ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีและภาษี article

 

 

ปัจจุบัน ท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่

 

 

 

 1. ต้องการทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขาดผู้ชี้แนะในเรื่องของบัญชีและภาษี

 

2. ไม่มีพนักงานจัดทำบัญชี หรือมี แต่ขาดประสบการณ์ จึงมีความกังวลว่าพนักงานได้ทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสรรพากรยอมรับว่าบัญชีที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่

 

3. ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานบัญชีประจำ หรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงานเข้าๆออกๆ อยู่ไม่ทน การทำงานขาดความต่อเนื่อง คนใหม่ที่รับเข้ามาต้องเสียเวลาเรียนรู้งานอีกนาน

 

4. ประสบปัญหาด้านภาษี หรือถูกสรรพากร ตรวจสอบ และประเมินภาษี แต่ไม่มีผู้ดำเนินการแก้ต่างให้ ครั้นจะไปพบสรรพากรเองก็เกรงข้อผิดพลาด เพราะไม่เจนจัดเรื่องของภาษี

 

5. กิจการไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีและการเงิน มาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารและมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูง

 

6. ธุรกิจขาดการวางแผนภาษี ทำให้ธุรกิจสูญเสียประโยชน์ทางด้านภาษีที่พึงได้ ผลลัพธ์คือกิจการเสียภาษี มากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งแนวทางที่ดีของธุรกิจคือ กิจการควรที่จะเสียภาษีอย่างเหมาะสม ประหยัดและถูกต้อง

 

7. กิจการยื่นภาษีไม่ทันตามกำหนด ทำให้ต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่สรรพากร

 

8. สำนักงานบัญชี หรือบริษัทบัญชี ที่ใช้บริการอยู่ ให้บริการไม่เป็นที่ประทับใจ ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรและขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 

9. กิจการของท่านถูกสารวัตรบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียกตรวจสอบ และแจ้งว่าพบข้อบกพร่องมากมาย ในการจัดทำบัญชีของท่าน และได้ข้อสรุปว่ากิจการจัดทำบัญชีไม่ได้ตามมาตรฐานบัญชี ท่านจะต้องถูกปรับ

 

 

        คุณเชี่ยวชาญ..ในงานธุรกิจคุณ   แต่เราเชี่ยวชาญ..งานบัญชี 

 

 
   บริษัท พัฒนกิจฯ เราคือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ ทีมงานมีประสบการณ์โดยตรงในวิชาชีพบัญชีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา และมีข้อมูลทางบัญชีให้ ผู้ประกอบการใช้เพื่อตัดสินใจในการบริหาร โดยการจัดทำบัญชียึดถือตามมาตรฐานบัญชี พ.ร.บ.การบัญชี และตามแนวทางที่ประมวลรัษฎากำหนด
 
   เราขอเสนอการบริการรับทำบัญชี ภาษี ครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องของบัญชีและภาษี อีกต่อไป 
 

    ขอบเขตของงานบริการบัญชี

 

 1.ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี จัดระเบียบเอกสาร ความจำเป็นของเอกสาร ที่ต้องใช้ในธุรกิจ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

 

 2.วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัด และถูกต้องตามแนวทางของ ประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อการจัดทำบัญชีที่มีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสรรพากร

 

 3.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 4.ตรวจสอบรายการความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร และการปรับปรุงบัญชี การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

 

 5.บริการด้านภาษีจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1,3,53 พร้อมบริการนำส่งภาษี

 

 6.บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง

 

 7.จัดทำสมุดบัญชี ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่สมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด  สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย และสมุดบัญชีแยกประเภท โดยมีการบันทึก  ควบคุมลูกหนี้ และเจ้าหนี้รายตัว สามารถออกรายงานในรายละเอียดเรื่องลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงาน ได้อย่างทันท่วงที

 

 8.จัดทำการประมาณการเพื่อยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51 โดยมีการเจรจากับผู้ประกอบการถึง หลัก เกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวการการยื่นภาษีครึ่งปี

 

 9.จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่ธุรกิจควรปรับปรุงแก้ไข

 

10.เป็นตัวแทนผู้ประกอบการไปแก้ต่างในกรณีที่สรรพากรเชิญพบ

 

 

 

 

 

ขอบเขตของงานบริการภาษี – ประกันสังคม

 

 

 

   

 

1.จัดเตรียมแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรายเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

  - จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.1 จากรายงานเงินเดือนพนักงานประจำเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร 

  - จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.3,53 หรือภาษีนิติบุคคลอื่นทีเกี่ยวข้อง พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

  - จัดทำรายงานภาษาซื้อ – รายงานภาษีขาย และจัดทำแบบ ภ.พ.30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

 

2.คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมประจำเดือน

 

3.จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปีพร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่

  - สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) 
 โดยมีการปรึกษาพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงการประมาณการภาษีครึ่งปีก่อนยื่นสรรพากร

  - คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ (ภ.ง.ด.50)

 

 

ราคาค่าบริการ

 

 

       1. ราคาค่าบริการลูกค้าแต่ละรายสำหรับงานบัญชี-ภาษี จะไม่เท่ากัน ไม่สามารถกำหนดเป็นราคา ที่ตายตัวได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน และเอกสารทางบัญชีมากหรือน้อย ประเภทของธุรกิจ ประกอบกับความยากง่าย และความซับซ้อนในการจัดทำบัญชี และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องการ

 

     2. บริการในราคาที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับเนื้องาน มีการพูดคุยในเรื่องราคาบริการ เพื่อความ พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการเปรียบเทียบค่าบริการ กับผลของงานที่ลูกค้าได้รับ จากเรา

 

   3. การตัดสินใจใช้บริการบัญชีแห่งใด เชื่อว่าผู้ประกอบการต้องพิจาณาจากหลากหลายเหตุผลประกอบกัน เหตุผลเรื่องราคา มักจะเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการพิจาราณาลำดับแรก แต่เหตุผลที่ "ราคาถูกกว่า" แต่เรื่องอื่น ๆ รวมถึงเรื่องคุณภาพของงานเป็นอย่างไร จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการควรพิจารณา

 

 

  

 

 ทันสมัยในงานบัญชี !!!

 

 ปัญหาและทางออก กรณีนักบัญชี เปลี่ยนงานบ่อย 

 

 ทัศนคติของ SMEs ที่มีต่อสำนักงานบัญชี

 

 นักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant)

 

 นักบัญชี..เพื่อนซี้..ยันป้าย

 

 
Column2

ตรวจสอบบัญชี article
จดทะเบียนธุรกิจ article