ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีสิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข

 

 

        ในเดือนที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางออกไปพบปะกับข้าราชการเพื่อนสมาชิกในสามจังหวัดภาคอีสาน คือ ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ พบว่าในแต่ละจังหวัดสมาชิกจะให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา กบข สัญจรอย่างคึกคักซึ่งใน แต่ละจังหวัดจะมีเพื่อนสมาชิกเข้าร่วมงาน สัมมนามากกว่า 500 คนขึ้นไป ขอเรียนให้สมาชิกมีความสบายใจว่า ผลตอบแทนการลงทุนในปี 2552 ที่ผ่านมา กบข สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้ในอัตราร้อยละ 8.9 ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและวิกฤติตลาดการเงินครั้งรุนแรงที่เคยทำให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนติดลบร้อยละ 5.2 ในปี 2551 แต่ผลตอบแทนการลงทุนในรอบ 12 ปีนับตั้งแต่การจัดตั้งกองทุน ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี

คำถามยอดนิยมของเพื่อนสมาชิกที่มีมาตลอด และในการสัมมนาในครั้งนี้คือ ต้องการให้ กบข จัดสวัสดิการเงินกู้ให้กับสมาชิก ก็ต้องขอเรียนว่าสวัสดิการที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิก กบข ในปัจจุบันในส่วนของเงินกู้นั้นจำกัดไว้สำหรับเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและเงินกู้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เพราะ กบข จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนเงินออมของสมาชิก ซึ่งกำหนดให้สมาชิกของ กบข ต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน กบข ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบเข้าในสัดส่วนร้อยละ 3 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ รัฐยังต้องจ่ายเงิน อีกก้อนที่เรียกว่าเงินประเดิมและเงินชดเชย ร้อยละ 2 สำหรับสมาชิกที่เลือกที่จะรับเงินบำนาญแทนการเลือกเงินบำเหน็จ 

การจัดตั้ง กบข เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ จากเดิมที่จะได้รับเงินบำเหน็จ (เงินก้อน) หรือรับเงินบำนาญ (เงินงวดรายเดือน) ที่จัดสรรมาจากงบประมาณประจำปี ซึ่งทำให้การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปียากลำบากและมีความไม่แน่นอน 3 ประการ คือ

(1) ไม่ทราบจำนวนเงินบำเหน็จบำนาญที่แน่นอนเพราะจำนวนข้าราชการที่จะเลือกบำเหน็จหรือบำนาญในแต่ละปี ยังมีการเกษียณก่อนกำหนด หรืออื่น ๆ

(2) ความไม่แน่นอนของการจัดเก็บรายได้ของรัฐในแต่ละปี เช่นในกรณีที่ประเทศประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก

(3) ภาระของเงินหมวดบำเหน็จบำนาญที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเงินเดือนและโครงสร้างอายุสมาชิกที่จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้สัดส่วนของรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และบำเหน็จบำนาญมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จนทำให้การจัดสรรเงินเพื่อลงทุนมีแนวโน้มลดลง
   
สำหรับสิทธิผลประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกของ กบข คือ สิทธิทางภาษี ที่รับผลประโยชน์จากเงินออมก้อนนี้ คือ ในส่วนของเงินสะสมที่ข้าราชการจ่ายเข้า กบข สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
ซึ่งเงินสะสมนั้นในปัจจุบันเลือกสะสมเพิ่มได้ (ด้วยความสมัครใจ) ได้ 1-12% จากอัตราเงินสะสมภาคบังคับร้อยละ 3 นอกจากส่วนเงินสะสมที่นำไปหักค่าลดหย่อนภาษีรายปีแล้ว ในส่วนของผลตอบแทนการลงทุน ก็ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ถ้าหากออกจากงานเพราะ

(1) เหตุสูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี หรืออายุมากกว่า 50 ปี ที่ลาออกด้วยโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

(2) เพราะทุพพลภาพ

(3) เหตุทดแทน และ

(4) เสียชีวิต

 บทบาทกองทุน กบข.

 Website กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)

ที่มา : คอลัมภ์เข็มทิศลงทุน นสพ.เดลินิวส์  วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2553
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT