ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา

 

 

 

  โปรดสังเกตุ !! ภาษีค่าไฟฟ้า และน้ำประปา

จริงๆ แล้ว ไม่ได้มีเพียงแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นนะ..จะบอกให้  ถ้าอย่างนั้น  เราตามมาดูภาษีที่เกี่ยวข้องกันเลยดีกว่า

  1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปอย่างเราๆ คงเคยชินแล้วว่าเมื่อจ่ายจ่ายค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ใดเราก็ไม่เคยต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นการถูกต้องแล้วเหตุผลคือ

    1.1 การจ่ายค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้านั้น ผลทางกฎหมายคือการจ่ายค่าสินค้า น้ำประปาและค่าไฟฟ้าถือเป็นสินค้าซึ่งกฎหมายปัจจุบันไม่ได้กำหนดให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้จ่ายจะเป็นบุคคลธรรมดา ชาวบ้านร้านค้า หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดๆ ก็ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น

    1.2 การไฟฟ้า ฯ และการประปาฯ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ขายไฟฟ้าและน้ำประปานั้น เป็นนิติบุคคลที่ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนั้น แม้ผู้จ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟจะเป็นหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อซื้อสินค้า  แต่เมื่อชำระค่าน้ำค่าไฟให้แก่การไฟฟ้าฯ หรือการประปา ก็จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้

  มีคำถามที่ได้รับอยู่เสมอก็คือ ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า หรือ service apartment ต่างๆ ซึ่งมักจะแยกเก็บค่าน้ำค่าไฟออกจากค่าเช่าหรือค่าบริการทั้งเรียกเก็บตามหน่วยมิเตอร์ หรือเก็บเป็นการเหมา ผู้จ่ายค่าน้ำค่าไฟจะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่??

 ขอยืนยันคำตอบเดิมคือ ไม่ว่าผู้ที่ขายน้ำประปาหรือไฟฟ้าจะเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบุคคลธรรมดาซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ ผู้ที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าก็ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเช่นกัน

  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ไฟฟ้าและน้ำประปานั้นถือเป็น “สินค้า”  ตามมาตรา 77/1 (9) แห่งประมวลรัษฎากร การขายน้ำประปาและไฟฟ้าจึงเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) ซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานะเป็นการขายสินค้าไม่ใช่การให้บริการ เพราะมีบางท่านมีความเห็นว่าน้ำประปาและไฟฟ้าเป็นบริการ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายไฟฟ้าและน้ำประปาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534) ฯ ข้อ 1 ดังนี้ ผู้จ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าจึงต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าน้ำหรือค่าไฟฟ้าที่จ่าย 

  มีกรณีที่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ไม่ได้เป็นผู้ขายไฟฟ้าหรือน้ำประปา  แต่มีบุคคลอื่นขอร่วมใช้น้ำประปาหรือไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการฯ  เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ร่วมนั้น  กรณีดังกล่าวก็ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ขอใช้น้ำใช้ไฟด้วยเช่นกันเพราะถือเป็นการขายน้ำประปาและไฟฟ้า แต่ก็ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ได้  เพราะกฎหมายถือเป็นการขายสินค้าตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ใช่การให้บริการ

  ก่อนจบขอฝากว่า สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ขายน้ำประปาหรือไฟฟ้าต้องนำค่าน้ำค่าไฟฟ้าที่ขายได้มารวมคำนวณภาษีเงินได้ตอนสิ้นปีด้วย  อย่าดีใจว่าไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเสียจนลืมนำมารวมคำนวณภาษีตอนสิ้นปี  แต่ถ้าเป็นการไฟฟ้า ฯ หรือการประปาฯ ซึ่งไม่เข้าลักษณะหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้ จึงไม่ต้องนำค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าที่ขายได้มารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด

ที่มา : สรรพากรสาส์น Plus ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน 2553
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT