ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีถามเถิดจะเกิดผล

 

 

 

   การฝึกใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้คนอื่นซักถาม ตอบคำถาม และที่สำคัญอย่าลืมทำใจให้สบาย กับคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้

ปรมาจารย์ด้านการบริหาร ปีเตอร์ ดรักเกอร์ กล่าวไว้ว่า “ผู้บริหารที่ชาญฉลาดไม่ต้องหาคำตอบได้ทุกเรื่อง สิ่งสำคัญ คือ ต้องตั้งคำถามที่ถูกต้อง” เพราะคำถามที่ดีที่ท้าทายและถูกต้องนั้น จะเป็นพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด วิธีจัดการงาน คน และองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้บริหารก็คือ การขยันตั้งคำถามนั่นเอง

อันที่จริงการถามเป็นพลังความสามารถที่มีติดตัวทุกคนมาตั้งแต่ยังเล็ก เด็กๆ จะช่างถามทุกเรื่องจนคนเป็นพ่อแม่แทบจะตอบกันไม่หมดไม่สิ้น การซักถามจึงเป็นเครื่องมือเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างมหาศาลในวัยเยาว์ สมองของคนเราจึงชอบตั้งข้อสงสัย และเกิดเป็นคำถามจำนวนมาก เพราะกระตุ้นให้สมองเกิดกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง แต่ครั้นพอเข้าโรงเรียน เราจะค่อยๆ หยุดถาม อาจเพราะมีคำตอบคลายข้อสงสัย ก่อนที่จะได้ตั้งคำถามเสียอีก และเกิดกระบวนการเรียนแบบท่องจำเพื่อนำไปสอบจนเป็นนิสัย และสืบทอดนิสัยนั้นจนถึงวัยทำงาน ทำให้เรามักลืมที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงในชีวิต

เราลองมารื้อฟื้นอุปนิสัยในการตั้งคำถาม เพื่อการพัฒนางาน คน และองค์กร ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกันเถอะ

   ถามเพื่อพัฒนางาน

งานที่เขาว่าจ้างพนักงาน ผู้บริหารมาทำ คือ มาแก้ปัญหา และสร้างโอกาสใหม่ๆ แก่องค์กร จึงควรใช้แนวทางคำถาม ดังต่อไปนี้

คำถามเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หนทางการแก้ปัญหา คือ การถามปัญหาตรงๆ เกี่ยวกับตัวปัญหานั้นๆ เช่น “ทำไมงานจึงเสร็จไม่ทัน?” “ยอดขายตกได้อย่างไร?” การตั้งคำถามจะกระตุ้นให้สมองหาคำตอบ เทคนิคที่มักใช้กันมากคือ ใช้การถามด้วย WHY ทำไม ถามไปเรื่อยๆ จนถึงแก่นหรือต้นตอของปัญหา

อีกวิธีหนึ่งคือ การกลับประโยคบอกเล่าให้เป็นคำถาม ส่วนใหญ่เวลาระบุปัญหา หรือทำ Problem Statement เรามักจะเขียนโจทย์ หรือหัวข้อเป็นประโยคบอกเล่า เช่น “ส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด” หากเราปรับเป็นประโยคคำถามจะได้ว่า “เราจะจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดได้อย่างไร?” ประโยคคำถามจะเร้าพลังให้สมองทำงานทันที และมันจะทำงานไปเรื่อยๆ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ จนพัฒนาเป็นทักษะทางการคิดถามอย่างเป็นธรรมชาติ บางทีปล่อยไว้อย่างนั้นคำตอบก็จะผุดขึ้นเอง เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ของ อาร์คิมิดิส ที่ขณะลงแช่ตัวในอ่างอาบน้ำแล้วนึกคำตอบได้ จากคำถามที่ค้างคาในใจและในหัวสมองว่า “เราจะรู้มวลสารของทอง ได้อย่างไร?” และอุทานว่า ยูเรก้า เมื่อคำถามที่นอนนิ่งในสมอง ถูกปลุกให้ตื่นจากคำตอบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน นั่นเพราะเขาตั้งคำถามที่ทิ้งไว้ในสมองนั่นเอง จะเห็นว่าบางครั้งเราถามคำถามที่ยังไม่มีคำตอบก็ยังเกิดผลดีกว่าไม่คิดจะถาม

คำถามเพื่อแสงหาโอกาสใหม่ๆ เกิดมุมมองใหม่ เป็นคำถามเพื่อจุดประเด็นให้ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ อาจจะเป็นคำถามปลายเปิด เช่น “มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง?” “เราจะสร้างความแตกต่างในรูปแบบใดได้บ้าง?” และบางสถานการณ์ก็ใช้คำถามให้แคบลง เพื่อให้มีจุดรวม และเกิดความชัดเจนขึ้น เช่น เรื่องอะไรที่เราต้องทำให้สำเร็จก่อนเป็นลำดับแรก “จะต้องทำอะไรตอนนี้ เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ 10 รายภายในเดือนหน้า?” คำถามเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความมุ่งค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรมนำไปปรับใช้ในการทำงานได้

คำถามสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการกระทำ ด้วยการตั้งคำถามที่ท้าทาย เช่น “เราจะทำเรื่องที่ว่ายากนี้ให้เป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร?” “เราทำสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้กันอย่างไร?” หรือใช้คำถามประเภท WHAT IF จะดีกว่าหรือไม่ ถ้า... เช่น กรณีของ facebook เขาตั้งคำถามว่า “จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าคนทุกมุมโลกเชื่อมโยงกันด้วยมิตรภาพและความรัก?” คำถามเดียวก็เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบให้รู้จักพลังของคำว่า Social Network ได้

    ถามเพื่อบริหารคน

เกี่ยวข้องกับคำถามมาตั้งแต่แรกคือ ตั้งแต่การสรรหา รักษา พัฒนา จนถึงเกษียณอายุ ต้องตั้งคำถาม ความจำเป็นในการรับพนักงาน ถามคุณสมบัติที่ต้องการ ในช่วงการสัมภาษณ์ก็ต้องใช้สารพัดคำถาม เพื่อเปิดเผยความเหมาะสม จะจูงใจก็ต้องสอบถามหา Value หรือสิ่งที่พนักงานให้คุณค่าและความสำคัญ จะพัฒนาก็ต้องถามความถนัด และทักษะความสามารถ การบริหารคนจึงระคนไปด้วยคำถาม คำถามที่ใช้ในการบริหารคนมีให้ลองใช้ ดังนี้

คำถามเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและภาวะผู้นำ เลือกใช้คำถามแทนการบอกกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในเรื่องนั้นๆ เช่น “คุณอยากจะเดินเรื่องนี้ต่ออย่างไร?” “คุณคิดว่าเราควรต้องทำอะไรกันบ้าง?” คำถามเหล่านี้ ผู้นำหรือโค้ชควรจะใช้เป็นแนวทางหลัก เพราะจะให้ผลดีมากกว่าการบอก หรือการถ่ายทอด ซึ่งจะไม่กระตุ้นให้ใช้ศักยภาพทางความคิดของตน การถามทำให้ผู้นำมีสไตล์ในการบริหารที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำให้ทีมงานรับเป็นเจ้าของงานเต็มที่

คำถามเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ใช้คำถามประเภทนี้ ในกรณีที่มีพนักงานมาขอคำปรึกษาหารือ ใช้ได้ในการสนทนาเพื่อการปรับปรุงผลงาน เป็นคำถามเล็กๆ สั้นๆ ที่ประกอบการสนทนา เช่น “แล้วคุณรู้สึกอย่างไร” “คุณคิดอย่างไรต่อสิ่งนั้น” ผู้พูดจะรู้สึกว่าผู้บริหารสนใจเรื่องของเขา ห่วงใยความรู้สึกของเขา ทำให้เกิดความไว้วางใจ มีกำลังใจและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี

คำถามเพื่อสะท้อนความรู้สึกนึกคิดภายใน เป็นคำถามที่ผู้นำใช้ถามเพื่อเข้าไปสัมผัสตัวตนภายใน (Inner Self) ของพนักงาน เพื่อกระตุ้นในค้นพบศักยภาพ หรือข้อจำกัดบางอย่าง เช่น “คุณรู้สึกอย่างไรที่มีส่วนร่วมในโครงการนั้น?” “งานชิ้นนั้นให้ความหมายอะไรกับคุณบ้าง?” คำถามประเภทนี้ ผู้นำก็สามารถใช้ไปในการพัฒนาตนเองได้ด้วย เพราะหากเราหมั่นถามเชิงสำรวจตนเอง สัก 100 คำถาม เริ่มตั้งแต่คำถามง่ายๆ ว่า “ฉันมีทักษะอะไรบ้างที่ทำดีกว่าค่าเฉลี่ยคนทั่วไป?” ไปจนถึง “ความปรารถนาในชีวิตของฉันคืออะไร?” ซึ่งจะทำให้เกิดการสำรวจตนเองและพัฒนาความเชื่อมั่น รวมถึงทัศนคติได้ด้วย

การพัฒนาอุปนิสัยในการถาม เป็นการพัฒนาคุณภาพของปัญญาให้กับทั้งผู้ถาม และผู้ร่วมงาน จะพัฒนาได้อย่างไร คำตอบง่ายๆ ก็คือ ฝึกใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้คนอื่นซักถาม ชอบคำถาม และที่สำคัญอย่าลืมทำใจให้สบาย กับคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ วางไว้ในสมองนั่นแหละ แล้วสมองจะหาคำตอบที่จะทำให้ตื่นจากการเคยชินกับสิ่งที่คุ้นเคย ทำตามๆ กันมาให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ และเมื่อนั้นคำถามจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังคำกล่าวของ มหาตมะ คานธี ที่ว่า

“The power to question is the basic of all human progress”

บทความโดย : จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล         

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
รวมแนะนำบทความดีๆ

ทำไมผมถึงต้องกราบยาม
ครูกับนักเรียน
10 ไอเดียออมเงินง่ายๆ แต่ได้ผลดี
จะดีแค่ไหนที่เรารู้ว่า ยังมีคนที่คอยดูแล และเป็นที่พึ่งได้เสมอ
คลิปโฆษณาซึ้งๆ "เพราะอนาคตเด็กควรค่าแก่การเสียสละ"
10 นิสัยดีๆที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาด
10 สิ่งที่ผู้ชนะชอบทำ
มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ยามเกษียณ
ค่าของเงิน
Castaway คนติดเกาะ!! ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง
ฝึกนิสัยที่ดี จาก 5 ห้องในบ้าน กับ 'อนันต์ อัศวโภคิน' แห่งแลนด์แอนด์เฮาท์
สูตรออมเงินอย่างได้ผล
แรงบันดาลใจ เพื่อค้นหาตัวเอง
ความไว้ใจ
สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานกำลังมาถูกทาง
ก็ยังดีกว่า
พุทธสถาน สถานที่สำคัญทางศาสนา ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ
ทำอย่างไร ให้ได้งานทั้งคุณภาพและปริมาณ
เพื่อลูก...
นิทาน เรื่องน้ำกับทิฐิ
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย
ชาวนากับลาแก่
พระคุณครู...ไม่มีวันเกษียณ
ข้อคิดตามหลักพุทธวจน เพื่อนำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต
มือของแม่
เข้าใจชีวิต
"บทเรียนมีคุณค่าจากผู้สูงอายุ"...แนะนำให้สอนลูกหลาน
โรคแพ้ไม่เป็น
การลงโทษของพ่อ
จดหมายของพ่อ
สะกิดต่อมแมน...เปิดตำราการเป็นสุภาพบุรษยุคใหม่
6 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขัดสน
พ่อ...ผู้ชายที่ผมเคยเกลียด
ชีวิตคู่ กับ การทำธุรกิจ
ให้ยืมอย่างไร ตัวเราถึงไม่เจ็บปวด
รวมสุดยอด แรงบันดาลใจ
Book Of The Year : หนังสือที่คนดังได้อ่านในปี’54 แล้วประทับใจ
วิธีดูคน อ่านคน จากสามก๊ก
ความทะนงตนของแมลงวัน
คนมีเสน่ห์
จะเข้มแข็ง...หรือจะอ่อนแอ
ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้า
10 วิธีในการคิดต่างตามแบบแอปเปิล
ใช้บัตรเครดิตอย่างไร ไม่ให้เดือดร้อน
ระวังภัย!... “แก๊งโจรกรรมรถ”
แฉกลโกงใหม่ ! ...ภัยจาก แก๊งค์ Call Center
กำลังใจ
ทำอย่างไรให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา
Save Big - แนะวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต
ลัทธิบริโภคนิยม
จับมือฉัน (Hold My Hand)
"คุณเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือไม่ ? "
อยากได้เงินเดือนขึ้นทำอย่างไรดี
คุณค่าของคน : อยู่ที่ตัวเอง (นายสตีฟ จอบส์)
วิธีเอาชนะ...ความขี้เกียจ
ถ้าคุณเป็นหนี้ต้องทำอย่างไร
คนรวยด้วยการทำงาน
ทำอย่างไรในเมื่อคุณเกิด...ไม่มีความสุขในการทำงาน
ทำอย่างไรให้รวย
เพื่ออะไร...
งานทรมานกับงานในฝัน
ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง
ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้
แก้วที่ไม่เคยพอ
เค้าว่ากันว่า...(เรื่องเปรียบเทียบระหว่างหนังสือกับความรัก)
เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ประทับใจ
ใบลาออกจากความทุกข์
พฤติกรรมที่นำสู่ความสุข
วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
วิธีปฎิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่าน
ทำยังไงดี เมื่อเงินออมไม่มี เงินที่เป็นหนี้ก็ยังไม่หมด
ชีวิตนี้...ยังมีทิศตะวันออก
"เราควรเอาใจใส่ในงาน...แต่ไม่นำงานมาใส่ในใจ"
" เด็กขี้ขโมย"
สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
การเงินกับผู้หญิง
พ่อครับ...ผมขอโทษ
พ่อแห่งศตวรรษ (Father of the century)
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ได้ดี
นิทานของพ่อ
เงินที่หล่นหาย
10 หนทางสู่ความสำเร็จจากนักธุรกิจดัง
วางแผนการเงิน เรื่องของคนทุกวัย
คุณเคยดูถูกคนอื่นว่าแย่กว่าคุณบ้างหรือไม่
บทเรียนชีวิตจาก "ไมเคิล แจ็คสัน" ในแง่การใช้เงิน
วิธีคิดเมื่อต้องเป็นผู้แพ้
ออมสินเวลา
แก้ปัญหาหนี้ด้วยสติ
วางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
ปัญหามีให้สู้ ไม่ใช่ให้ถอย!!!
ความซื่อสัตย์
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
Clip ลุกขึ้น!! อีกครั้ง...กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้
ทำอย่างไรเมื่อ (ใจ) เป็นหนี้
หนุ่มบ้านนอก
คาถาหัวใจเศรษฐี
สัญญาณอันตรายที่เตือนว่า...คุณต้องปรับปรุงทักษะการฟังของคุณ
เคล็ดลับดีๆ..เพื่อเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่
สูตรเศรษฐี
เงินสดทันที หรือหนี้สินทันใด
"หมาไล่เนื้อ"
" แนะอย่างไร…ให้น่าฟัง "
เดินตามฝัน...ของคุณ
จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง (Auto - Suggestion)
" ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเติบโต "
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีทำให้คนที่เราเกลียดหายไปจากโลกนี้ (แบบพุทธ)
สิ่งที่พระพยอมเสียใจที่สุดในชีวิต
"โกรธ" หรือ "โมโห" อย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญา
เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน
วิธีปลดหนี้
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นเป้าเลย์ออฟ
9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน
ทำบัญชีรับ-จ่าย แล้วไม่จนจริงหรือ
คุณค่าของการมองกันในแง่ดี
เวลากับการตัดสินใจ
ปัญหาหนี้สินในครอบครัว
หมดหวัง..ท้อแท้ในชีวิต..คิดอย่างไรให้ใจสู้..
วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่างมีไอเดียแบบเฉพาะตัว
การมีเงินออม
ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย
เคล็ดลับ เติมกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต
ความแตกต่างที่โดดเด่น 10 ประการ ระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
พวก"อีโก้"สูงมาทางนี้ มีนิทานจะเล่าให้ฟัง
จัดการอย่างไรกับอารมณ์โกรธ
อุปสรรคของชีวิต
ทำอย่างไรดี เมื่อถูกเลิกจ้าง
วิธีสร้างความประทับใจในฉับพลัน
ข้อคิดดีๆ เมื่อมองต่างมุม
เมื่อมาถึงทางตันแห่งชีวิต
8 เคล็ดลับใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเอง
คำสอนดีๆ จากแม่
สร้างตนเองให้มีเครดิตด้วยบุคลิกดีๆ
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงาน
มั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”
6 ข้อคิดดีๆจากนิทานอีสป ที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
ของขวัญชุดพิเศษ
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
5 เทคนิคพิชิตใจนาย
3 สิ่งในชีวิตเรา ที่เราไม่สามารถเรียกร้องให้กลับมาได้
5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม !
สูตรเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิต ด้วยวิธีสร้าง...กำลังใจ
อิฐสองก้อนที่ไม่ดีในตัวคนเรา
โรคเบื่องาน...ต้องแก้ที่ความคิด
ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย
มรดกของพ่อ
เชือก กับ ปัญหา
คุณธรรม 8 ประการ
อนุสรณ์แห่งความล้มเหลว
"จงอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง"
ถั่วในมือลิง
เศรษฐี กับ สีเขียว
ทำอย่างไร เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงาน
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี
คำไหนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
กฎของเมล็ดพันธุ์ (The Apple Tree )
วิธีทำให้ชีวิตเบาขึ้น โล่งขึ้น สบายขึ้น
คติดีๆ เตือนตัวเองให้ก้าวหน้า
22 เคล็ด(ไม่)ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น
เคล็ดลับสอนหญิง...การครองคู่
คิดแบบนี้...ถึงรวย
สอนเด็กให้ใช้เงินเป็น และรู้จักออม
สายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
วางแผนเพื่อการเกษียณ (1)
“เมื่อฉันแก่ตัวลง”
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้
คิดสุข ทุกข์จาง
พ่อสอนลูกสาว
ฤาจะเป็นดั่งน้ำเต็มแก้ว
คำสอนของอาจารย์พ่อ
แม่โกหกผม
บทความเรื่อง "พ่อสอนลูก"
เรียนอย่างไรให้เก่ง
“เงินๆ ทองๆ” คำถามที่ต้องตอบก่อนใช้ชีวิตคู่
คิดให้ดีใช้ให้เป็น
คิดบวก ย่อมได้บวก
วิธีการอ่านและวิเคราะห์จิตใจคน
ความสุขจากการไม่มี
ทำไมไม่ก้าวหน้าเสียที
วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
12 นิสัยไม่ดี ที่ทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว
ชีวิตคุณย่ำแย่จริงหรือ
เฉื่อยชาพาล้มเหลว
โชคดี ที่มีความทุกข์
ความสุขจากจินตนาการ
ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน
เพิ่มไฟทำงานกันดีไหม
8 นิสัยช่วยให้เป็นเศรษฐีเงินล้าน
ทำงานเพื่อยังชีพ หรือมีชีวิตเพื่องาน
11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข
จงสู้ๆ...อย่าท้อ
เงินซื้อความสุขได้จริงหรือ
ศิลปะของการอยู่ด้วยกัน
ไม่มีใครเกิดมา ไร้ค่า . . .
ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ
ยาสามัญประจำใจ
เก็บเงินทำได้...แถมง่ายนิดเดียว
วิธีอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ
อยากมีความสุข...จงทำตัวเหมือนน้ำ
ข้ออ้างยอดนิยม
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
ทำอย่างไรให้ลูกน้องรัก
ทำยังไง ให้รักงานที่ทำ
สุภาษิตสอนนาย
วิธีทำงานให้สนุก
" ทำไมต้องยอมแพ้ "
วิธีทำตัวให้เป็นคนเด่นอย่างง่ายๆ
คัมภีร์จีน..ว่าไว้....!!
เปลี่ยน"ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา"
สูตรการคบเพื่อน
นิยามเพื่อนกับคำสอนของพ่อ
ฝึกสมองให้ไบร์ทด้วย 9 เทคนิค
“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน
12 วิธีวางแผนใช้เงินอย่างฉลาด
"วันหนึ่งที่พ่อต้องปล่อยหนูไป"
เรื่องเล่าจากหญิงชรา เรื่องดีๆที่น่าอ่าน
ความสุข ๕ ขั้น
6 Signs You Are In The Wrong Job
ทำอย่างไร…เบื่องานสุดๆ
ตั้งสติ เก็บสตางค์
ยังไม่จน...อยู่อย่างจน...จะไม่จน
ความก้าวร้าว
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง
ความสุขอยู่ตรงไหนกันแน่
ภาวะเสี่ยงทางการเงินของคนไทย
ถูกนินทาว่าร้าย คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์
ชายชรา กับ ลังเหล็ก
ไม่เป็นไร ใคร ๆ เขาก็ทำกัน
วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง
10 วิธีหยุดนิสัยชอบแก้ตัว
6 วิธีรักษาความนับถือตัวเองในออฟฟิศ
พ่อสอนลูก
ทำงานแบบไหน เจ้านายจึงจะปลื้ม
อยากเป็นคนเก่งต้องทำอย่างไร..." 7 Thinking method to be genius "
ลดลงแต่กลับได้มากขึ้น
หนทางสู่ความสำเร็จ
โรคจน : ความยุ่งยากทางการเงิน : ปัญหาสุขภาพจิต
10 แบบไทยๆ ที่ไม่น่านิยม
หลากหลายข้อคิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
8 วิธีดับอารมณ์ร้อน
โรคชอบเปรียบเทียบ
พ่อครับ...ผมขอยืมเงินสองร้อยครับ
วิธีการ...ลดความขัดแย้งในครอบครัว
อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง
คุณทำได้...หากคุณคิดว่า...คุณทำได้
พูดจาอย่างไร...ให้สง่างาม
สมประสงค์ แต่ไม่สมปราถนา
"ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร"
เทคนิคการคลายเครียด
มนุษย์สัมพันธ์สร้างความสุข
7 วิธีรับมือการทะเลาะกัน
อย่าสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ขึ้นเงินเดือนสักที
เมื่อชีวิตเกิดความทุกข์
วิธีหา "ความสุข" ให้กับตนเอง
คู่นั้นสำคัญไฉน
ตามล่า....หาความสุขในที่ทำงาน
เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง
เงินกับความสุข
วางแผนการเงินเมื่อเริ่มทำงาน
คำอธิษฐาน 10 ประการ
9 วิธีทำงานกับ "คนที่ไม่ชอบหน้า" article
ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพภายใน article