ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีการฟอกเงิน ( Money Laundering )

 

                    Money Laundering การฟอกเงิน

 

10 แหล่งใหญ่รองรับการฟอกเงิน

สถานที่ระดับโลกที่รองรับการฟอกเงินจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกเท่าที่ปรากฎมี 10 แห่งคือ

แหล่งที่ 1 ธนาคารประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เนื่องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีกฎหมายคุ้มครองความลับของลูกค้าอย่างเข้มงวด แต่ทั้งนี้ ถ้าธนาคารเห็นว่ามีการร้องขอจากรัฐบาล ว่าแหล่งที่มาของเงินเป็นแหล่งที่ไม่ชอบมาพากล ก็จะเปิดเผยที่มาของเงินให้ทราบได้

แหล่งที่ 2. สถาบันการเงินในหมู่เกาะแคริเบียน
หมู่เกาะเหล่านี้มีทั้งเคยเป็นและยังเป็นอาณานิคมของประเทศทางยุโรป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสเปน มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก แต่เนื่องจากระยะหลังผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ ขายไม่ได้ราคา รวมทั้งเป็นสถานที่อยู่ใกล้กับแหล่งเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก คือ สหรัฐอเมริกา จึงเปลี่ยนมาเป็นแหล่งบริการฟอกเงิน

แหล่งที่ 3. ประเทศเล็ก ๆ ในยุโรปที่ไม่มีรายได้หลักที่แน่นอน
การฟอกเงินของประเทศแถบนี้บางครั้งถูกกฎหมาย เพียงแต่ปิดบังแหล่งที่มาของผู้ฝาก และจำนวนเงินเท่านั้น ไม่ได้เป็นการฟอกเงินอย่างจริงจัง แต่เป็นเพราะว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมาก จนไม่สามารถหาทางเศรษฐกิจจากแหล่งอื่น ๆ มาบำรุงประเทศได้อย่างพอเพียง จึงใช้วิธีการเป็นสถานที่ฟอกเงินจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เงินจากการพนัน เงินรายได้จากบริษัทจดทะเบียนที่หนีภาษี เป็นต้น ประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ โมนาโค ไซบีเรีย เป็นต้น

แหล่งที่ 4 ประเทศแถบศูนย์กลางการเงิน
ประเทศต่าง ๆ บริเวณศูนย์กลางการเงิน เช่น ในแปซิฟิคตอนใต้ มีหมู่เกาะสำหรับบริการเงินที่ต้องฟอกจากเอเชียและออสเตเรีย ทางยุโรปมีเกาะเล็ก ๆ หลายแห่งที่อยู่นอกเกาะฝรั่งเศส หรืออังกฤษที่เรียกว่าเกาะไอร์ออฟแมน เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบางเกาะ หรือประเทศที่มีฐานะเป็นอิสระ บางประเทศที่เดิมเป็นอาณานิคม เช่น ยิบรอลตา มอลตา และประเทศตามหมู่เกาะใหญ่น้อยต่าง ๆ

แหล่งที่ 5 บ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
แหล่งการพนันส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาตามแหล่งที่ไม่สามาถพัฒนาสถานที่นั้น ให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจจากทางอื่น หรือเป็นสถานที่ที่เคยมีเศรษฐกิจซบเซาเนื่องจากผู้คนมีความนิยมเปลี่ยนไป ซึ่งแหล่งการพนันจะเป็นแหล่งที่ล้างเงินให้ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

แหล่งที่ 6 ตลาดหุ้น
เป็นแหล่งที่เงินเปลี่ยนมือได้มาก และผู้ลงทุนไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย เพราะหุ้นเป็นตราสารการเงินที่เปลี่ยนมือได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ช่วงที่ตลาดหุ้นมีการค้าขายมากสามาถทำการฟอกเงินโดยการซื้อขายหุ้นได้เป็นจำนวนมหาศาล หรือตลาดหุ้นที่มีลักษณะการซื้อขายที่เก็งกำไรก็จะมีช่องทางให้เกิดการฟอกเงินได้เช่นกัน

แหล่งที่ 7 การค้าที่ดิน
ที่ดินเป็นทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ถึงจะช้าแต่มีปริมาณมากและเป็นที่นิยมของสถาบันการเงินในประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนา เพราะที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และไม่สามารถขโมยได้ จึงมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเป็นจำนวนมาก และราคาซื้อขายจะขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญ ดังนั้นวิธีที่จะให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยการซื้อขายที่ดินในราคามิตรภาพ หรือการให้ค่านายหน้าซื้อขายที่ดินก็เป็นกระบวนการฟอกเงินอันหนึ่งเช่นกัน

แหล่งที่ 8 สินทรัพย์มีค่าทุกชนิด
แหล่งฟอกเงินแหล่งนี้ได้แก่ สังหาริมทรัพย์มีค่า เช่น อัญมณีต่าง ๆ ซึ่งจะมีการซื้อขาย ให้แก่กันในราคามิตรภาพ หรือการให้ด้วยสินน้ำใจอันเป็นสาเหตุแห่งการคอรัปชั่นและเป็นที่มาของการฟอกเงินต่อไป

แหล่งที่ 9 การเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่น
ปัจจุบันมีประเทศที่เปิดเสรีด้านการเงินมากขึ้น ทำให้การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นไปอย่างลำบาก ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อส่งไปยังต่างประเทศทำได้ง่ายขึ้นและมีจำนวนมากกว่าแต่ก่อน ประกอบกับการบริการสมัยใหม่ เช่น การใช้บัตรเครดิตเป็นเงินสดในอีกประเทศหนึ่ง นับเป็นกลไลอีกอันหนึ่งของการฟอกเงิน

แหล่งที่ 10 การฟอกเงินโดยให้ผู้อื่นถือสินทรัพย์และรับเงินแทน
เป็นการมอบสินทรัพย์ให้ผู้ไว้ใจซึ่งไม่ใช่ญาติ พี่ น้อง ดูแล โดยมิได้ทำนิติกรรมใด ๆ ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ เมื่อเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันและมิได้กระทำการใด ๆ ไว้ล่วงหน้า เงินจำนวนนั้นจะถูกนำมาฟอกให้กลายเป็นเงินที่ถูกต้องเป็นของตนต่อไป

การธนาคารของสหรัฐ: มุมมองของวงการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการฟอกเงิน


โดย แอนน์ ที.วิทัลลี

แอนน์ วิทัลลี อดีตกรรมการผู้จัดการและรองที่ปรึกษาใหญ่ของธนาคาร Republic National Bank of New York ซึ่งเป็นที่ๆ เธอดูแลโครงการต่อต้านการฟอกเงินของโลกกล่าวว่า "ธนาคารของสหรัฐดำเนิน โครงการอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารของตนตกเป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน"

วิทัลลีกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของโครงการนี้ก็คือการแสดงออกถึงความ มุ่งมั่น ของผู้บริหารระดับสูง

มาตรการต่างๆ ที่ธนาคารของสหรัฐใช้เพื่อป้องกันการฟอกเงินนั้นไม่ได้เป็นเพียง การทำตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่เป็นการป้องกันผลประโยชน์ของตนเองด้วย สถาบันการเงินทุกแห่ง ทั้งที่เป็นธนาคาร และไม่ใช่ธนาคารอาจตกเป็นเครื่องมือของการฟอกเงินได้ทั้งสิ้น ธนาคารได้เป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและทำให้สามารถระบุ ชี้เมื่อมีการฟอกเงินเกิดขึ้น ซึ่งสถาบันทางการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารควรปฏิบัติตาม การฟอกเงินก็เหมือนกับการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อฉล การผลิตสินค้าปลอม การค้ายาเสพติด และคอร์รัปชั่น ซึ่งล้วนแต่ทำลายชื่อเสียงและสถานภาพของสถาบันการเงิน ธนาคารที่ถูกเจ้าหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานปราบปราม หรือสื่อมวลชน กล่าวหาว่าฟอกเงิน ต้องประสบปัญหาางด้านชื่อเสียงอย่างร้ายแรง

ดังนั้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารของสหรัฐจึงได้พัฒนาโครงการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมของตนตกเป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน

ในการดำเนินกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิผล ธนาคารจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการ ในการฟอกเงินเสียก่อน โดยหลักแล้ว กระบวนการฟอกเงินมี 3 ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนก็ เกี่ยวข้องกับ การปฏิสัมพันธ์กับสถาบันทางการเงิน ขั้นตอนเหล่านี้ได้แก่

-- การหาที่เก็บเงิน หมายถึงการนำเงินสดที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไปเก็บไว้

-- การแยกเงิน หมายถึงการแยกเงินรายได้ที่ผิดกฎหมายออกจากแหล่งที่มา ด้วยการทำ ธุรกรรม ทางการเงินที่มี ขั้นตอนซับซ้อนเพื่อทำให้ยากแก่การตรวจสอบ และปิดบังแหล่งที่มาของเงิน และชื่อเจ้าของไว้เป็นความลับ

-- การรวมเงิน หมายถึงการนำเงินที่ฟอกแล้วกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการที่ทำให้ดู เหมือนเป็นเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและผู้กำกับดูแลธนาคารกำหนดให้สถาบัน การเงินต้องดำเนินมาตรการป้องกันการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ที่กล่าวมาแล้วนี้และให้รายงานให้หน่วยงานดังกล่าวทราบ ธนาคารสหรัฐพยายามใช้ความรอบคอบเพื่อ ป้องกันไม่ให้ธนาคารของตนตกเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม

การที่ธนาคารใช้ความรอบคอบทำให้ธนาคารสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ และลดโอกาสที่ธนาคารจะตกเป็นเหยื่อของการฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ยิ่งกว่า นั้น การใช้ความรอบคอบยังทำให้ธนาคารสามารถปกป้องชื่อเสียงที่ดีของธนาคารเอาไว้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับลูกค้า

ตามปกติ ธนาคารของสหรัฐจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ ในการพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเมื่อลูกค้า เปิดบัญชี และจับตาดูการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชีดังกล่าว ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยย่อว่า โครงการปราบปรามการฟอกเงินที่ประสบความสำเร็จต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

ขั้นตอนการระบุตัวเจ้าของบัญชี: ธนาคารต้องจัดทำขั้นตอนที่สมบูรณ์และดำเนินตามขั้นตอน เหล่านั้นในการเปิดบัญชี การติดต่อกับลูกค้าในเรื่องการปล่อยกู้และเรื่องอื่นๆ และการทำธุรกรรมกับลูกค้าที่ไม่ได้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ธนาคารต้องทราบตัวตน ที่แท้จริง ของลูกค้าที่ขอใช้บริการของธนาคาร และต้องมีการตรวจสอบตัวตนของคนเหล่านี้ เพื่อป้องกันการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลที่ไม่มีตัวตน

นอกจากนี้ ธนาคารต้องทราบว่าลูกค้าทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพอะไร และรายได้ ความมั่งคั่งหรือ ทรัพย์สิน ของลูกค้าได้มาทางใด และต้องทราบแหล่งที่มาของเงินที่นำมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร ธนาคารควรสังเกตจุดประสงค์ในการเปิดบัญชีของลูกค้า และสังเกตว่าลูกค้าชอบทำธุรกรรมประเภทใด ตามปกติ ในการเปิดบัญชีให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่ของธนาคารควรทราบว่าควรจัดลูกค้าอยู่ ในประเภทความเสี่ยงสูงซึ่งธนาคารจำเป็นต้องจับตาดูมากขึ้นหรือไม่

ขั้นตอนในการสอดส่อง: ธนาคารต้องมีระบบภายในเพื่อระบุชี้และสอดส่อง การทำธุรกรรมทางการเงิน ที่น่าสงสัย กิจกรรมที่น่าสงสัยได้แก่ การทำธุรกรรมซึ่งไม่สามารถระบุว่า เป็นไปเพื่อกิจกรรม ที่ถูกกฎหมายอะไร นอกจากนี้ยังรวมถึงธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของธนาคาร สิ่งที่ควรสังเกต ก็คือ การที่ธนาคารต้องให้บริการแก่การทำธุรกรรมจำนวนมากในแต่ละวัน จึงไม่สามารถสอดส่องการทำธุรกรรมทุกครั้งได้ ดังนั้น ธนาคารจึงต้องประเมินความเสี่ยง ในการทำธุรกิจกับบัญชีบางประเภท เขตภูมิศาสตร์บางเขต และธุรกรรมบางประเภท

ธนาคารควรทบทวนการทำธุรกรรมทั้งที่ทำครั้งเดียวหรือทำเป็นชุดต่อเนื่องซึ่งมีมูลค่าเกิน กว่าเพดานที่ตั้งไว้สำหรับบริการประเภทนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝาก การโอนเงิน ประจำเดือน การทำธุรกรรมด้วยเงินสด การใช้เช็คเดินทาง การใช้ธนาณัติ การใช้เช็คธนาคาร การใช้เช็คของบุคคลที่สาม การใช้เช็คเงินสด การโอนเงินภายใน สถานที่ให้กู้เงิน และการค้าขาย ซึ่งรวมทั้งการซื้อและขายสกุลเงิน สิทธิในการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ และโลหะมีค่า

นอกจากนี้ ธนาคารควรจับตาดูเมื่อมีการดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นจนผิดสังเกต บัญชีใดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำธุรกรรมน่าสงสัย เช่น บัญชีในสถาบันทางการเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคาร บัญชีต่างประเทศ บัญชีในบริษัทที่เป็นการลงทุนส่วนตัว บัญชีในธนาคาร ตัวแทน บัญชีที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ บัญชีของนักการเมือง บัญชีในเขตความดูแลที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีกฎหมายควบคุม การฟอกเงิน ควรอยู่ภายใต้การสอดส่องอย่างใกล้ชิดของธนาคาร ธนาคารควรตั้งเพดาน จำกัดในเรื่องนี้ และปรับเปลี่ยนเพดานดังกล่าวเป็นครั้งครา เพื่อดูว่าเพดานเหล่านี้ ใช้ได้ผลหรือไม่ เมื่อธนาคารตรวจพบว่าอาจมีกิจกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ผ่าน การฝึกอบรมมาอย่างดีจะต้องเนินการสอบสวนเพื่อดูว่าการทำธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวกับธุรกิจถูก กฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลใดที่พิสูจน์ว่ากิจกรรมนั้นๆ เป็นกิจกรรมถูกกฎหมาย ธนาคารมีหน้าที่ต้องทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยนั้น

ขั้นตอนในการฝึกอบรม: ธนาคารควรดำเนินโครงการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ ธนาคาร เพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องเทคนิคในการฟอกเงิน ขั้นตอนในการปราบปรามการฟอกเงิน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และประเภทของธุรกรรมที่ธนาคารต้องสอบสวน การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอควรรวมถึงวิธีระบุชี้และติดตามดูกิจกรรมที่ผิดสังเกตหรือน่าสงสัย ธนาคารไม่ควรฝึกอบรมเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีเท่านั้น แต่ต้องอบรมพนักงานแผนกอื่นๆ ด้วย พนักงานใหม่ทุกคนควรได้รับแนวทางเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการต่อต้านการฟอกเงินด้วย

การตรวจสอบบัญชีและการรับผิดชอบ: ธนาคารควรตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนใน การใช้ความระมัดระวังในการปล่อยกู้ของแต่ละแผนกเป็นประจำทุกปี พนักงานแต่ละคนควรได้รับ สำเนาเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการต่อต้านการฟอกเงินและลงนามกำกับว่าตนได้อ่านเอกสารเหล่านั้น และเข้าใจและจะปฏิบัติตาม นอกจากนี้ในการประเมินผลการทำงานของพนักงาน ควรพิจารณาว่าพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินได้ดีเพียงใด

หน่วยต่อต้านการฟอกเงิน: ธนาคารควรจัดตั้งแผนกที่เป็นอิสระที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีและมีจำนวนเพียงพอเพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและขั้นตอนใน การต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารและนำนโยบายและขั้นตอนเหล่านั้นมาบังคับใช้ เป็นเรื่องสำคัญ ที่แผนกเหล่านี้ต้องเป็นอิสระจากแผนกที่ทำธุรกิจ โดยบางครั้งอาจเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนก ปฏิบัติตาม แผนกควบคุม หรือแผนกกฎหมาย นอกจากการจัดทำและบังคับใช้ ขั้นตอนในการต่อต้าน การฟอกเงินแล้ว หน่วยเหล่านี้ควรสอบสวนการทำธุรกรรมที่ธนาคารขอให้สอบสวนเนื่องจากมีความ น่าสงสัยด้วย เมื่อมีกิจกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้น ควรแจ้งให้หน่วยต่อต้านการฟอกเงินทราบ เพื่อจะได้มีการทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดไว้

สิ่งที่อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของโครงการต่อต้านการฟอกเงินก็คือความมุ่งมั่นต่อ วัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฟอกเงินของฝ่ายบริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงหัวหน้า คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงให้เห็นว่าบริษัทธุรกิจเองก็ห่วงใย ชื่อเสียงของตนเท่าๆ กับ ผลกำไรการตลาด และการให้บริการลูกค้า

เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องตระหนักว่าไม่มีโครงการต่อต้านการฟอกเงินโครงการใดจะประสบความสำเร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์ นักฟอกเงินใช้เทคนิคที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบ โดยธนาคาร อย่างไรก็ตาม โครงการเช่นที่อธิบายมาข้างต้นจะช่วยเพิ่มความสามารถของธนาคาร ในการป้องกันและตรวจพบการฟอกเงิน และเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ในการป้องกันไม่ให้ ผู้ทำธุรกรรม ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีโอกาสใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือ กล่าวโดยสรุปก็คือ โครงการเช่นนี้ช่วยเพิ่มความสามารถของธนาคาร ในการรักษาชื่อเสียง ของตนในเรื่องความสุจริตและการปฏิบัติที่ปลอดจากความเสี่ยง


ที่มา : http://www.nidambe11.net
รวมบทความสาระน่ารู้

7 เหตุผลที่คุณ(อาจจะ)ไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก
สุดยอด Super Car ที่ใครๆ อยากได้
สาเหตุที่ทำให้คนไม่รู้สึกว่าจะต้องซื้อแท็บเล็ตอีกต่อไปแล้ว
ไทยจะมี ตึกสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
'อีโบลา' โรคระบาดแห่งศตวรรษที่ 21
โรคซึมเศร้า...ภัยร้ายใกล้ตัว
เรียนเป็น 10 ปี ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษให้ดีไม่ได้
ปวดหัวไมเกรน...สาเหตุ และวิธีการรักษาทำได้อย่างไรบ้าง
ดินแดนเหมือนฝันที่ต้องไปสักครั้งก่อนตาย
ของขวัญนั้นสำคัญไฉน
สารคดี ประสาทเขาพระวิหาร
วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ความละเอียด 1080 p ฟรี
รวมคลิป 10 ปีใน 4 นาที บินชมทิวทัศน์ดาวอังคาร
โจร E- Banking
แรงบันดาลใจ พลังแห่งการสร้างสรรค์ - สตีฟ จ็อบส์
วิธียื่นขอกู้เงินซื้อบ้านให้ 'ผ่าน'
มหาตมะ คานธี ( Mahatama Gandhi ) มหาบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักต่อสู้ทั่วโลก
ภัย ! Internet Banking สวมรอยแล้วโอนเงิน
กูเกิลเปิดตัว 'Chromecast' เปลี่ยนทีวีบ้านๆ ให้เป็นสมาร์ททีวี ในราคา 1,000 กว่าบาท
HIV ตรวจพบควบคุมได้
แรงบันดาลใจจากคนรักสัตว์
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ปี 56 - 'เจ้าสัวซีพี' ซิวที่ 1
ประเทศเมียนมาร์ ความเปลี่ยนแปลงหลังเปิดประเทศ
รู้ทันสัญญาณอันตราย! “หลอดเลือดสมองอุดตัน” ศึกษาวิธีป้องกันก่อนสาย
แอปเปิลเปิดตัว iOS 7 เปลี่ยนโฉม iOS ครั้งใหญ่ที่สุด
แอปเปิลเตรียมผลิต 'ไอโฟน' จอใหญ่ขึ้น-มีหลายสี
มือถือ แท็บแล็ต ค่าย Android ดีหรือไม่ดีอย่างไร มาฟังกูรูวิจารณ์
รวมเรื่องราวเปิดโลกวันหยุดต่างๆ รอบโลก
รถไฟความเร็วสูง ก้าวสู่ระบบการเดินทางสายหลักแห่งอนาคต
ข้อควรรู้ เพื่อห่างไกลจากแฮกเกอร์
Malaysia - รู้จักมาเลเซียในหลากหลายแง่มุม
จัดอันดับงานที่ดีและแย่ที่สุดในสหรัฐฯประจำปี 2556
สายด่วนช่วยเหลือสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
รับอาสาสมัครบุกเบิกไป 'ดาวอังคาร' แต่ไปแล้วไม่ได้กลับมา
Titanic - รำลึกครบรอบ 101 ปี เรือไททานิกล่ม
Sakura Festival เทศกาลชมดอกซากุระประจำปีของญี่ปุ่น
South Africa กว่า 20 ปีของการสิ้นสุดลัทธิเหยียดผิว
อุบัติเหตุแบบไทยๆ
โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ผู้นำสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่
Oscars สุดยอดรางวัลเกียรติยศของนักแสดงและผู้ผลิตภาพยนตร์
บัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ล้นตลาดแล้ว
ย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญปี 2012
สุดยอดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555
อาชีพนักศึกษาจบใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงสุด-ต่ำสุด
รีวิว iPad Mini
เปิดเส้นทางสู่ทำเนียบขาว
ระวัง ! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ อาจเสี่ยงโดน Hack ข้อมูล
เรื่องราว ประวัติ แง่มุม ที่น่าสนใจของ Bill Gates เจ้าพ่อ Microsoft
จะเกิดอะไรกับ มือถือและแท็บเล็ต เมื่อ "3 G" ฉลุยใช้งาน
กินเจ - วัฒนธรรมการกินมังสวิรัติแบบต่างๆ
'เติ้งเสี่ยวผิง' บิดาแห่งประเทศจีนยุคใหม่
วิถีชีวิต ชาวนิวยอร์ก
ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรคู่กายคนไทย มีความสำคัญอย่างไร
ย้อนอดีตสงครามมหาเอเซียบูรพา
"ด้านมืดสังคมออนไลน์" ใส่ร้าย อาชญากรรม ฉ้อโกง
หลากหลายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Google Search
ธุรกิจผลิต Application
'นาซา' เดินหน้าแกะรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร
บัณฑิตปริญญาตรี ตกงาน 1 ใน 3
100 เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้าน
กำเนิดกีฬาโอลิมปิก
วีดีโอ...ประวัติศาสตร์อเมริกา
คลิปวีดีโอแกะกล่อง แท็บเล็ต ป.1 มีหน้าตาเป็นอย่างไร
ประวัติรถไฟโดยสารของโลก
แนวโน้มอาชีพอินเทรนด์ ปี 2555
"ฮีทสโตรก" ภัยร้าย หน้าร้อน
เชื่อหรือไม่ เมืองไทยคนจนลดลง
นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก
ประเทศไทยจะมีช่องฟรีทีวีระบบดิจิตอล 50 ช่อง
ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังน้ำท่วม
เรือนจำที่ดีที่สุดในโลกที่นอร์เวย์
Doctor Me หมอประจำบ้าน เว็บไซต์ที่จะให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมได้ด้วยตัวเอง
5 อันดับที่พักพิงชั่วคราวสุดเจ๋ง
คลิปวีดีโอ ภาพถ่ายล่าสุดของโลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ
รู้ สู้ ! Flood - วีดีโอ Infographic สร้างสรรค์ ที่เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเรื่องน้ำท่วมที่ประชาชนควรรู้
ชีวิตที่ยังจมน้ำของชาวบ้านบางบัวทอง
หนังแอ็คชั่นที่ดีที่สุดของชาวอเมริกัน
เปิดข้อเสนอระยะสั้น-กลาง- ยาว แก้ปัญหาน้ำท่วม
รวบรวมเรื่องของน้ำท่วม - การจัดการน้ำ - หลากหลายความเชื่อเรื่องน้ำท่วมโลก
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้รถยนต์ช่วงน้ำท่วม
วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมให้ถูกวิธี
10 ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
การจากไปของ " STEVE JOBS"
เสี่ยงหรือไม่ ลงทุนในทองคำ
มหาวิทยาลัยของไทย จุฬาฯ - มหิดล ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
เจาะลึกความเป็น Apple ในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
19 ปี วัดพระบาทน้ำพุ ภาพสะท้อนสถานการณ์โรคเอดส์ในไทย
เริ่มลดการคุ้มครองเงินฝากแล้ว
แนะนำ App Android ที่น่าสนใจ ( หน้า 2 )
แนะนำ App ในมือถือ Android ที่น่าสนใจ
กฎหมายต้านทารุณสัตว์ ฉบับแรกของไทย
รถยนต์ควบคุมด้วยความคิดคันแรกของโลก
เปิดผลงานวิจัยสำรวจการเกิดสึนามิในประเทศไทย
124 ปี เชษฐบุรุษประชาธิปไตย “พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา”
'มีอะไรบ้างใน iPad2'
ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์อากาศในประเทศไทย ยังแปรแปรวนต่อจนถึงเดือนพฤษภาคม 2554
คนญี่ปุ่นกับเหตุุการณ์ธรณีพิบัติและสึนามิ
เตรียมรับมือ “แผ่นดินไหว-สึนามิ” หายนะโลก!
มองต่างมุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011 เปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่เคยเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง
รวมคลิปวีดีโอ คลื่นสึนามิ ที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011
การลงทุนในทองคำ
แนวคิดใหม่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เจาะลึก “ตราสารหนี้”
ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ได้รับความคุ้มครองเท่าใด
ออกกำลังกาย...เคล็ดไม่ลับของคนรักสุขภาพ
บทบาทเครดิตบูโร
การสื่อสารระบบ 4G
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย
ทางเลือกใหม่การลงทุน (ETF)
ปีใหม่...เที่ยวเมืองไทยที่ไหนดี
ฟังวิทยุออนไลน์...จากสถานีวิทยุชั้นนำทั่วไทย
โพล นักธุรกิจแฉ คอรัปชั่นไทยกระฉูด
'Google TV' ปฏิวัติการดูทีวีแบบใหม่
วิธีประหยัดพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์
ข้อเท็จจริง "2012 วันสิ้นโลก" จากนักวิทยาศาสตร์ไทย
โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย
คลิปวีดีโอ...ธรรมชาติแสนสวย
ทะเบียนรถสีต่างๆ มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร
“ฮวงจุ้ยประเทศไทย”...เหตุแห่งภัยพิบัติ ?
มหาเศรษฐีระดับโลกที่รวยด้วยอินเตอร์เน็ต
"11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนคุณ" ข้อคิดดี ๆ จาก บิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์
อนาคตโทรคมนาคมไทย
รำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระปิยมหาราช
สกู๊ปพิเศษ ครบรอบ 100 ปี การเลิกทาสในไทย
จะบริหารเงินในช่วงที่หุ้นขาขึ้น และเงินบาทแข็งอย่างไร
คลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต...ที่หาดูยาก
อินเทอร์เน็ตทำให้เราโง่ลง จริงหรือไม่
โทษของบุหรี่ ไม่ตายแต่ทรมาน
คาดอีก 10 ปี ข้างหน้า กรุงเทพอาจเป็นมหานครใต้น้ำ
สรุปค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ATM
เมื่อประเทศไทยไร้ 3 G
การลงทุนในทองคำดีหรือไม่
นิตยสารฟอร์บส์ จัดอันดับ 40 มหาเศรษฐีไทย ปี 2010
อนาคตซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย
อนาคตธุรกิจสื่อโทรทัศน์ไทย
ธุรกิจโทรคมนาคมเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่
เก็บมาฝาก-สุดยอดคลิปน่ารักๆ ที่มีคนเข้าดูมากๆใน YouTube
ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม
ที่สุดแห่งการตัดสินใจผิด
ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการทำธุรกิจ
บทบาทกองทุน กบข.
ชีวิตทำงานของคนรุ่นต่อไป
ดู TV Online ช่องของไทย แบบคมชัด
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 3 จี จำเป็นแค่ไหนกับประเทศไทย
วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube
ดู TV ช่อง TGN ( Thai TV Global Network )
ดู TV ช่อง ฟรี TV และเลือกดูรายการย้อนหลัง
ดู TV ช่องสถานีข่าว TNN
ดู TV Online ทั่วโลก บน Internet อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด
สุดยอดบริษัทนักคิดค้นชั้นนำของโลก
รวมเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
"เงินตาย" ขายคนเป็น
ภาพ "วินาศกรรมช็อกโลก 9/11" ที่เพิ่งเผยแพร่
มาดูหน้าตา อดีต windows และประวัติคร่าวๆ กัน
มารู้จักกับกองทุนรวม
เคล็ดลับในการฝากเงิน
จัดอันดับคอรัปชั่นโลกปี 52 ไทยรั้งอันดับที่ 84
เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง...ป้องกันมะเร็ง
ออมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอแก่การเกษียณ
การเล่นแชร์ / เปียแชร์
สถาปัตย์มหัศจรรย์!!! โลกตะลึง 10 ตึกประหลาด‏
การจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเมื่อนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการ
ออมเงินกับประกันชีวิตคุ้มมั้ย
กำจัดหนี้บัตรเครดิตด่วน!!!
วิธีเช็คและกำจัด Malware / Virus ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างง่ายๆ
15 ข้อเตือนใจ เมื่อเป็นไมเกรน
อยากอยู่ยืนยงถึงร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
ทำอย่างไรให้คนเชื่อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ !
ค่าแรงของเงิน
ธุรกิจดาวรุ่ง...ยุควิกฤต !!!
เงื่อนไขควรรู้...พึงระวัง!! ทำประกันอย่างไร? ได้ประโยชน์สูงสุด
ปัญหาคนรวย-ปัญหาคนจน
9 คาถาคุมสติ (แตก) เมื่อตกงาน!
ทำไมการศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน
ฉีกหน้ากาก แชร์ลูกโซ่ เล่ห์ร้ายของคนลวง ภัยร้ายของคนโลภ
แพทย์แนะ 10 วิธีลดเสี่ยงโรคมะเร็ง
คุณรู้หรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันนี้ ถ้าใช้ผิดวิธีต้องรับโทษอย่างไร
บริษัทสุดยอดปรารถนาแห่งปี !!!
โฟกัส พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ล้มบนฟูก...เขาทำกันอย่างไร
ที่สุดแห่งปี 2550
ชีวิตชายไทยนั้น "เปราะบาง" กว่าหญิงนัก
รู้ไหม ซื้อรถ 1 คันต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่
ทำไมคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ...กันเสียที
ทำไมคนไทยถึงเรียกชื่อชาติอื่น จีน ญี่ปุ่น พม่า กัมพูชา ฝรั่งเศส แตกต่างจากภาษาอังกฤษ
15 อันดับกษัตริย์ "สุลต่านบรูไน"รวยสุดในโลก
โรคปวดศีรษะจากความเครียด
เผยโฉม 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก
ไอเอ็มเอฟ ความหมายและบทบาทในไทย
แกะความหมาย 13 หลัก เลขรหัสบัตรประชาชนคนไทย
เมื่อคิดจะซื้อรถต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ดอกเบี้ยมหาโหดในธุรกิจค้าหนี้
ที่มาของ คำว่าโอมที่มาจาก "โอม…เพี้ยง"
ประวัติ ความเป็นมาของ เซเว่น อีเลฟเว่น
10 สิ่งที่ควรทำเมื่อคุณขับรถชน
อี-คอมเมิร์ซ ( e-commerce) หรือ การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต เป็นอย่างไร
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
15 สิ่งประดิษฐ์ในรอบ 50 ปี
สัญญาณเตือนภัยว่าคุณกำลังจะกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ผิดเพศ
ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)
สอนวิธีใช้เงินแก่เด็ก
แต่ง - หย่า น่ารู้
การทุจริตเกี่ยวกับที่ดินและการป้องกัน
ภาวะของแม่และพัฒนาการของทารกในครรภ์
การโจมตีค่าเงิน
งานสงวนเฉพาะคนไทย ตามกฎหมายได้แก่งานใดบ้าง
จัดอันดับธนาคารพาณิชย์ไทย article
ค่าเงินบาทแข็ง ใครได้ใครเสีย article
การก่อการร้ายสากลที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย article
โลกนี้มีกี่ประเทศ article
สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน article
อยากรู้กันไหมว่า แบรนด์อะไรที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนมากที่สุดในปี 2549 article
งูพิษชนิดต่างๆ - วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด article
141 ที่สุดของโลก article
หนังสือ(ไทย)ดี 100 อันดับที่ควรอ่าน article
มาตรฐานไอเอสโอ ( ISO ) คืออะไร มีกี่ประเภท article
ที่มาของคำว่า O.K. article
การเรียกเลข 2 ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง article
วิธีใช้ Google อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว article
ศาสนากับจำนวนประชากร แยกแต่ละศาสนา article
ยศข้าราชการทหารและตำรวจทั้งหมด พร้อมตัวย่อ article
การใช้แรงงานหญิง article
วัคซีนที่ร่างกายควรได้รับ article
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการประหยัดไฟฟ้า article
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด article
ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน article
วิธีการป้องกันโจรกรรมรถยนต์ article
มารู้จักวิธีการโจรกรรมรถยนต์เพื่อป้องกันกันเถอะ article
รวม Tip Windows XP กว่า90 ทิป article
วิธีเลือกซื้อรถมือสอง เบื้องต้น article
เรื่องที่คนวัยทองควรรู้ article
สิทธิของผู้ป่วยที่พึงมี 10 ประการ article
วิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม article
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย article
การฟอกเงิน article
การอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่างๆ article
กลเม็ดใช้บัตรเครดิตแบบถูกวิธี article
เมื่อถูกยึดทรัพย์ ต้องทำอย่างไร article
รู้ไหม "คว่ำบาตร" และ “บอยคอต(Boycott)” เป็นมาอย่างไร article
วิธีรับมือเมื่อถูกตามทวงหนี้โหด article
คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค ในการสร้างและรักษาประวัติข้อมูลเครดิต article
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง กับ เครดิตบูโร article
แชร์ลูกโซ่ ธุรกรรมแห่งความโลภ article
ข้อคิดดีๆ ของผู้ประกอบการใหม่ article
ประเมิน "ความอยู่รอด" article