ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม

 

                                      

     "ไม่มีอะไรในโลกนี้ได้มาฟรี ” คำกล่าวอันเป็นสัจธรรมนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และใช้ได้ทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่กับเรื่องของภาษีอากร เพื่อเตือนใจผู้ที่ได้ของมาฟรีๆ ทั้งหลายว่าอย่าดีใจสุดๆ เกินไปเพราะภาระสุดๆ ที่จะตกมา (ขึ้นอยู่กับมูลค่าของฟรี) ก็อาจทำให้มึนได้
   ทั้งนี้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดว่าเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ ที่คำนวณได้เป็นเงิน ถือเป็นเงินได้พึ่งประเมินที่ผู้ที่ได้รับต้องนำมารวมเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและถือเป็นรายได้ที่จะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี
   ตัวอย่าง หนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องได้แก่ หนังสือที่ กค 0706/865 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548 ได้วางแนวเรื่องของการรับรางวัลจากการส่งเสริมการขายดังนี้
   ประเด็นปัญหา  บริษัทประกอบกิจการซื้อมาขายไป ได้จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้แทนการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าของบริษัทในลักษณะต่างๆ
     1. กรณีผู้แทนจำหน่ายได้รับรางวัลจากบริษัทเนื่องจากการส่งเสริมการขาย และหากผู้แทนจำหน่ายขายสินค้าซึ่งเป็นรางวัลให้แก่ลูกค้า
     2. กรณีผู้ผลิตสินค้าสนับสนุนของรางวัลให้แก่บริษัทเพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้แทนจำหน่ายโดยไม่คิดมูลค่า รางวัลที่ได้รับถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีหรือไม่
   แนววินิจฉัย
     1. รางวัลจากบริษัทถือเป็นรายได้ของผู้แทนจำหน่าย และเมื่อขายให้แก่ลูกค้าต้องนำกำไรจาการขายมาคำนวณเสียภาษี โดยผู้แทนจำหน่ายมีสิทธินำมูลค่าของของรางวัลมาถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า
     2. รางวัลที่บริษัทนำไปแจกให้แก่ผู้แทนจำหน่ายโดยไม่คิดมูลค่า ถือเป็นเงินได้ที่บริษัทได้รับ ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ และเมื่อนำไปแจกให้ผู้แทนจำหน่าย บริษัทมีสิทธินำมูลค่าของของรางวัลดังกล่าวมาเป็นรายจ่ายได้
   จะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาและแนวคำตอบที่ได้ยกมานั้น ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทได้รับมาฟรี โดยไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้มอบของรางวัล เมื่อได้รางวัลมาฟรีเช่นนี้ จึงถือว่าตัวแทนจำหน่ายและบริษัทมีรายได้ที่จะต้องนำมาคำนวณภาษีเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประเด็นต่อมาก็คือ เมื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับรางวัลนำเอารางวัลดังกล่าว(รับมาฟรีๆ นี่แหละ) ไปขายต่อให้ลูกค้า (ขายแล้วได้เงิน) เงินที่ได้รับจากการขายสินค้า จึงต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ก็สามารถนำมูลค่าของรางวัลมาเป็นต้นทุนหักออกจากราคาขายได้เช่นกัน
   ในขณะเดียวกัน กรณีบริษัทที่ได้รับของรางวัลมาฟรีมาจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อนำไปแจกให้ตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทที่ได้รับของรางวัลต้องถือเป็นรายได้ที่จะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และเมื่อบริษัทมีสิทธินำมูลค่าของรางวัลที่ถือเป็นรายได้นั้นมาเป็นรายจ่ายในขณะที่แจกได้ ซึ่งหลักเกณฑ์เช่นนี้ก็จะเป็นธรรมต่อผู้รับของรางวัลที่นำไปแจกจ่ายเพื่อส่งเสริมการขายได้
   อย่างไรก็ดี ถ้าหากในขณะที่แจกไม่ใช่รายการส่งเสริมการขายของกิจการ บริษัทฯ ที่ได้รับของมาฟรีก็ไม่อาจนำมูลค่าของที่ได้รับมาถือเป็นรายจ่ายได้เนื่องจากไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
   ตัวอย่าง บริษัท ค.จำกัด จัดรายการส่งเสริมการขายโดยกำหนดนโยบายว่า ถ้าลูกค้าคนใดสะสมยอดซื้อสินค้าจากบริษัท ค.ได้ ตามเป้าที่กำหนด บริษัท ค.จะมอบรางวัลโดยให้ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นแพคเกจทัวร์ มูลค่า 80,000 บาท ปรากฏว่าลูกค้าของบริษัท ค.คือ บริษัท ส.จำกัด ได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนั้น บริษัท ส. ต้องนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี ที่ได้รับของรางวัล แต่บริษัท ส. ได้มอบแพคแกจทัวร์ดังกล่าวให้นาย ข. ซึ่งเป็นพนักงานไปเที่ยวต่อโดยเป็นการให้โดยความพึงพอใจส่วนตัวของผู้บริหาร  กรณีเช่นนี้บริษัท ค.ย่อมไม่สามารถนำมูลค่าของแพคเกจทัวร์ที่ได้รับมาคำนวณเป็นรายได้แล้วมาถือเป็นรายจ่ายในขณะที่มอบของรางวัลให้นาย ข.ได้ เนื่องจากเป็นการให้โดยเสน่หาจึงเป็นรายจ่ายต้องห้าม แต่หากเป็นการให้พนักงานไปพักผ่อนตามที่กำหนดไว้เป็นระเบียบสวัสดิการของบริษัทซึ่งกำหนดไว้เป็นการทั่วไป และนาย ข. อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธินำมูลค่าของแพคเกจทัวร์นั้นมาถือเป็นรายจ่ายในขณะที่มอบให้นาย ข.ได้
      ภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
   การส่งเสริมการขายโดยการแจกของรางวัลให้แก่ผู้รับนั้น ถ้าของรางวัลที่แจกเป็นทรัพย์สินหรือสิ่งของ ย่อมถือได้ว่าผู้ประกอบการที่แจกของรางวัลได้ขายสินค้าแล้วซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(8)(9)และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
   กรณีของรางวัลเป็น “ บริการ ” เช่น ให้ไปพักผ่อนต่างประเทศโดยมอบเป็นแพคเกจทัวร์ ย่อมถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน
   ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการที่จะจัดรายการส่งเสริมการขายโดยการมอบรางวัลให้ลูกค้าจะต้องทราบภาระเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีนี้ด้วย และหากผู้ประกอบการที่แจกของรางวัลนั้นไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้านั้น ก็เท่ากับว่าผู้ประกอบการนั้นรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเอง แต่ถ้าเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าก็อย่าลืมออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าด้วย
            ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
   การแจกของรางวัลดังกล่าวนั้น ถ้าผู้รับของรางวัลเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากผู้ขาย (ซึ่งเป็นผู้แจกของรางวัล) มาแล้วเอาไปขายต่อ เมื่อผู้ขายแจกของรางวัลให้ก็ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ  แต่ถ้าผู้รับของรางวัลเป็นผู้บริโภคหรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยนำสินค้านั้นมาใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยมิให้มีวัตถุประสงค์จะนำไปขายต่อ ก็ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
   คงจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ารางวัลจากการส่งเสริมการขายที่รับมาฟรีๆ จะฟรีจริงหรือไม่ ? และหากถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ในขณะที่รับรางวัล ก็ยังดีกว่าให้เราดีใจเก้อแล้วมาเรียกเก็บภาษี (อ่วม) ทีหลังนะเออ...
ที่มา : สรรพากรสาส์น Plus เดือน กุมภาพันธ์ 2555 
 รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT