบบเกิน  7 วัน  200 บาท 

    2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน 

        
เงินสมทบประกันสังคม

       - ขั้นต่ำ   1,650*5%  =    82.50  บาท/เดือน
 
       - ขึ้นสูง   15,000*5%  =  750.00  บาท/เดือน 

          เบี้ยปรับ ชำระในอัตรา 2% ต่อเดือน 

 

ที่มา : กรมสรรพากร       
รวมบทความบัญชี

จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี หรือทำบัญชีเองดี
นักบัญชี กับความนิยมเรียน "เอ็มบีเอ"
ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
กรมสรรพากรเตือน ขอให้ผู้ทำบัญชีระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน
ทันสมัยในงานบัญชี !!!
ทัศนคติของ SMEs ที่มีต่อสำนักงานบัญชี
ปัญหาและทางออก กรณีนักบัญชี เปลี่ยนงานบ่อย
นักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant)
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจ ต้องผ่านธนาคาร
สถานะทางการเงิน 10 ประการของธุรกิจ
ทำไมต้องรู้เรื่องบัญชี
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
สัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน
Tax Knowledge : ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ข้อมูลบัญชีจำเป็นต่อเจ้าของกิจการอย่างไร
นักบัญชี..เพื่อนซี้..ยันป้าย
อาชีพอิสระนักบัญชี
มูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สิน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย
รายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน
รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
การวางแผนภาษี เงินประกันและเงินมัดจำ สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เตือนผู้ทำบัญชี แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
สภาวิชาชีพบัญชีค้านกฎหมายหุ้น ให้ผู้สอบบัญชีจับผิดผู้บริหารขี้โกง
ดันมาตรฐานบัญชีไทยเทียบสากล สร้างหน้าตาตลาดทุนไทยไม่ขี้เหร่
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆจากการส่งเสริมการขาย
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
มาเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกันเถอะ article
หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 article
การเรียนสาขาบัญชีในไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด article