ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีมุมภาษี (หน้า 3 ) article

 

                                                                                        มุมภาษี (หน้า 3)                 

                

   ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

   คำสั่งกรมสรรพากร

   ประกาศกรมสรรพากร

   ข้อหารือภาษีอากร

   คำวินิจฉัยของคณะกรรมกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

   คำพิพากษาฎีกาเรื่องภาษีอากร ปี 2500 -2549

   กฎหมายออกใหม่

   กฎกระทรวง

   พระราชกฤษฎีกา

   ประกาศกระทรวงการคลัง

   คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

   การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   ปฎิทินภาษีอากร

   Download แบบแสดงรายการภาษี คำร้อง/คำขอต่างๆ ของกรมสรรพากร 

   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

   ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2549

   สิทธิประโยชน์ในการคำนวณ ภ.ง.ด. 90,91 ปี 49

   วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2549

   ข่าวสรรพากร

   ประมวลรัษฎากรฉบับอิเลคทรอนิคส์    

   โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเอกชน

   การอุทธรณ์ภาษีอากร

   บริจาคอย่างไรได้สิทธิ 2 เท่า

   ปัญหาค่ารับรองสมาชิกกอล์ฟ สมาชิกสโมสรกีฬา

   กรมสรรพากรร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ( DSI ) จับกุมผู้กระทำการทุจริตขอคืนภาษีเป็นเท็จ

   การอุทธรณ์ภาษีอากร 

   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

   ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่   

   ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรางวัล  

   อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

   รายจ่ายทั่วไปในการดำเนินงาน

   รายจ่ายฝ่ายทุนคืออะไร          

   รายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน

   รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ใครเป็นผู้รับ

   รายจ่ายต้องห้าม (ของแท้)

   นักแสดงและพิธีกร " จ๋า - ญาสุมินทร์ " ชนะสรรพากร คดีลดหย่อนภาษี 

   ภาษีทุนการศึกษา

   ภาษีมรดก

   ประเด็นเรื่องค่ารับรอง

   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

   อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศต่างๆ 

   ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตเก็บภาษีอย่างไร 

   การวางแผนการเงิน

   เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

   ถ้าวันนี้ "สรรพากร" เข้าตรวจสอบภาษีท่านจะรับมืออย่างไร 

   ภาษีอายุความประเมินภาษี สรรพากรมีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กี่ปี

    ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ

    ใบกำกับภาษีปลอม

    เรื่องของสต๊อคสินค้าที่มีผลต่อภาษี

    ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย

   สถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์สรรพากรทั่วประเทศ

    คำถามคำตอบเกี่ยวกับการยื่น ภ.ง.ด. 90,91 ทางอินเตอร์เน็ต

   กรมสรรพากรได้เปิดให้บริการ "แผนที่ภาษี" (ข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรูปแบบแผนที่ทั่วประเทศ) 

    มาตรการภาษีส่งเสริม SMEs ( Powerpoint) (871.50 KB)

   ภาษีค่าน้ำมันรถ

    ภาษีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

   เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค  

   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

   ภาษีการให้โดยเสน่หา  

   ภาษีสวัสดิการ  

   ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

   รอบระยะเวลาบัญชีกรณีเลิกกิจการ

   ภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 

   ของขวัญกับการเสียภาษี 

   ภาษีดารานักแสดงสาธารณะ

   ภาษีขายหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

   อุทาหรณ์ก่อนทำผิด (จากศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมสรรพากร ) 

   ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด. 50 กับรายได้ตาม ภ.พ. 30 (pdf) 

   ทำไมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้

    ปัญหาค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

   ปัญหาภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

   การแอบอ้างกรมสรรพากรเพื่อหลอกหลวงบุคคล

   การยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 90 , 91 ทางอินเตอร์เน็ต

   ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 50

   ประมวลรัษฎากรฉบับภาษาอังกฤษ ของกรมสรรพากร

   การวางแผนภาษีของอพาร์ตเมนท์ ห้องเช่า

   การวางแผนภาษีของสามีภรรยา

   เอกสารทางบัญชีที่สรรพากรยอมรับ

   ถาม - ตอบ เรื่องภาษี ที่ผู้ประกอบการควรรู้

   เรื่องของภาษีป้าย (Powerpoint)

 

 

 

 

 

                  หน้า 3   :   [  1  / 2  / 3  / 4  / 5  / 6 /  / ]  

 

 

            
มุมภาษี

มุมภาษี ( หน้า 8 )
มุมภาษี ( หน้า 7 )
มุมภาษี (หน้า 6)
มุมภาษี (หน้า 5)
มุมภาษี ( หน้า 4 )
มุมภาษี (หน้า 2 ) article
มุมภาษี (รวม)