ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีการวางแผนภาษี article

 

        

       

                ข่าวดี สำหรับ นิสิต นักศึกษาเพิ่งจบการศึกษาใหม่

 

 

 

        ปัญหาใหญ่ สำหรับน้อง ๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่และยังไม่มีประสบการณ์ทางบัญชี

คือ  ยังนึกไม่ออกว่าระบบขั้นตอนทางบัญชีภาษีที่เขาปฏิบัติกันจริง ๆ  นั้นเป็นอย่างไร

มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วควรจะเริ่มต้นอย่างไร พิจารณาอย่างไร

จึงจะสามารถทำงานได้อย่างคนเป็นงาน ทำอย่างไรที่จะจับงานบัญชีให้อยู่หมัด เรามีคำตอบ

 

        บริษัทฯกำลังเปิดคอร์สอบรม  ความรู้ด้านบัญชีและภาษีสำหรับนักบัญชีมือใหม่

เรียนรู้โดยตรงจากการลงสนามทำงานด้านบัญชีและภาษีทั้งระบบ   ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการ      

อบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการสัมภาษณ์งานทางบัญชีได้ด้วยความ

มั่นใจ    ทั้งยังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประยุกต์กับการทำงานจริงตามระบบของแต่ละ

บริษัทได้เสมือนผู้ผ่านงานบัญชีมาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ น้อง ๆ มีความมั่นใจและเรียนรู้ทักษะ

ความรู้ใหม่ต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว        

 

         คอร์สการอบรมประกอบไปด้วย 

 

                         

                                        

 

         -   การใช้โปรแกรมบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี จนถึงการออกงบการเงิน

         -   ระบบเงินเดือน ภาษี และประกันสังคม

             ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการและหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

             การกรอกแบบภาษีเงินเดือน  การจัดทำเอกสารประกันสังคม

             วิธีการทำความเข้าใจกับข้อมูลดิบ และสามารถสรุปออกมาเป็นข้อมูลทางภาษีได้

 -  ระบบเอกสาร ประกอบด้วย

    การใช้ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย,

    ทำความเข้าใจกับการจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี

    เรียนรู้กับระบบใบสำคัญประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    วิธีการแยกประเภทเอกสารทางบัญชี

 -  ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบ่งเป็น 

    การวิเคราะห์ภาษี

    วิธีการกรอกแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

             การจัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทต่าง ๆ  เพื่อนำส่งสรรพากร

    -  ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งเป็น 

          วิธีการจำแนกเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ ขาย

       ศึกษาทำความเข้าใจกับภาษีต้องห้ามตามประเภทของธุรกิจ

       วิธีจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

             วิธีการกรอกแบบภาษี ภพ.30          

     - วิธีการบันทึกบัญชีโดยบันทึกจากเอกสารทางการค้าจริง ตามหลักการบัญชี

 ที่ถูกต้องด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

      

สิ่งที่จะได้รับหลังจบการอบรม

 

1.       สามารถมองภาพรวมของระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งระบบของธุรกิจได้

2.       สามารถคำนวณภาษีเงินเดือน คำนวณเงินสมทบประกันสังคม รวมทั้ง

จัดทำแบบภาษี และประกันสังคมเพื่อนำส่งได้

3.       สามารถจำแนกประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากรายการทางการค้า

และสามารถจัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งแบบภาษีสำหรับนำส่ง

สรรพากรได้

4.       สามารถจำแนกประเภทของภาษีมูลค่าเพิ่ม รายจ่ายต้องห้ามสำหรับภาษี

มูลค่าเพิ่ม ได้

5.      ได้ศึกษาตัวอย่างใบกำกับภาษี รวมทั้งเอกสารทางการค้าประเภทต่าง ๆ

เพื่อวิเคราะห์รายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้

            6.   มีทักษะในการเชื่อมโยงทางบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่ละแผนกของกิจการได้     

            7.   สามารถวิเคราะห์รายการทางบัญชี โดยดูจากเอกสารทางการค้าจริงได้

 

 

ระยะเวลาการอบรม    20 ชั่วโมง

การอบรม  แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฎิบัติงานจริง

ค่าบริการ  5,000  บาท

 

อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สถานที่อบรม  จัดอบรมที่ บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด 

(ดูแผนที่ ที่ตั้งของบริษัทฯ  คลิ๊กที่นี่ )  

 

 

                     

 

 

หมายเหตุ   คอร์สอบรมบัญชีภาคปฎิบัติ จะเปิดครั้งต่อไป

                

                 กำหนดการที่แน่นอน จะลงประกาศใน Website อีกครั้ง

 
Column1